Upravno vijeće

Zavod: Više novca domovima zdravlja, kaska se s IZIS-om

Zavod je planirao dodatna sredstva za domove  zdravlja i liječenje i rehabilitaciju izvan HNŽ…
Lifestyle / Zdravlje | 15. 03. 2023. u 12:19 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

U 2022. godini, ukupno ostvareni prihodi i primici Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a ostvareni su u iznosu od 167.830.259,00 KM, što je 1,89% ili 3.109.259,00 KM više od iznosa predviđenog Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu. Ukupno ostvareni rashodi i kapitalni izdaci ostvareni su u iznosu od 157.953.620,00 KM što je 4,11% ili 6.767.379,00 KM niže od sredstava planiranih Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu. Usporede li se ukupni prihodi i ukupni rashodi financijski rezultat poslovanja Zavoda u 2022. godini je pozitivan u iznosu od 9.876.638,00 KM, priopćeno je to nakon što je održana 11. sjednica Upravnog vijeća ZZO HNŽ.

Kako se navodi u priopćenju, Zavod je planirao dodatna sredstva za domove  zdravlja i liječenje i rehabilitaciju izvan HNŽ, a članovi Vijeća razmatrali su i usvojili izvatke iz zapisnika s prethodnih sjednica, jedanaest izvješća, Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu, četiri odluke i jedan pravilnik.

Naime, Plan rada izrađen na podlozi Strateškog plana Zavoda u kojemu je postavljeno deset strateških ciljeva realizirano je 79% planiranih aktivnosti. Preostalih 21% nije realizirano u najvećoj mjeri zbog nedovoljne potpore vanjskih zainteresiranih strana, a navedeno se odnosi prvenstveno na realizaciju strateških ciljeva e-Zavod i IZIS. Također, Stručna služba Zavoda, na mjesečnoj razini, detaljno razrađuje iz godišnjeg plana rada aktivnosti što je rezultiralo s ukupno 593 planirane aktivnosti od kojih je 533 odnosno 89,9% uspješno realizirano.

Financijski plan

Također, Upravno vijeće Zavoda razmatralo je Izvješće o izvršenju financijskog plana Zavoda za razdoblje 1.1.do 31.12.2022. godine i donijelo Odluku o usvajanju istog.  Nakon donesene Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju financijskog plana Zavoda za razdoblje 1.1.do 31.12.2022. godine članovi Vijeća razmatrali su i donijeli Odluku o usvajanju Završnog računa Zavoda za 2022. godinu.

Sljedeći dokument koji je Upravno vijeće razmatralo i donijelo Odluku o usvajanju su Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za 2023. godinu. Predloženim izmjenama i dopunama  prihodi i rashodi Zavoda planirani u iznosu od 160.629.000 KM što je 3.248.000 KM više u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu.

'''Planirano povećanje odnosi se na povećanje sredstava u iznosu od 3.000.000 KM za usluge primarne zdravstvene zaštite jer su domovi zdravlja uputili zahtjeve prema Zavodu u kojima su istakli kako uslijed povećanja cijena materijala i lijekova nisu u mogućnosti pružiti ugovoreni obujam zdravstvenih usluga za naše osiguranike. Drugo povećanje, u odnosu na Financijski plan odnosi se na liječenje i rehabilitaciju izvan županije i iznosi 203.000 KM. Budući je promijenjen način plaćanja PET/CT usluga gdje po novom načinu Zavod snosi troškove ovih usluga prvi put u cijelosti bez obzira hoće li iste osiguranik dobiti u BiH ili izvan BiH i 50% ukoliko osiguranik u roku od 12 mjeseci bude ponovo upućen na ovu dijagnostičku pretragu u Republiku Hrvatsku što predstavlja značajno unaprjeđenje prava osiguranika. Sredstva planirana Izmjenama i dopunama Financijskog plana (Rebalans I) bit će operativna nakon suglasnosti Skupštine HNŽ/K“ kazala je vršiteljica dužnosti direktorice Zavoda, mr. sci. Ana Vidačak. 

Po usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za 2023. godinu Upravno vijeće donijelo je Odluku o izdvajanju sredstava rezerve u iznosu od 6.628.638 KM. 

Premije osiguranja

Distribucijom premije osiguranja u 2023. godini u redovitom roku Zavod je prikupio 2.616.377 KM.

''Iako je prihod od participacije po Zakonu u cijelosti prihod Zavoda, zbog svjesnosti teškog financijskog stanja u ugovornim zdravstvenim ustanovama i želje za poboljšanjem istog, Zavod će 70% ili 1.831.464 KM prikupljenih sredstava raspodijeliti ugovornim zdravstvenim ustanovama u HNŽ'', navedeno je.

Također, članovi Vijeća razmatrali su i donijeli Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o visini naknade za rad članova Liječničkih povjerenstava Zavoda i direktorica Zavoda će donijeti jedinstvenu odluku kojom će biti utvrđena visina naknade i objedinjena za sve članove svih liječničkih povjerenstava Zavoda.

Pored navedenog Upravno vijeće razmatralo je i usvojilo Izvješće o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana, potrošnji lijekova, upućivanju na liječenje izvan HNŽ/K, potrošnji ortopedskih i drugih pomagala, sufinanciranju troškova liječenja, nabavke lijekova i medicinskih sredstava, troškovima refundacije usluga biomedicinski pomognute oplodnje, kontrolama ugovornih zdravstvenih ustanova, broju osiguranih osoba Zavoda i izvršenju Plana javnih nabava za 2022. godinu.  

Kopirati
Drag cursor here to close