Izvješće

Ured za reviziju: Što su poduzele institucije na smanjenju zagađenosti zraka?

Dostupni podaci pokazuju da zrak koji udišu građani FBiH nije zadovoljavajućeg kvaliteta, međutim još uvijek nije uspostavljen registar emisija u zrak koji treba da sadrži pouzdane podatke o izvorima emisija.
Vijesti / Flash | 23. 03. 2022. u 15:20 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine proveo je praćenje realizacije preporuka iz Izvještaja revizije učinka ''Aktivnosti nadležnih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine na smanjenju zagađenosti zraka'', objavljenog 2019. godine. Cilj je bio ispitati aktivnosti koje su nadležne institucije poduzele na osnovu izvještaja revizije učinka i ocijeniti u kojoj mjeri su date preporuke realizirane.

Ispitane su aktivnosti 15 subjekata na federalnom i kantonalnom nivou koje su poduzete na provođenju 13 datih preporuka. Utvrđeno je da je većina preporuka djelomično realizirana jer najveći broj subjekata i dalje nije poduzeo dovoljne aktivnosti na otklanjanju konstatovanih propusta. Također, Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju i Parlament FBiH nisu razmatrali predmetni Izvještaj revizije učinka, kako bi svojim zaključcima obvezali nadležne institucije na učinkovitu realizaciju preporuka i time povećali njihovu implementaciju.

Odgovarajući regulatorni okvir koji uređuje oblast zaštite zraka nije uspostavljen. U posmatranom razdoblju donesen je novi Zakon o zaštiti okoliša, dok su Zakon o zaštiti zraka i Federalna strategija zaštite okoliša još uvijek u fazi izrade. Pored toga, pojedina županijska ministarstva i dalje nisu izradila županijske planove zaštite okoliša koji trebaju da sadrže planove zaštite zraka, iako je obveza njihovog donošenja propisana još 2003. godine.

Dostupni podaci pokazuju da zrak koji udišu građani FBiH nije zadovoljavajućeg kvaliteta, međutim još uvijek nije uspostavljen registar emisija u zrak koji treba da sadrži pouzdane podatke o izvorima emisija, zagađivačima i zagađujućim materijama koje se ispuštaju. Također, ne vrši se ni sveobuhvatan monitoring kvaliteta zraka, jer još nije osigurano praćenje svih propisanih parametara.

Nadležna federalna ministarstva nisu posvetila dovoljno pažnje zagađenosti zraka iz prometa, koji predstavlja ozbiljan problem, posebno u gradskim sredinama. Nisu utvrđene adekvatne mjere niti su poduzimane konkretne aktivnosti na smanjenju zagađenja zraka iz prometa, iako je, shodno datoj preporuci, to trebalo učiniti.

Određeno poboljšanje je konstatovano u pogledu kvaliteta okolinskih dozvola, s obzirom na to da se u okolinskim dozvolama propisuju konkretnije mjere zaštite zraka, granične vrijednosti emisija za zagađujuće materije, kao i mjere za smanjenje emisija u zrak. Međutim, odgovarajući inspekcijski nadzor i dalje predstavlja izazov jer nadležne uprave za inspekcijske poslove nisu osigurale da se inspekcijski nadzor provodi u dovoljnom obimu.

Uvažavajući činjenicu da zagađen zrak već dugi niz godina predstavlja rizik kako za zdravlje stanovništva tako i za okoliš, Ured za reviziju cijeni da je neophodno dodatno angažiranje nadležnih institucija kako bi se realizirale dane preporuke i osiguralo poboljšanje kvaliteta zraka u FBiH, priopćio je Ured za reviziju institucija FBiH.

Kopirati
Drag cursor here to close