Vlada FBiH o mostarskoj i sarajevskoj bolnici

Mostarska bolnica: Milijuni dugova, neplaćenih obaveza, astronomski akumulirani gubici

Vlada FBiH je danas izdvojila određena sredstva za konsolidaciju i/ili restrukturiranju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar (SKB Mostar) i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS).
Gospodarstvo / Tvrtke | 27. 10. 2022. u 13:01 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Vlada FBiH je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, donijela odluke o financijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar (SKB Mostar), te Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS), kao i odluke o usvajanju programa financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja za ove dvije javne zdravstvene ustanove.

Odluke o financijskoj konsolidaciji ovih zdravstvenih ustanova donesene su na usuglašen prijedlog federalnih ministara zdravstva i financija, te na osnovu Zakona o financijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH.

U Proračunu FBiH za 2022. godinu predviđena sredstva za ove namjene u prvoj fiskalnoj godini iznose 75 milijuna KM. Inače, za provođenje ovog zakona planirano je ukupno 225 milijuna KM u tri fiskalne godine za kliničke centre, kao i za opće i kantonalne bolnice u FBiH.

Odluke o financijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju SKB Mostar i KCUS-a donesene su nakon procjene podnijetih dokumentiranih zahtjeva za pokretanje postupaka financijske konsolidacije dugovanja i restrukturiranja, kao i odluka upravnih odbora ovih zdravstvenih ustanova.

Za SKB Mostar 20 milijuna KM

U ovoj fiskalnoj godini za SKB Mostar predviđeno je 20 milijuna KM.

Kako je, između ostalog, navedeno u Programu, SKB Mostar je dugi niz godina u stanju nelikvidnosti.

Pored ostalog, ukupne obaveze za poreze i doprinose su na dan 31.12.2021. godine iznosile oko 59,2 milijuna KM i odnose se na dugovanja od 2008. do 2021. godine, a značajna su i dugovanja prema dobavljačima lijekova i medicinskog i ostalog materijala.

SKB Mostar treba provesti financijsku konsolidaciju i zbog neadekvatnosti kapitala.

Naime, akumulirani gubici su premašili ne samo polovicu već i ukupan iznos osnovnog kapitala i na dan 31.12.2021. godine su iznosili oko 86,3 milijuna KM iznad visine kapitala.

Za KCUS predviđeno (samo) 10 milijuna KM

Za KCUS je, na osnovu današnje Odluke, predviđeno 10 milijuna KM u ovoj fiskalnoj godini. Prema Programu, prioritet KCUS-a je nastavak izgradnje Centralnog medicinskog objekta (CMB), posljednjeg iz Programa izgradnje novog Kliničkog centra na lokaciji Koševo.

Izgradnja CMB-a započela je 1989. godine, ali zbog ratnih dešavanja i nedostatka financijskih sredstava još nije završena. Ulaganje u izgradnju objekta za potrebe zdravstvene zaštite primarno se smatra društveno opravdanim ulaganjem.

U tom smislu, ulaganja u nastavak izgradnje CMB-a opravdana su završetkom već započetog projekta, koji će građanima Kantona Sarajevo, Federacije BiH i cijele Bosne i Hercegovine pružiti kvalitetnije zdravstvene usluge. Ova zdravstvena ustanova nema dugovanja zaključno sa 2021. godinom.

Kako ocjenjuju u Programu, završetak ovog projekta, kupovina visoko sofisticirane medicinske opreme i kvalitetno obrazovanje i stručno usavršavanje osoblja značajno će smanjiti potrebu naših građana da traže medicinski tretman u inozemstvu.

To će predstavljati značajan financijski efekt za KCUS i našu zemlju. Inače, financijska konsolidacija i/ili restrukturiranje SKB-a Mostar i KCUS-a obavit će se u periodu od deset godina, računajući od dana usvajanja ovih odluka i programa financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja.

Kopirati
Drag cursor here to close