Ustavni sud BiH

Federacija ne isplaćuje novac po pravosnažnim presudama

Iz Ustavnog suda je priopćeno da je u tim odlukama Sud našao povredu prava apelanata na pravično suđenje i na imovinu.
Vijesti / Flash | 13. 03. 2019. u 12:13 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Ustavni sud BiH usvojio je nekoliko grupnih odluka o dopustivosti i meritumu koje se tiču sustavnog problema u vezi sa neizvršenjem pravosnažnih sudskih odluka na teret proračuna raznih razina vlasti u Federacije BiH /FBiH/ - općina, grad, županija i FBiH.

Iz Ustavnog suda je priopćeno da je u tim odlukama Sud našao povredu prava apelanata na pravično suđenje i na imovinu. 

Ustavni sud je u ovim odlukama zaključio da su nepoduzimanjem neophodnih mjera tijekom dužeg perioda s ciljem izvršenja pravosnažnih presuda nadležne vlasti lišile ustavno pravo na pravično suđenje svakog korisnog efekta i onemogućile apelante da dobiju novac na koji imaju pravo prema pravsnažnim sudskim presudama. 

Nepoduzimanje mjera dovelo je i do neproporcionalnog uplitanja u njihovo mirno uživanje ustavnog prava na imovinu. 

Iz Ustavnog suda navode da cilj ovih odluka nije da se apelanti dovedu u privilegiran položaj u odnosu na ostale imatelje pravosnažnih sudskih odluka na teret proračuna koji se nalaze u istoj pravnoj situaciji, a nisu se obraćali Ustavnom sudu, jer bi to bilo suprotno cilju zaštite ljudskih prava. 

U odnosu na pitanje naknade nematerijalne štete zbog utvrđenog kršenja navedenih ustavnih prava, Ustavni sud je odlukama imao u vidu da su rješenja o izvršenju donesena prema prijedlogu apelanata kao tražitelja izvršenja u okviru kojih je određena i isplata zakonskih zateznih kamata od točno preciziranih datuma do isplate. 

Prema mišljenju Ustavnog suda, iznos zakonskih zateznih kamata je direktno proporcionalan periodu tijekom kojeg obavezujuća i izvršna odluka suda nije izvršena. 

Stoga je Ustavni sud zaključio da se isplatom zateznih kamata omogućava adekvatna zaštita apelantima, odnosno povjeriteljima i postiže odgovarajuća satisfakcija za apelante. 

Ustavni sud je zaključio da je Vlada FBiH na dobrom putu budući da je preduzela konkretne mjere koje bi na kraju trebalo da rezultiraju namirenjem svih povjeritelja tijekom 2019. i 2020. godine. 

Ovo bi ujedno značilo i sistemsko rješenje problema neizvršavanja odluka domaćih sudova i izvršenje rješenja organa uprave koja se odnose na potraživanja na teret proračuna FBiH, prenosi Srna.

Kopirati
Drag cursor here to close