Sučeljavanje

Mostar i demografija: Što mostarske stranke žele našoj djeci? 

Stranke, koje sučeljavamo na nekim od bitnih pitanja za Grad, sve misle na našu djecu. Obiteljima bi osigurali bolji život, djeci kvalitetnije uvjete za igre, školovanje i dodatne aktivnosti. Sve se, kažu, može.  
Vijesti / Politika | 10. 12. 2020. u 13:34 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Službene brojke, ali i one neslužbene o kojima se priča pa ih se može pronaći i u kampanjama, govori o tome kako je u Mostaru, kao uostalom i u cijeloj regiji, primjetan broj odlazaka mladih i obitelji. Svatko u gradu na Neretvi poznaje nekoga tko je otišao trbuhom za kruhom pa čak i onih koji nisu bježali od bezbroj godina na zavodu za zapošljavanje i loših primanja, nego od nereda i kaosa koji se uvukao u grad bez izbora.

Stranke, koje sučeljavamo na nekim od bitnih pitanja za Grad, sve misle na našu djecu. Obiteljima bi osigurali bolji život, djeci kvalitetnije uvjete za igre, školovanje i dodatne aktivnosti. Sve se, kažu, može.  

200 KM

Koalicija Pravo na Grad kaže kako naša djeca bježe iz Mostara.

''Toga smo svi svjedoci, naša djeca s pravom bježe od nas. Istraživanja kažu da naša djeca mogu ispuniti samo 60% svog potencijala u Mostaru. Zahtijevamo žurno djelovanje. Za mnoge probleme, Grad Mostar nije nadležan ali mora i može stati iza svoje djece. Želimo početi od naših najmlađih. Želimo besplatne vrtiće i kvalitetnu domaću hranu za njih. Želimo osigurati vezu u odgoju naših najmlađih i mostarskih poljoprivrednika, stočara, voćara, pčelara, vinogradara'', navodi Pravo na gradi dodaje kako ovime želi pokrenuti mobilizaciju mostarskih proizvođača hrane i napitaka, u cilju  kvalitetnog odrastanja naših najmlađih.

''Želimo smanjiti mjesečni iznos za život jedne obitelji za 200 maraka i investirati u razvoj lokalnog gospodarstva. To je investicija dobre volje i vjere u našu djecu, investicija koja će pokrenuti jedan veliki lanac razvoja događaja i osigurati bolju kvalitetu življenja na ovim prostorima. Grad Mostar to može i mora i ovo nećemo prestati tražiti u naredne četiri godine, bez obzira na rezultate izbora. Smatramo da priču o vezi Grada i njegove djece treba pokrenuti baš na ovome. Identiteti se ogledaju kroz doprinos široj društvenoj zajednici u gospodarstvu, kulturi, sportu'', navodi Pravo na grad.

Koalicija smatra da Mostar nije siromašan grad i da je dužan osigurati kvalitetan psihofizički razvoj svoje djece.

Uraditi studiju

''Zahtijevamo totalnu promjenu u pristupu kada je u pitanju financiranje kulture i sporta. Naša djeca se bave kulturom i sportom godinama a da se ne susretnu s gradskim institucijama, niti s višim razinama vlasti kroz bilo kakav vid suradnje, financiranja ili potpore. Sve je svedeno na džep roditelja. To je apsolutno neprihvatljivo. Zahtijevamo osiguravanje masovnog bavljenja sportom kroz plaćanje trenera našoj djeci, bez članarina za roditelje, samo ondje gdje je to opravdano i mora biti minimalno. Želimo dati potporu sportskim klubovima kroz plaćanje trenera, koji će javno stati iza svojih rezultata, a njih ćemo svi vidjeti u očima naše djece koja istrče na teren, skoče u vodu ili polete zrakom. Djeca koja naprave velike uspjehe bit će ponosna na svoj Grad a i mi na njih. Vrijednost toga ne može se izmjeriti. Mostar to može inicirati i postići s novcem kojim trenutno raspolaže. Zagovarat ćemo ovaj sustav solidarnosti, načelo izvrsnosti i potpore u sportu u naredne četiri godine, bez obzira na rezultate izbora. Naša djeca će se upoznati međusobno, natjecati i stvarati nove prijateljske veze'', navedeno je.

Koalicija za Mostar 2020 smatra kako se ''problem demografije koji je posljednjih godina jako izražen kako u BiH i regiji, tako i u Mostaru, primarno treba rješavati na državnoj razini''.

