Uniforma

Poziv: Osmislite jedinstvenu policijsku uniformu u Federaciji BiH

Kako je priopćeno iz Federalne uprave policije, važnost pokretanja predmetne inicijativa se ogleda u tome, da je trenutna Uredba o jedinstvenoj policijskoj uniformi u Federaciji BiH, donesena još 2010. godine...
Gospodarstvo / Industrija | 26. 04. 2021. u 14:59 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Na osnovu zaključka sa sastanka koordinacije Direktora Federalne uprave policije i Policijskih direktora kantonalnih Ministarstava unutarnjih poslova, održanog dana 16. rujna 2020. godine, pokrenuta je inicijativa za izmjenu Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi u Federaciji Bosne i Hercegovine, na osnovu koje će se izmijeniti izgled i kvaliteta trenutne policijske uniforme i dijelova uniforme, čime bi se zadovoljiti svi standardi, tehničke i specifične pojedinosti, te klimatski i geografski uvjeti neophodni za svakodnevne poslove, te unaprijedio adekvatan i efikasan rad policijskih struktura u Federaciji BiH.

Kako je priopćeno iz Federalne uprave policije, važnost pokretanja predmetne inicijativa se ogleda u tome, da je trenutna Uredba o jedinstvenoj policijskoj uniformi u Federaciji BiH, donesena još 2010. godine, te da su potrebe koje godinama iskazuju policijski službenici u Federaciji BiH, kako u kvalitetu uniforme koju nose, tako i u osnovnim odnosno dopunskim dijelovima uniforme, uvelike zahtijevalo hitno poduzimanje aktivnosti na izradi nove jedinstvene policijske uniforme za sve policijske agencije u Federaciji BiH.

Na osnovu navedenog Zaključka, formirana je Komisija za izradu Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi i Tehničkih karakteristika jedinstvene policijske uniforme u Federaciji BiH, kao i drugih propisa koji definiraju predmetnu oblast u čijem sastavu su pored predstavnika Federalne uprave policije i predstavnici kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova, koji su u prethodnom periodu radili na pripremnim aktivnostima izrade predmetnih propisa.

U cilju afirmiranja domaće proizvodnje, predmetna Komisija je održala jedan sastanak s Gospodarskom komorom Federacije BiH, kao i s predstavnicima Udruženja za tekstilnu, kožarsko-prerađivačku i gumarsku industriju predmetne Komore, na kojem sastanku su isti upoznati s pokrenutom inicijativom. 

''Obzirom na naprijed navedeno, Komisija za izradu Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi i Tehničkih karakteristika jedinstvene policijske uniforme u Federaciji BiH ovim putem poziva Gospodarsku komoru Federacije BiH, predstavnike Udruženja za tekstilnu, kožarsko-prerađivačku i gumarsku industriju predmetne Komore, kao i sve druge zainteresirane strane odnosno privredne subjekte koji nisu članovi predmetne Komore, na zajednički sastanak koji bi se održao dana 18. svibnja 2021. godine u 11 sati, u prostorijama baze Specijalne policijske jedinice Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, na adresi Goraždanska bb, Lukovo polje, Zenica, na kojem sastanku bi prisutni dali svoj doprinos, kroz predstavljanje prijedloga i sugestija predmetnoj Komisiji, a u cilju realizacije ovog izuzetno značajnog projekta policijskih struktura u Federaciji BiH'', naveo je FUP.

Kopirati
Drag cursor here to close