Buna 1 i Buna 2

Traži se žurno brisanje mini-hidroelektrana iz mostarskog plana!

Mještani naselja Buna informirali su javnost da su predsjedniku Gradskog vijeća predali Inicijativu kojom traže Izmjenu Prostornog plana Grada Mostara…
Gospodarstvo / Ekologija | 13. 06. 2022. u 12:40 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

''Naša inicijativa odnosi se upravo na žurno brisanje ove dvije mHE iz postojećeg Regulacionog ili Prostornog plana Grada Mostara. Ako uz to Agencija za vode Jadranskog sliva odbije zahtjev investitora za izdavanje prethodne vodne suglasnosti, mi smo na najboljem putu da trajno zaštitimo rijeku Bunu od izgradnje mHE, a samim time i svoje domove'', poručeno je na pres konferenciju neformalne grupe građana „Stop izgradnji mHE na Buni“.

Mještani naselja Buna informirali su javnost da su predsjedniku Gradskog vijeća predali Inicijativu kojom traže Izmjenu Prostornog plana Grada Mostara ili izmjenu Regulacionog plana tog područja a koji je trenutno na snazi, bez da se čeka usvajanje novog Prostornog plana.

''Moramo istaknuti da je Zavod za prostorno uređenje brisanje mHE planirao tek pri izradi novog Prostornog plana za koji nema ni naznaka da bi se uskoro mogao naći na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća. Do tada bi investitor obzirom na postojeći Regulacioni odnosno Prostorni plan i činjenicu da su mHE još uvijek u  njemu ucrtane imao zakonsku mogućnost da ishoduje potrebne dozvole. Podsjećamo da prema poslovniku predsjednik Gradskog vijeća ovu inicijativu prosljeđuje gradonačelniku koji se u roku od 30 dana mora izjasniti o istoj, a rok može biti i kraći u slučaju da Vijeće odluči da se o istoj ne vrši pretres'', istaknuo je Miroslav Barišić, predstavnik neformalne grupe građana „Stop izgradnji mHE na Buni“.

Napomenuli su kako je Agencija za vode Jadranskog mora Mostar organizirala usmenu raspravu povodom zahtjeva investitora za izdavanje prethodne vodne suglasnosti na koju je između ostalog pozvan i Grad Mostar koji se nije odazvao niti odgovorio na zahtjev Agencije da im dostave određenu dokumentaciju.

Na usmenoj raspravi su sudjelovala dva predstavnika građana Bune koji su jasno iznijeli stavove mještana da su kategorično protiv izgradnje ove dvije mHE te podsjetili na zaključak Gradskog vijeća Grada Mostara iz prosinca 2021. kojim se onemogućava izgradnja mHE na Bunskim kanalima.

''Trenutno čekamo rješenje Agencije hoće li protivno zaključku Gradskog vijeća Grada Mostara udovoljiti zahtjevu investitora ili će konačno zaštiti interese mještana Bune'', rečeno je.

Ovim putem još jednom pozivamo sve odgovorne osobe koje odlučuju u cijelom ovom procesu, pri tome misleći na gospođu Ozanu Bulić rukovoditelja sektora za izdavanje vodnih akata koja vodi ovaj predmet da ne izda zatraženu suglasnost, na gradonačelnika Mostara Maria Kordića da se pozitivno izjasni o našoj inicijativi i kroz zakonsku proceduru naloži brisanje mHE iz aktualnog Regulacionog odnosno Prostornog plana i u konačnici, sve gradske vijećnike da svojim glasom podrže naša nastojanja da trajno zaštitimo lokalitet Bunskih kanala od izgradnje mHE.

 

 

 

Kopirati
Drag cursor here to close