ZZO

HNŽ: Nova lista pomagala Zavoda

Temeljem inicijativa nekoliko udruga osiguranih osoba, liječnika specijalista, te analizom Liste ortopedskih i drugih pomagala, na prijedlog Stručne službe Zavoda, Vlada HNŽ je usvojila prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke...
Lifestyle / Zdravlje | 06. 07. 2021. u 15:07 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Na danas održanoj sjednici članovi Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ usvojili su prijedlog Odluke o visini sudjelovanja ZZO HNŽ u troškovima nabave ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja. 

Sukladno važećoj Listi pomagala pravo na neurološka kolica po mjeri imala su djeca do 18. godine života, sada to pravo će imati i osigurane osobe starije od 18 godina života. Također, na listu su uvrštena i  elektromotorna invalidska kolica.

U skupini pomagala za slijepe osobe, pored pomagala koja se nalaze na Listi uvrštena su dva nova pomagala i to ručni sat za slijepe osobe i brajeva pisaća mašina, a u skupini ORL pomagala na Listu su uvršteni stolni satovi s budilicom i svjetlosnom signalizacijom, te svjetlosni signalizator plača djeteta za roditelje koji imaju oštećenje sluha ( gluhe i nagluhe).

Pored uvrštavanja novih pomagala za neka pomagala koja se nalaze na Listi pomagala urađene su izmjene i dopune indikacija sukladno kojima osigurane osobe Zavoda mogu ostvariti pravo na ortopedska i druga pomagala koja se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja.

Temeljem inicijativa nekoliko udruga osiguranih osoba, liječnika specijalista, te analizom Liste ortopedskih i drugih pomagala, na prijedlog Stručne službe Zavoda, Vlada HNŽ je usvojila prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o obujmu prava na korištenje.

''Zadovoljstvo osiguranika i povećanje njihovih prava naš je primarni i kontinuirani cilj od kojega ne odustajemo ni u vremenu pandemije. Izmjene koje smo predložili inicirali su naši osiguranici s kojima imamo kontinuiranu komunikaciju kako bismo bolje razumjeli njihove potrebe i sukladno mogućnostima pozitivno odgovorili na iste. Predloženo proširenje Liste zahtjeva i više sredstava za 153.620,00 KM. Financijskim planom Zavoda za 2021. godinu ukupno planirana sredstva predviđena za ortopedska i druga pomagala iznose 3.200.000,00 KM i ista će biti dostatna za realizaciju planiranog proširenja Liste pomagala'', kazao je direktor Zavoda, Rade Bošnjak.

Kako je priopćeno, članovi Vijeća razmatrali su i usvojili izvatke iz zapisnika s prethodnih sjednica, Odluku o usvajanju Obračuna sredstava u zdravstvu za 2020. godinu, Odluku o visini sudjelovanja Zavoda u troškovima nabave ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja, te Izmjene i dopune Plana javnih nabava za 2021. godinu.  

Kopirati
Drag cursor here to close