Problemi

Elektroprivreda i rudnici: Siguran put do kraha

Odlukama Vlade FBiH, JP Elektroprivreda BiH 2009. godine preuzela je vlasništvo nad sedam rudnika s 10.460 zaposlenih.
Gospodarstvo / Industrija | 10. 05. 2021. u 12:38 Fena

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Provedba reorganizacija rudnika je proces koji nema alternativu i zahtijeva punu angažiranost svih u Koncernu Elektroprivredi BiH i šire društveno političke zajednice, maksimalnu svjesnost ozbiljnosti situacije, dijalog i iznalaženje rješenja  sa minimalnim posljedicama za uposlene.

Uloga Sindikata

Uloga i odgovornost Sindikata u ovom procesu je također značajna. U protivnom, zadržavanje postojećeg stanja uz opstruiranje započetih procesa, a sve s ciljem očuvanja nepripadajućih privilegija svih u sustavu, je siguran put do kraha s refleksijama koje će se odraziti na elektroenergetski sustav BiH i poziciju države u kontekstu poštivanja obveza energetske tranzicije i neminovno će dovesti do gubljenja energetske neovisnosti i znatnog povećanja cijene električne energije, navodi se u priopćenju JP Elektroprivrede BiH.

Odlukama Vlade FBiH, JP Elektroprivreda BiH 2009. godine preuzela je vlasništvo nad sedam rudnika s 10.460 zaposlenih.

Ovaj proces podrazumijevao je i suočavanje s teškim, gotovo katastrofalnim stanjem, gubicima koji su u većini premašivali osnovni kapital, zastarjelom opremom, teškim uvjetima za rad, nezadovoljstvom rudara, itd., ali i s, nažalost, za standarde JP Elektroprivreda  BiH potpunim izostankom radne i tehnološke discipline u većini rudnika, te prevladavajućim utjecajem lokalnih politika i Sindikata na upravljanje rudnicima.

Početnih 431,3 milijuna KM duga

Godine 2009. dugovanja rudnika iznosila su 431,3 milijuna KM po svim osnovama i ostvarivan je konstantni poslovni gubitak.

Od preuzimanja vlasništva 2009. do 2020. godine, JP Elektroprivreda BiH je u modernizaciju postojeće opreme uložila 312 milijuna KM, broj uposlenih u sedam rudnika smanjen je sa 10.460 na 7.519 osoba, izvršeno je ujednačavanje naknada za topli obrok i regres na nivou Koncerna EPBiH, prosječna plaća povećana je sa oko 800 KM koliko je iznosila prije ulaska u Koncern EPBiH, na oko 1200 KM koliko iznosi danas.

U proteklom periodu JP Elektroprivreda BiH je uz redovno ispunjavanje i izmirivanje svih obveza prema rudnicima, kao vid financijske podrške njihovoj likvidnosti, izvršila avansne uplate za ugalj u iznosu oko 240 milijuna KM što čini gotovo jednogodišnju vrijednost ugovora JP Elektroprivreda BiH s rudnicima Koncerna EPBiH.

Rudniku Kreka je avansno plaćena proizvodnja za narednih 18 mjeseci.

Dvanaest godina poslije, stanje u rudnicima daleko je od onog kakvo se očekivalo.

Održivost nije osigurana

Naprotiv, dugovanja (obveze) po svim osnovama iznose više od 920 milijuna KM, ukupni gubitak u 2020. godini 79 milijuna KM, neefikasnost uzrokovana manjkavostima u organizaciji usložnjavala je postojeće i producirala nove probleme, opstojnost održavana zahvaljujući financijskoj podršci JP Elektroprivreda BiH i poslovanju s kompanijom, ekonomska održivost nije osigurana.

Efekti ulaganja u rudnike su nažalost skoro pa neznatni. Izostao je i domaćinski odnos prema nabavljenoj opremi koja je u velikoj mjeri devastirana i uništena što je dovelo do masovnog angažmana opreme lokalnih firmi  ali i do pokretanja istraga nadležnih istražnih organa.

Bez obzira na ulaganje više od pola milijarde KM, podaci o dugovanjima i gubicima su neumoljivi i izričito i samo su posljedica izostanka sveobuhvatne reorganizacije koja je nužno morala pratiti ulaganja u rudnike i obuhvatiti  reorganizaciju upravljanja i vraćanje upravljanja rudnicima iz ruku lokalnih politika i Sindikata u ruke vlasnika kapitala, optimizaciju  radne snage i proizvodnih kapaciteta.

Prestanak korištenja ugljena

Kompleksnost situacije u rudnicima Koncerna EPBiH dodatno je osnažena globalnim svjetskim kretanjima u pogledu upotrebe fosilnih goriva i opredijeljenošću EU da se eksploatacije i upotrebe uglja za proizvodnju električne energije postepeno smanjuju do potpune eliminacije njegovog korištenja.

Status quo znači ne samo zadržavanje decenijske agonije već i vrlo ozbiljnu opasnost za njeno produbljivanje do neminovne kulminacije koja će rezultirati kolapsom rudnika sa ozbiljnim  implikacijama na poslovanje JP Elektroprivreda BiH i ulogu i značaj poduzeća za stabilno funkcioniranje elektroenergetskog sustava države.

Imajuću u vidu da buduće funkcioniranje rudnika Koncerna EPBiH ovisi od nužnosti urgentnog rješavanje pitanja njihovog poslovanja s jedne strane i s druge, ispunjavanja obaveza koje je preuzela država BiH, JP Elektroprivreda BiH pokrenula je u travnju 2020. godine proces reorganizacije koji bi trebalo da osigura osnove za ekonomski održivo poslovanje i rad rudnika u periodu energetske tranzicije zasnovane na dekarbonizaciji, odnosno, prestanku korištenja ugljena za proizvodnju električne energije i postupnom zatvaranju termoelektrana i rudnika.

Višak administracije

U dosadašnjoj provedbi reorganizacije koja se odvijala u okolnostima uzrokovanih pandemijom koronavirusa, stručni timovi JP Elektroprivrede BiH u saradnji s rudnicima iz sastava Koncerna EPBiH, izvršili su potrebne analize i pripremu akata kojima se uređuju odnosi u Koncernu EPBiH.

Izmijenjeni su statuti rudnika, upravljačka struktura svedena je na jednu osobu – direktora, imenovani prokuristi iz JP Elektroprivrede BiH, doneseni pravilnici o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Zbog osjetljivosti pitanja sistematizacije radnih mjesta, pristupilo se detaljnoj analizi koja je pokazala da je za planiranu proizvodnju količina uglja potrebnih za rad termoelektrana neophodno 5.585 radnika. Prekobrojnih je 1.500  i isključivo iz administrativnog sektora.

Zastupajući bezrezervni stav da status svakog prekobrojnog uposlenika treba biti riješen na njemu prihvatljiv način, JP Elektroprivreda BiH osigurala je sredstva i ponudila mogućnost  prekvalifikacije na potrebna radna mjesta i nastavak radnog angažmana u rudnicima kao i mogućnost raspoređivanja u postojeća i nova zavisna društva, kako bi bili podrška proizvodnji uglja na ekonomski prihvatljiv način.

Zakonski i socijalno prihvatljiv model prestanka radnog angažmana u rudnicima ponuđen je onim uposlenicima koji ne prihvaćaju prethodne mogućnosti, priopćeno je iz Službe za komunikacije JP Elektroprivrede BiH.

Kopirati
Drag cursor here to close