Postizanje ravnoteže

Ne čekajmo sljedeću krizu: Ohrabrimo porodicu

Društvo psihologa FBiH provodi projekat u partnerstvu sa UNICEF BiH i uz podršku USAID BiH, zajedno sa lokalnim partnerima iz vladinog i nevladinog sektora, koji je primarno usmjeren ka porodici i adekvatnoj brizi o djeci.
Gospodarstvo / Promo | 20. 03. 2023. u 10:45 Promotivni tekst

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Kriza izazvana pandemijom COVID-19 suočila je porodice sa nizom novih izazova i realnosti kod kuće i u radnom okruženju. Nastojeći da adekvatno reaguju na te promjene, Društvo psihologa FBiH provodi projekat u partnerstvu sa UNICEF BiH i uz podršku USAID BiH, zajedno sa lokalnim partnerima iz vladinog i nevladinog sektora, koji je primarno usmjeren ka porodici i adekvatnoj brizi o djeci.

"Sam projekat je prvenstveno usmjeren na promjenu kvaliteta roditeljske brige o djeci u vrijeme pandemije i generalno u kriznim situacijama gdje smo se suočili sa činjenicom da su okolnosti posebno otežane u slučaju ranjivih kategorija roditelja", kaže nam prof.dr Elvis Vardo iz Društva psihologa FBiH, koordinator na projektu.

Cilj je da roditelji imaju koristi od poboljšanih politika i praksi koje su prilagođene porodicama u njihovim naporima za ekonomski oporavak, posebno kroz unapređeni i olakšani pristup hitnoj skrbi za djecu, uključujući i brigu za djecu s teškoćama u razvoju.

„Ulaganje u politike prilagođene porodici donosi mnogostruke koristi za porodice, poslovni sektor i ekonomiju. Kako bi društva i ekonomije napredovale, vlasti i preduzeća trebaju podržati radnike kroz politike koje omogućavaju bolje porodično okruženje, usluge i beneficije kao što su prakse prilagođene porodici. Ovo zauzvrat čini da se zaposleni roditelji i staratelji više fokusiraju na svoj posao i time postižu bolju produktivnost. Tokom pandemije COVID-19, porodice u Bosni i Hercegovini uglavnom su se oslanjale na vlastite resurse. U mnogim slučajevima neizvjesnost, stres i ekonomska situacija iscrpile su snagu porodica i negativno uticale na njihovu dobrobit. Moderna porodica ne može sve sama - potrebna joj je podrška zajednice na svim nivoima“, ističe dr. Rownak Khan, Predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini.

Analiza zakonskih okvira kao i konsultacije unutar struke ukazuju na to da postojeći zakonski akti ne prepoznaju i ne definišu kriznu situaciju kao zasebnu kategoriju, pa samim tim ne uviđaju ni potrebe ugroženih kategorija koje se u datom trenutku nalaze pod rizikom. Kao najranjivije kategorije identificirane su porodice sa djecom sa poteškoćama u razvoju, jednoroditeljske porodice, porodice s nezaposlenim roditeljima, te porodice koje žive u siromaštvu ili su pod rizikom od siromaštva.

"Svjesni smo da su ovo počeci. Ali ovim projektom nastojimo uticati na pozitivne promjene u saradnji s cijelim društvom, vezano za navedenu problematiku. Od pogođenih različitim kriznim situacijama, zatim institucija, odgovornih službi pa sve do poslodavaca. Da zajedno ohrabrimo porodicu. Kroz projekat smo omogućili da stručni saradnici iz 20 institucija socijalne zaštite završe obuku za pružanje socijalne i psihološke podrške u kriznim situacijama. Program obuke su razvili eksperti iz Društva psihologa u FBiH i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike", naglašava prof.dr. Vardo.

Zajedničko ulaganje porodica, preduzeća i vlasti u ranim godinama života postavlja osnov za zdravo dijete, uspjeh u školi i naposlijetku profesionalni uspjeh u odrasloj dobi, kao i sposobnost djece i porodica da izađu iz siromaštva i postignu blagostanje.

"UNICEF, zajedno sa svojim partnerima, promoviše uvođenje politika prilagođenih porodici koje pomažu u postizanju ravnoteže između poslovnog i porodičnog života, podstičući društvenu odgovornost poslodavaca u podršci i zaštiti porodice. To se čini kroz promociju zdravog okruženja na poslu, uključujući korporativnu odgovornost i pozitivni uticaj na ostvarivanje prava iz radnog odnosa u pogledu brige o porodici, što utiče na ukupnu produktivnost rada, te promovisanje podrške poslodavaca u balansiranju poslovnog i privatnog života zaposlenih kroz, na primjer, fleksibilnije radno vrijeme za ugrožene porodice, porodiljsko i roditeljsko odsustvo, jaslice na radnom mjestu – ove mjere će pomoći u balansiranju porodičnih i radnih obaveza", kaže dr. Khan.

Svi zajedno trebamo promovisati politike i prakse prilagođene porodici u radnom okruženju. S tim u vezi najavljujemo i još jednu projektnu aktivnost. 24.3.2023. godine u hotelu Hills u Sarajevu sa početkom od 12.00 sati održava se okrugli sto za sve poslodavce, HR profesionalce i ostale zainteresovane.

Dovoljna je samo prijava na https://forms.gle/RtmVHaT8fBHMrWsE8

Sve aktivnosti se provode u sklopu projekta "Interdisciplinarna podrška djeci, ugroženim roditeljima, starateljima i profesionalcima za oporavak od krize tokom pandemije COVID-19", koji provodi Društvo Psihologa FBiH u partnerstvu sa UNICEF Bosna i Hercegovina i uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina

Ne čekajmo sljedeću krizu:OHRABRIMO PORODICU

Do sada su aktivnosti projekta rezultirale sa nekoliko preporuka

• Prepoznavanje potreba ranjivih porodica unutar kompanija kroz uspostavljanje sistema podrške
• Neophodna je bliska saradnja socijalnog i realnog sektora na izradi i provođenju niza mjera sa ciljem osnaživanja porodica u potrebi.
• Sprečavanje razdvajanja porodica i institucionalizacije djece
Potrebno je raditi na zakonskim i radno-pravnim rješenjima koja bi omogućila postupanje u najboljem interesu djeteta – a to je da dijete ostane sa svojom porodicom i prevenciji gubitka zaposlenja u porodicama samohranih roditelja ili jednog zaposlenog roditelja.
• Omogućavanje fleksibilnijeg radnog okruženje
Obzirom na radne učinke u toku pandemije COVID-19 koja je dokazala da fleksibilnost radnog vremena i mjesto realizacije radnih zadataka nisu prepreka za učinkovitost u obavljanju posla, potrebno je omogućiti fleksibilnije radno okruženje (vrijeme i mjesto realizacije radnih obaveza kako bi se zaposlenim roditeljima i starateljima olakšala briga o porodici).
• Dodatna podrška za djecu sa poteškoćama u razvoju
Za djecu koja pripadaju kategoriji osoba sa poteškoćama u razvoju potrebno je otvaranje većeg broja dnevnih centara za boravak, njegu, obrazovanje i osposobljavanje ove djece za svakodnevno samostalno funkcionisanje u skladu sa njihovim mogućnostima.
• Promocija uključenost oba roditelja u odgoj djece i ostvarivanje roditeljskih prava
Potrebno je uspostaviti mehanizme fleksibilnog radnog vremena i roditeljskog dopusta kako za majke tako i za očeve, omogućavajući da žene i muškarci imaju jednaka prava na dopust i bolovanje u svrhu njege djeteta.

 

Kopirati
Drag cursor here to close