Džepovi

Kako je Mostar trošio novac: U tajništvu gradonačelnika 22 uposlenih

Tajništvo mostarskog gradonačelnika broji čak 22 ljudi i u prijedlogu Rebalansa za 2022. godinu za njegov rad planirano je ukupno 1.422.000,00 KM.
Gospodarstvo / Novac | 28. 12. 2022. u 09:01 R.I. | Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Izvršenje Proračuna Grada Mostara za razdoblje 1.1. do 30.9. 2022. godine, Nacrt Proračuna Grada Mostara za 2023. godinu te Odluka o privremenom financiranju Grada Mostara za razdoblje 1.1.2023.godine do 31.2.2023. godine (sic!) tri su točke dnevnog reda sljedeće sjednice mostarskog Gradskog vijeća.

Radi se o gradskim džepovima kojeg pune građani, ali koji, eto, za sada neće imati nikakve mogućnosti dati svoje mišljenje o tome kako Grad planira trošiti njihov novac baš kako je to bilo i prošle godine. Rasprava će se organizirati navrat-nanos i teško da će se ijedan prijedlog ili potreba građana uvući u gradske brojke.

  / Grad Mostar pobrkao je kalendar!

Rasprava

Naime, u pripremama za proračun za 2002. godinu, u kojem je ispalo da nema dovoljno novca jer je istjerao neke sindikaliste na ulice, kasnilo se tri dana s javnom raspravom. Tada je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 9. prosinca donijelo Odluku o javnoj raspravi za Nacrt Proračuna Grada Mostara za 2022. godinu te zadužilo Stručnu službu Gradskog vijeća i Tajništvo Gradonačelnika, da organiziraju javnu raspravu od 10. do 17. prosinca. No, odluka je javnosti odaslana 13. prosinca, s tri dana zakašnjenja.

Ove godine o javnoj raspravi raspodjele novca u mostarskoj blagajni za sada nema riječi, a građane – koje se optužuje često za nezainteresiranost – još jednom udaljava od upravljanja vlastitim življenjem jer se dokumenti s brojkama drže pod nekakvim velom tajne i pod željama onih koji mogu da raspoređuju novac kako im se prohtije.

Kad je u pitanju trošenje novca ove godine, pred vijećnicima će se naći dokument ''Obrazloženje izvršenja Budžeta Grada Mostara za period  od 01.01.-30-09.2022  godinu''.

Jedan u vijeću, 22 u tajništvu

U njemu stoji kako ''rebalansom Budžeta Grada Mostara za tekuću 2022. prihodi i primici sa prenesenim sredstvima u Rebalansu Budžeta za 2022.godinu iznose 109.849.295 KM, dok su za devet mjeseci realizirani u iznosu od 95.339.512,00 KM ili 87%''.

Za bruto plaće i naknade utrošeno je 41.191.853 KM, izdaci za materijal i usluge teški su 10.939.994 KM, a za kapitalne izdatke utrošeno je 41.191.853 KM.

Gradsko vijeće, stoji u dokumentu ima jednog uposlenog, a za rad Gradskog vijeća potrebno je osigurati 2.060.917 KM i to za bruto plaće 70.000 KM dok su rashodi iskazani u iznosu od 21.743 KM. Naknade iznose 2.800 KM, a rashodi su evidentirani u iznosu od 5.433 KM i doprinose  iznose 9.000,00 KM dok su rashodi u iznosu od 5.433 KM.  

Tajništvo mostarskog gradonačelnika broji čak 22 ljudi i u prijedlogu Rebalansa za 2022. godinu za njegov rad planirano je ukupno 1.422.000 KM.

''Od ovog iznosa najveći dio sredstava ide na poziciju 'bruto plaće i naknade' u iznosu od 600.000 KM. Dok su izdaci u iznosu od 446.672 KM za plaće, naknade iznose 44.782 KM i doprinose  iznose 47.062 KM. Izdaci za materijal i usluge planirano je 522.000 KM izdaci su evidentirani u iznosu od 407.706 KM. Na Ugovorene usluge planirane su u iznosu od 478.000 KM., a rashodi su evidentirani u iznosu od 381.375 KM'', stoji u dokumentu.

