Novost

ZZO HNŽ: Dodatnih 450.000 KM za proširena prava osiguranika

"Za realizaciju ove Odluke Zavod će izdvojiti dodatnih 202.647,25 KM, a sredstva će biti osigurana u Rebalansu Financijskog plana Zavoda, kazala je direktorica Vidačak.
Lifestyle / Zdravlje | 24. 02. 2023. u 14:16 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ u petak je održalo desetu redovitu sjednicu.

Novom Odlukom o visini troškova koje snosi Zavod za dijagnostičku pretragu PET/CT utvrđuje se visina iznosa koju Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ snosi u slučaju kada osiguranu osobu Zavoda upućuje na obavljanje dijagnostičke pretrage PET/CT u zdravstvene ustanove u FBiH i visinu iznosa kada osiguranu osobu Zavoda upućuje na bavljanje navedene pretrage u zdravstvene ustanove izvan FBiH.

Troškovi 

Prema ranijoj Odluci Zavoda isti je snosio troškove dijagnostičke pretrage PET/CT u zdravstvenim ustanovama FBiH u punom iznosu sukladno Cjeniku zdravstvenih usluga koji je donijelo Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH (visina troška je od 1.501,00 KM do 1.686,00 KM) ovisno od vrste pružene usluge PET/CT-a, i to maksimalno dva puta u tijeku 12 mjeseci na teret sredstava Zavoda.

Kada se osigurana osoba Zavoda upućivala za predmetnu uslugu izvan FBiH, Zavod je trošak usluge snosio u visini cijena utvrđenih naprijed navedenom Federalnom Odlukom, pa je osigurana osoba Zavoda osobno snosila razliku troškova.

Novom Odlukom, Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ i dalje snosi troškove dijagnostičke pretrage PET/CT u zdravstvenim ustanovama FBiH u skladu s naprijed navedenim Federalnim Cjenikom u punom iznosu, a na teret sredstava Zavoda maksimalno dva puta u tijeku 12 mjeseci, kako je to stajalo i u ranijoj Odluci.

Međutim, ukoliko se osigurana osoba Zavoda upućuje na predmetnu pretragu izvan FBiH trošak dijagnostičke pretrage Zavod će snositi 100% kada se osigurana osoba upućuje prvi put na obavljanje predmetne pretrage u tekućoj godini, a 50% kada se upućuje drugi put na obavljanje predmetne pretrage u tekućoj godini, a prema Cjeniku zdravstvenih usluga Poliklinike Medikol (visina troška za PET/CT je od 1.350,00 € do 2.400,00 €) ovisno od vrste pružene usluge PET/CT- a, također na teret sredstava Zavoda maksimalno dva puta u tijeku 12 mjeseci.

Osigurana sredstva

"Za realizaciju ove Odluke Zavod će izdvojiti dodatnih 202.647,25 KM, a sredstva će biti osigurana u Rebalansu Financijskog plana Zavoda, kazala je direktorica Vidačak.

Po usvajanju navedene Odluke, Upravno vijeće Zavoda je razmatralo i usvojilo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sufinanciranju troškova liječenja, nabave lijekova, medicinskih sredstava i specifičnih ortopedskih pomagala.

"Novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sufinanciranju troškova liječenja, nabave lijekova, medicinskih sredstava i specifičnih ortopedskih pomagala predlažemo prvenstveno kako bi se osiguranim osobama Zavoda omogućilo sufinanciranje lijekova za biološku terapiju, a koji nisu propisani važećom Odlukom o listi lijekova Fonda solidarnosti FBiH, niti važećom Odlukom o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti u FBiH" kazala je direktorica Vidačak.

Prema usvojenom Pravilniku iznos sufinanciranja biološke terapije iznosit će maksimalno 15.000,00 KM godišnje po osiguraniku. Za djecu do navršenih 18 godina života ista će se financirati u 100% iznosu, a za odrasle 50% potrebne terapije.

Tri godine 

Također, ranije utvrđeni rok za podnošenje zahtjeva od 60 dana od datuma izdavanja računa mijenja se i utvrđuje se rok od tri godine kako je to propisano Zakonom o obveznim odnosima F BiH. Procijenjena financijska sredstva koja Zavod treba izdvojiti za sufinanciranje biološke terapije iznose 250.000,00 KM.

Pored navedenog, na održanoj sjednici članovi Vijeća su usvojili i izvatke iz zapisnika s prethodnih sjednica, Izvješće o izvršenju Programa rada Upravnog vijeća za 2022. godinu, Program rada Upravnog vijeća za 2023. godinu, Izvješće o popisu sredstava, obveza i potraživanja za 2022. godinu, Izvješće o realiziranju odluka Upravnog vijeća po zahtjevu zdravstvenih ustanova za odobravanje predujma sredstava u 2022. godini, Izvješće o radu Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva za rješavanje po prigovoru o pravu na privremenu spriječenost za rad, Izvješće o dodijeljenim sredstvima tekućeg granta temeljem Odluke o kriterijima, uvjetima i načinu dodjele sredstava tekućeg granta za 2022. godinu i Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava za materijalnu potporu uvođenju novih dijagnostičkih procedura (NAT ).

Kopirati
Drag cursor here to close