''Naravno, i jedinice lokalne samouprave trebaju dati svoj ozbiljan i kvalitetan doprinos i u tom smislu smo spremni se suočiti sa problemom i na ozbiljan način ublažavati problem, u onoj mjeri u kojoj jedinice lokalne samouprave imaju nadležnosti i koliko mogu. Neophodno je prvo uraditi studiju koja će analitički i sistematski dati presjek stanja i detektirati uzroke takvog stanja. A zatim na osnovu tih podataka napraviti 'program demografskog oporavka i razvoja'', kaže Koalicija za Mostar 2020.

Kažu kako su ''potpuno svjesni kontinuiranog iseljavanja najvitalnijega dijela stanovništva, zbog čega imamo ne samo pad nataliteta i porast mortaliteta, nego i odljev visokoobrazovanog kadra čime je smanjena mogućnost bržeg ekonomskog razvoja''.

Besplatni udžbenici

''Financijska pomoć oko brige i odgoja djece, subvencioniranje kamata za stambene kredite za porodice, poreske olakšice, naknadu za opremu novorođenoj djeci, novčane olakšice za jaslice i vrtiće, podrška za školovanje djece…su samo neke od mogućih mjera, ali bi to trebalo definirati programom nakon urađene studije stanja. Još bismo posebno istakli da je potrebno analizirati mogućnost primjene redistributivne (razmještajne) politike, po uzoru na neke države EU, čija je svrha da se osigura povoljniji razmještaj stanovništva'', navode iz ove koalicije.

Hrvatska republikanska stranka kaže kako je prioritet poticajna stanogradnja za mlade obitelj.

''Definiranje porodiljinih naknada na razini lokalne samouprave, naknada za obitelji s troje i više djece, naknada za socijalno ugrožene obitelji. Izgradnja novih gradskih dječjih vrtića, modernizacija postojećih, subvencija boravka djece u svim vrtićima, a ne samo gradskim. Besplatni školski udžbenici. Modernizacija i sigurnosna standardizacija školskih igrališta i četverogodišnji program 'Sportska dvorana u svakoj školi''', navodi HRS i dodaje kako su prioritet i završetak izgradnje crkve i pastoralnog centra Kristova Uskrsnuća te financiranje sportskih udruženja koji rade s djecom do 16 godina.

HDZ 1990 smatra da se demografska politika gradi podizanjem standarda i kvaliteta života, osjećajem egzistencijalne sigurnosti.

Provociranje domoljublja

''Stambenim zbrinjavanjem i kvalitetnim urbanim i sociološkim uvjetima. Civiliziranim društvenim odnosima i dobrim odgojem i obrazovanjem djece i mladih. Ovo su preduvjeti od kojih ovisi natalitet i demografski razvoj jednoga naroda. Od ovih uvjeta ovisi brojnost obitelji i razlog ostanka u svojoj nacionalnoj i društvenoj zajednici. Tko istinski želi demografski razvijati svoj narod, ne provocira domoljublje, ne prijeti strahom i ugrozom od drugih. Ne ruši ljudsko dostojanstvo i ne uskraćuje prava i šanse niti jednome pripadniku svoje nacionalne zajednice. Politika se ne gradi provociranjem domoljublja i provociranjem religioznih i tradicionalnih vrijednosti pružanjem mogućnosti i visokoga standarda u predškolskom odgoju i osnovnom obrazovanju. Jer su to kategorije koje Grad treba osigurati djeci i roditeljima'', navodi HDZ 1990.

'Devedesetka'' kaže kako je za demografsku politiku potrebno daleko više učiniti u odnosu na postojeće stanje.

''Grad Mostar ima u svojoj nadležnosti predškolski odgoj, a stanje sa objektima jasličkog i vrtićkog zbrinjavanja djece je nedostatno i ne zadovoljava potrebe građana. Moraju se izgraditi novi i proširiti postojeći objekti za ovu namjenu. Mora se uvesti radno vrijeme u ovim objektima prilagođeno radnom vremenu roditelja. Mora se uvesti rad i u popodnevnoj smjeni, jer dosta roditelja radi do kasno navečer : trgovine, ugostitelji , zdravstveni objekti, uslužne djelatnosti i td., a da nemaju gdje smjestiti djecu'', navodi HDZ 1990 i dodaje kako je potrebno uvesti diferenciranu cijenu smještaja u takve objekte, po imovinskom i financijskom statusu roditelja.

