Transfer

Federacija daje mlijun i pol KM za okoliš; dio kolača Blidinju, Hutovu blatu i Vjetrenici

Na ime podrške boljem funkcioniranju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u Federaciji BiH, iz nadležnosti nižih razina vlasti predviđeno je 150.000 KM.
Gospodarstvo / Novac | 28. 02. 2020. u 14:57 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Federalna vlada je usvojila Program utroška sredstava utvrđen na poziciji transfera drugim razinama vlasti i fondovima za Akcioni plan Strategije okoliša za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 1.500.000 KM.

Od ovoga je za nabavku dvije automatske monitoring stanice za mjerenje kvaliteta zraka (simultano mjerenje fizikalno-kemijskih pokazatelja kvaliteta zraka i meteoroloških parametara) i eksterne kalibracijske jedinice, kao dijela mreže monitoring kvaliteta zraka od značaja za Federaciju BiH, planirano 500.000 KM, a korisnik ovih sredstava je Federalni hidrometeorološki zavod.

Na ime podrške boljem funkcioniranju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u Federaciji BiH, iz nadležnosti nižih razina vlasti predviđeno je 150.000 KM.

Korisnici tih sredstava su institucije i općine koje upravljaju zaštićenim prirodnim područjima u FBiH (spomenici prirode, parkovi prirode i zaštićeni pejzaži Prokoško jezero, Konjuh, Blidinje, Hutovo blato, Trebević, Bentbaša, pećina Vjetrenica, Tajan i drugi).

Iznos od 150.000 KM planiran je za reviziju Crvene liste flore, faune i gljiva FBiH, a sredstva će implementirati Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Sektor okoliša, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Javne nabavke su predviđene i za realizaciju 80.000 KM vrijednog programa uspostave infrastrukture za upravljanje supstancama koje oštećuju ozonski omotač i zamjenskim supstancama.

Projekti koji rješavaju problem zagađenja okoliša opasnim otpadom, a predstavljaju veliki pritisak na okoliš u FBiH, bit će sufinancirani sa 300.000 KM, a korisnici sredstava su općine na čijem području se nalazi odložen opasni otpad.

Iznos od 100.000 KM namijenjen je izradi Studije identifikacije lokacija kontaminiranih opasnim otpadom u FBiH, a i u ovom slučaju će biti proveden postupak javnih nabavki.

Sa 150.000 KM bit će sufinancirana izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini llijaš, a za nadogradnju i održavanje u testnom razdoblju Registra o postrojenjima i zagađivanjima u Federaciji BiH planirano je 20.000 KM.

Sva sredstva će korisnicima biti dodjeljivana u skladu sa usvojenim programom na osnovu javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo okoliša i turizma, priopćeno je iz Vlade FBiH.

Kopirati
Drag cursor here to close