Sučeljavanje

Kaos i urbanizam: Hoće li stranke srušiti nelegalne objekte u Mostaru?

Stradavali su u Mostaru prolazi, mansarde, zelene površine i na svakom slobodnom mjestu gdje je netko bacio oko, pao je nekakav potpis ili prešutno klimanjem glavom da se krene s gradnjom…
Vijesti / Politika | 08. 12. 2020. u 12:17 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Bespravna gradnja, zgrade, ''kućice'' i razni objekti koji su nikli u Mostaru još su jedan od dokaza kako je grad bio prepušten na milost i nemilost samovolje pojedinaca kojima se gledamo kroz prste.

Grad se nije širio prirodno prema vani, nego se gušio u novim zidanjima prilikom kojih nitko nije pazio na činjenicu da i oni koji žive pored novih zdanja imaju pravo na prostor i normalan život. Stradavali su u Mostaru prolazi, mansarde, zelene površine i na svakom slobodnom mjestu gdje je netko bacio oko, pao je nekakav potpis ili prešutno klimanjem glavom da se krene s gradnjom. Bilo je i pokušaja da se mostarski urbanizam dovede u red. Nešto je porušeno, nešto čeka, a pred novim gradskim vijećnicima bit će puno posla kad je u pitanju sređivanje gradnje u Mostaru.

HDZ 1990 smatra da novo Gradsko vijeće, sukladno Zakonu o gradnji HNŽ iz 2014., mora donijeti odluku o legalizaciji, jer su takve odluke donijela sva općinska vijeća u HNŽ, osim Grada Mostara.

''Zavod za prostorno uređenje Grada Mostara,(kao stručni organ) se mora zadužiti da izvrši snimanje takvih objekata i da predloži rješenja. Da utvrdi da li pojedini bespravni objekti narušavaju urbanu funkciju i moraju se ukloniti ili su urbano prihvatljivi i mogu se 'legalizirati''', navode iz HDZ-a 1990.

Kažu kako su pojedini stambeno poslovni objekti u Gradu nadograđeni i prošireni van projektnih rješenja i dozvoljenih gabarita, pa investitori gradnje naknadno traže izmjenu i dopunu dokumentacije.

''Mišljenja smo da bi za takve objekte Gradsko vijeće trebalo donijeti odluku o dvostrukom uvećavanju naknada, u odnosu na regularnu gradnju. Jedan dio bespravnih objekata posjeduje djelomična i nekompletna odobrenja za gradnju. U takvim slučajevima bi inspekcijske službe trebali procijeniti okolnosti gradnje.'', navode iz ove stranke.

Dodaju kako je poseban problem kod nadograđenih i proširenih objekata što etažni vlasnici ne mogu ostvariti zakonsko pravo posjeda i uknjižiti se u zemljišne knjige.

''Sukladno zakonu, etažnim vlasnikom se postaje tek po uknjižbi u zemljišne knjige, odnosno gruntovnice. Veliki problem nastaje kad se stanovi kupuju kreditnim sredstvima kod komercijalnih banaka. Banke odobravaju hipotekarne kredite na osnovu projektne dokumentacije i kupoprodajnih ugovora. Tako da kupci stanova imaju kreditno opterećenje, a ne mogu izvršiti upis vlasništva. U takvim bezizlaznim situacijama kupci su podložni ucjenama od strane investitora u smislu prebacivanja naknadnih i nepredviđenih troškova na teret kupca, što u konačnici povećava početnu cijenu stana. U tome smislu morati će se dosljedno provoditi zakonska i tehnička regulativa, pojačati građevinski inspekcijski nadzor, postrožiti tehnički prijemi i zaštititi prava etažnih vlasnika'', navodi HDZ 1990.

Koalicija Mostar Moj dom kaže kako ''sve ono što je bespravno napravljeno treba porušiti i to iz jednog jednostavnog razloga a to je poštivanje zakona''.

''Čak i ona gradnja koja ima (sumnjivo) odobrenje mora se preispitati i to gdje su narušene norme ili preskakane procedure. Tu osobito mislimo na smanjenje i uništenje zelenih površina i nedovoljan broj parking mjesta uz nove objekte'', navodi ova koalicija.

