Sjednica

Vlada HNŽ-a usvojila Strategiju razvitka malog gospodarstva

Ta strategija predstavlja integrirani, multisektorski strateški dokument HNŽ-a i utvrđuje politike razvoja sektora maloga gospodarstva, strateške ciljeve i prioritete.
Gospodarstvo / Ulaganja | 29. 08. 2023. u 17:24 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) je na današnjoj sjednici primila na znanje Informaciju o tijeku izrade Izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu te usvojila Nacrt odluke o usvajanju Dokumenta okvirnoga Proračuna za razdoblje  od 2024. do  2026. godine uz Zaključak da resorna ministarstva i druga tijela uprave u roku od sedam dana dostave sve primjedbe i prijedloge na predloženi dokument.

Strategija razvitka malog gospodarstva

Usvojena je i Odluka o usvajanju Izvješća o izvršavanju Proračuna HNŽ-a za razdoblje 1. siječnja - 31. ožujka 2023. godine i 1. siječnja  - 30. lipnja 2023. godine te Odluka o usvajanju Izvješća o izvršavanju tekuće pričuve HNŽ-a za ista razdoblja.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva gospodarstva, usvojila Strategiju razvitka maloga gospodarstva u HNŽ-u za razdoblje 2023. – 2027. godine.

Ta strategija predstavlja integrirani, multisektorski strateški dokument HNŽ-a i utvrđuje politike razvoja sektora maloga gospodarstva, strateške ciljeve i prioritete koji predstavljaju putokaz za sveukupni društveni razvitak.  Spomenuta Strategija utvrđena je, prije svega, sukladno s razvojnim pravcima, utvrđenim Strategijom razvitka HNŽ-a za razdoblje 2021. – 2027., kao i drugim relevantnim strateškim dokumentima HNŽ-a, BiH i FBiH, dokumentima relevantnim za proces europskih integracija i drugim međunarodno preuzetim obvezama Bosne i Hercegovine. Značaj izrade toga sektorskog dokumenta ogleda se u planskom usmjeravanju razvitka maloga i srednjega poduzetništva na razini HNŽ-a.

Na prijedlog Ministarstva prometa i veza, Vlada je usvojila Odluku o konačnomu odabiru, odobravanju i prijenosu novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu za lokalne ceste jedinicama lokalne samouprave u HNŽ-u u iznosu od 1.500.000 KM. Ovom će odlukom, za poslove rekonstrukcije i saniranja lokalnih prometnica, Gradu Mostaru biti doznačeno 795.000 KM (rekonstrukcija Ulice kralja Petra Krešimira IV., završna etapa rekonstrukcije Ulice braće Fejić…), Gradu Stocu 305.000 KM, Gradu Konjicu 250.000 KM, Općini Neum 150.000 KM i Općini Jablanica 50.000 KM.

 

Vlada je usvojila i Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskoga plana Zavoda zdravstvenoga osiguranja HNŽ-a za 2023. godinu. Vlada je prihvatila i Izvješće o radu, kao i Financijsko izvješće Ustanove ''Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba Stolac'' za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine.

Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Popis poslovnih objekata za subvencioniranje kamata na odobrena kreditna sredstva sukladno Protokolu o suradnji između Razvojne banke FBiH i HNŽ-a.

Jednokratna novčana pomoć

Iz resora Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu za rješavanje socijalnoga stambenog zbrinjavanja, nužnoga smještaja branitelja i članova njihovih obitelji i Odluku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu za pokrivanje troškova liječenja.

Vlada je dala i Suglasnost na Program Ministarstva za pitanja branitelja HNŽ-a o stjecanju radnoga iskustva i usavršavanju prioritetnih kategorija djece branitelja u tijelima uprave i ustanovama HNŽ-a 2023., za što je osigurano 120.000 KM.

Vlada HNŽ-a prihvatila je i Informaciju o realiziranju potpisanih ugovora o koncesijama iz područja vodoprivrede, zaključno s 31. prosinca 2022. godine koje su date na području općina Prozor-Rama i Neum te Grada Konjica.

Razmotrena je i prihvaćena Informacija o stanju tradicionalnih i starih obrta na području HNŽ-a u 2022. godini kojom je istaknut njihov veliki značaj, kao i smjernice za njihovo očuvanje i unapređenje.

Usvojeno je i niz drugih odluka, zaključaka, informacija i rješenja, priopćila je Vlada HNŽ-a.

Kopirati
Drag cursor here to close