Prijatelj djece

''Kao jedan od značajnijih kriterija treba uvesti kriterij je li oba roditelja rade, ili samo jedan. Predškolski odgoj ne bi trebao biti socijalna kategorija da prvenstvo imaju ona djeca čiji su roditelji lošega financijskog stanja, jer bih se njih sufinanciralo kroz diferenciranu cijenu smještaja'', navodi HDZ 1990 i dodaje kako je potrebno razmotriti i pitanje za prigradska naselja da se za djecu koja nemaju mogućnosti i potrebe za smještajem u navedenim objektima, organizira dnevni smještaj u igraonicama radi socijalizacije i komunikacije.

Naša stranka kaže kako je, pored tradicionalne jednokratne pomoći za rođenje djeteta, kao i financiranja troškova najmanje jednog zahvata procesa biomedicinski potpomognute oplodnje, njihov cilj pretvoriti Mostar u ''Grad – prijatelj djece''.

''Radi se o UN-ovoj inicijativi na svjetskoj razini koja je usmjerena ka kreiranju gradova i općina koji svoj fokus stavljaju na stvaranje boljeg i sigurnijeg okruženja za rast i razvoj djece. Ova ideja podrazumijeva, između ostalog, i popravljanje ili izgradnju novih igrališta, zelenih površina, prostora za sport i fizičku aktivnost, raščišćavanje trotoara i pješačkih zona kako bi se neometano mogli kretati i slično. Također, popravljanje školskih sala za tjelesni odgoj ili izgradnju novih u školama gdje ih nema, rekonstrukcija i obnova vrtića i povećanje smještajnih kapaciteta u cilju omasovljavanja pristupačnog i svima dostupnog uključenja djece u vrtiće, povećanje broja odgajateljica po broju djece u vrtićima u cilju bolje odgojne kvalitete, te subvencioniranje boravka djece u vrtićima. Sve navedeno, kao i druge slične mjere koje su dio programa 'Mostar može', bit će prioritet našeg budućeg rada i djelovanja u Vijeću'', kažu iz Naše stranke.

Koalicija Mostar moj Dom navodi kako je zaustavljanje depopulacijske politike iznimno velik problem i on mora uključivati sve razine vlasti pa i gradske.

Pad nakon rasta

''U svom programu Koalicija Mostar moj Dom krenuli bi s davanjem poticaja obiteljima s više djece zatim poticajima za kupnju prve nekretnine mladim obiteljima. Povećati broj vrtića i smanjiti cijene u istim. Besplatni udžbenici i pribor za pučkoškolce. Mostar kao studentski grad mora omogućiti besplatan prijevoz studenata te poboljšanje javnog gradskog prijevoz općenito. Subvencioniranje studentske prehrane za sve studente te povećanje izdvajanja Grada za studentske stipendije'', navode kao rješenje iz ove koalicije.

HDZ BiH pak navodi kako je, ''ako usporedimo popise stanovništva u posljednjem stoljeću, vidljiv trend rasta broj stanovnika''.

''Prije stotinu godina u Mostaru je živjelo između 50.000 i 60.000 stanovnika. Na popisu 1991. taj broj se udvostručio i prema službenim podacima iznosio je 126.612 stanovnika. Nažalost popis 2013. pokazao je da nakon stotinu godina kontinuiranog rasta imamo pad broj stanovnika na 105.797 stanovnika. Bilo koja jedinica lokalne samouprave pojedinačno može učiniti vrlo malo na sustavnom zaustavljanju migracija, ali ono što ćemo napraviti s ciljem da zaustavimo odlazak ljudi iz Mostara, jeste stvaranje uvjeta za privlačenje investicija u grad što će stabilizirati gospodarstvo i generirati nova radna mjesta. Osim toga apliciranjem na fondove EU i programa prekogranične suradnje vrlo lako se može doći politički besplatnih sredstava, treba vam samo kvalitetna aplikacija. Imamo i više nego dovoljno domaćih investitora koji žele partnera u gradskoj vlasti, nekoga tko će prepoznati taj potencijal i stvoriti uvjete za brže i lakše investiranje, što će zasigurno rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta i zadržavanjem kapitala u gradu'', navode iz HDZ-a BiH.

Kažu kako njihov program ''u svim svojim točkama usmjeren jer na stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva i podizanje kvalitete života i sigurnosti građana kao jedinog mjerljivog parametra kada je riječ o jedinicama lokalne samouprave''.

Kopirati
Drag cursor here to close