Šef sam u službi

Jedinica za internu reviziju ima troje uposlenih i u prvih devet mjeseci utrošila je 83.796 KM.

Služba unutarnjeg nadzora ima jednog uposlenika i planirani trošak od 88.800 KM dok je za devet mjeseci utrošeno 26.851 KM.

''Značajno je napomenuti da ova služba raspolaže sa jednim uposlenikom je šef službe je penzionisan u skladu sa zakonom i još nije popunjena. Pozicija 'Izdaci za ugovorene usluge' planirana je u ukupnom iznosu od 14.200 KM, dok su evidentirani rashodi u iznosu od 71 KM'', navodi se u dokumentu.

Odjel Organizacije, pravnih poslova, opće uprave, civilne zaštite i vatrogastva ima 250 uposlenih i planirana sredstva iznose 16.429.004 KM. Za prvih devet mjeseci 2022. godine utrošeno je ukupno 7.362.620 KM ili 48%.

Odjel za financije i nekretnine ima 46 uposlenih, a za rad ovoga Odjela potrebno je osigurati 9.589.688 KM i to za bruto plaće, naknade i doprinose 1.183.480 KM. Izvršenje  za devet mjeseci ostvaren je iznos od 888.192 KM.

Stručna literatura

Kada je u pitanju Odjel društvenih djelatnosti, iznos realiziranih sredstava je 14.487.196 KM odnosno 76% planiranih po Rebalansu.

Realizirana sredstva u Službi za kulturu su u iznosu 2.630.305 KM odnosno 70% od plana, a manifestacije iz oblasti kulture su realizirane u iznosu od 233.920 KM, odnosno sa 65% i manje ih je realizirano u odnosu na planirano.

Služba za odgoj, obrazovanje, mlade i sport potrošila je u prvih devet mjeseci 5.654.051 KM, odnosno 72% od planiranog dok je Služba za socijalne i stambene poslove, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice utrošila 4.745.339 KM, odnosno 88% od planiranog.

Služba za zaštitu prava branitelja i njihovih obitelji je utrošila 291.868 KM, odnosno 65% od planiranog u prvih devet mjeseci ove godine.

Kad je u pitanju Odjel za urbanizam i građenje navodi se kako je ''evidentno je da su izdaci za materijal i usluge administracije Odjela za urbanizam i građenje (putni troškovi, izdaci za energiju, izdaci za komunalne usluge, nabavka materijala i stručne literature, izdaci za usluge prevoza, goriva i registracije motornih vozila, troškovi reprezentacije, usluge obrazovanja i stručnog usavršavanja,  ostale nespomenute usluge) manji od planiranih''.

Odjel za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove na bruto plaće i naknade utrošio je 2.727.000 KM.

Kad je u pitanju Agencija Stari grad, ukupni rashodi su planirani u iznosu od 1.068.600 KM, a utrošak u prvih devet mjeseci iznosi od 227.695 KM.

''asgdvasd'' i milijuni u šumama

Valja napomenuti kako je Grad Mostar imao problema s računanjem ove godine. Prvo je izvršenje sudske presude po kojoj se morala povećati plaća predstavljeno kao obično povećanje plaće s tim da je kasnila odluka u Gradskom vijeću. Naime, vijećnici su glasali za isplatu iako se ona već vršila.

Podsjetimo, Grad Mostar pogrešno je obračunavao plaće svojim uposlenicima od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2022. godine pa je, nakon podnesenih tužbi i pritisaka djelatnika, donio odluku o načinu izmirenja obveza prema uposlenicima. Greška je to teška pet milijuna KM za koju nitko nije pokazao odgovornost.

Potom je, između ostalog, bilo problema s preplaćivanjem sindikalne članarine pa je u Sarajevo otišlo više novca nego je trebalo. Uz to, pojedini uposlenici Grada su upozoravali kako Grad pravi prostor za nove tužbe jer nezakonito isplaćuje plaće.

Mostar nema sreće s brojkama. Sjetit će se svi dokumenata u kojem su krupne stavke označivane sa ''asgdvasd'' dok se brojkama pristupa toliko neozbiljno da je jedne godine šest milijuna KM zamalo otišlo u šume. Šteta pa nije.

Kopirati
Drag cursor here to close