Naša stranka smatra kako je Mostaru potreban balans između mogućnosti za promjenom prostornih planova i ekonomske, socijalne, urbanističke, pa i turističke usmjerenosti grada.

''Očito je da aktualna rješenja nisu bila dobra, te da je neophodno donijeti konkretnu i operativnu odluku. To može samo Gradsko vijeće. Ima indicija da se dijelom upravo iz tih razloga zaustavio demokratski proces u Mostaru. Zato ćemo apsolutno tražiti preispitivanje svih sumnjivih građevinskih odobrenja koja su nastala u ovom 'mračnom' periodu mostarske 'demokracije''', navela je Naša stranka.

HDZ BiH smatra da će ''Gradsko vijeće kao nadležna institucija za usvajanje urbanističkih i regulacijskih planova utvrditi u kojoj mjeri je gradnja u posljednjih nekoliko godina odstupila od ranije usvojenih planova i donijeti odluke o statusu spornih predmeta bilo da uopće nemaju dokumentaciju ili su odstupili od odobrenja za građenja''.

''Gradska administracija će u skladu sa nadležnostima provesti odluke Gradskog vijeća što može značiti preispitivanje određenih odobrenja, ukidanje odobrenja i izdavanje naloga za vraćanje u prvobitno stanje, a pogotovo pristupiti izdavanju dozvola za one subjekte koji nažalost već godina čekaju iako posjeduju svu potrebnu dokumentaciju. Osim toga HDZ BiH je u svom programu visoko na listi prioriteta postavio stavljanje u funkciju gradskih prostora s korisnom namjenom i uslugom, jer na području grada vidimo veliki broj prostora i površina koje nisu adekvatno iskorištene i ovakve samo 'smetaju' a mogu biti iskorišteni na kvalitetan način'', navodi HDZ BiH.

Koalicija za Mostar 2020 smatra kako je potrebno donijeti Odluku o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata u skladu sa zakonom o građenju HNŽ.

''Na osnovu tog propisa i detaljne studije koju je neophodno uraditi i koja će dati potpun prikaz postojećeg stanja, krenuti u legalizaciju gdje je to moguće. U slučajevima gdje sa pravne osnove nije moguća legalizacija, onda je mjera uklanjanje bespravno izgrađenog objekta'', naveli su.

Lista Pravo na grad smatra kako se gradnja u Mostaru do sad radila ''po odobrenjima nekakvih komisija oformljenih na čudan način''.

''Nema tu ništa zakonito. S jedne strane imamo kriminal gradskih institucija, a s druge strane imamo investitore koji su urbanistički plan pročitali u službenom listu i dobili dozvole od Grada Mostara. Najpoštenije bi bilo procesuirati odgovorne, pozvati građane, struku, investitore i održati javne rasprave. Mora se uvažiti mišljenje građana, stanara, gdje je gradnja ugrozila njihovu kvalitetu življenja. Najmanji problem je dobiti mišljenje građana i od toga se treba krenuti. Za mnoge objekte ne treba ništa, samo ih ukloniti, stvari su već riješene, mnogi su napušteni, nema nikakve potrebe da ih gledamo i da nam smetaju. Gdje je god takav objekt, zauzeta je neka površina koja se može i mora staviti u funkciju'', navodi lista Pravo na grad.

Hrvatska republikanska stranka smatra da se moraju pronaći odgovorni za ovakvo stanje.

''Prvo se mora znati tko je odgovoran zašto se nije spriječila bespravna gradnja, tko je odgovoran zašto su radovi koji su plaćani novcem građana Mostara izvedeni nestručno i nekvalitetno, zašto se ne organiziraju javne rasprave prilikom donošenje bitnih odluka za Grad, itd. Prvo se mora vratiti povjerenje građana u institucije. Nakon ispitivanja odgovornosti, mora se uraditi analiza postojećeg stanja, revizija postojećih dozvola i donošenje potpuno novih prostornih i urbanističkih planova, u kreiranje čega moraju biti uključeni svi građani'', navode republikanci.

Kopirati
Drag cursor here to close