Vlada Federacije

Dobre vijesti za roditelje djece s invaliditetom

Cilj Zakona je da se jednom od roditelja osoba s invaliditetom prizna pravo na status "roditelja njegovatelja", te da mu se omogući mjesečna naknada…
Lifestyle / Obitelj | 08. 07. 2021. u 13:57 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Vlada FBiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH.

Kako je priopćila Vlada Federacije, ovaj zakon prvi put sustavno rješava problematiku kada su u pitanju porodice koje imaju dijete s invaliditetom. Cilj Zakona je da se jednom od roditelja osoba s invaliditetom prizna pravo na status "roditelja njegovatelja", te da mu se omogući mjesečna naknada uz pripadajuće doprinose za mirovinsko-invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.

Pravo na status

Kako je definirano, roditelj njegovatelj je roditelj djeteta sa 100 postotnim invaliditetom koje ne može samo udovoljiti svojim osnovnim životnim potrebama. Pravo na ovaj status priznaje se jednom od roditelja osoba sa invaliditetom sa 100 postotnom oštećenjem organizma i pravom na dodatak za njegu i pomoć druge osobe prve grupe. Ako u obitelji ima dvoje ili više osoba s invaliditetom, taj status mogu steći oba roditelja.

Pravo na status roditelja njegovatelja osobe sa invaliditetom može biti priznato ukoliko je nezaposlen i prijavljen na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje. Izuzetno, može priložiti dokaz Porezne uprave FBiH da nije osigurana osoba u Jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Uz ispunjavanje ovih uvjeta, status može biti priznat roditelju do njegove navršene 65. godine života, odnosno do navršene 30. godine života osobe s invaliditetom.

Ovo pravo ne priznaje se roditelju ukoliko je osobi sa invaliditetom osiguran smještaj, organizirano stanovanje, poludnevni ili cjelodnevni boravak u skladu s propisima iz oblasti socijalne zaštite.

Dokumentacija

Za vrijeme dok jedan roditelj koristi porođajno odsustvo za dijete, drugom roditelju ne može biti priznat status roditelja njegovatelja za to isto dijete. Izuzetno, pravo na ovaj status se priznaje kada osoba sa invaliditetom boravi manje od četiri sata dnevno u predškolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj, te ustanovi socijalne zaštite ili kod drugog pružatelja usluga boravka.

Izuzetno, roditelju se priznaje pravo na status roditelja njegovatelja kada osoba s invaliditetom u predškolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj, te ustanovi socijalne zaštite, centru za pružanje usluga u zajednici ili kod drugog pružatelja usluga boravka boravi četiri i više sati dnevno pod uvjetom da mu roditelj tijekom boravka pruža usluge pomoći i njege.

Pravo na status roditelja njegovatelja isključuje pravo osobe sa invaliditetom na dodatak za njegu i pomoć druge osobe.

Federalni ministar rada i socijalne politike će, u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog zakona, donijeti propis kojim će biti određena potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za priznavanje statusa roditelja njegovatelja.

Roditelj njegovatelj ima pravo na mjesečnu naknadu u visini iznosa neto najniže plaće u FBiH u skladu sa Zakonom o radu, te na mirovinsko i invalidsko, zdravstveno kao i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.

Prema procjenama, za provedbu ovog zakona će godišnje u proračunu FBiH trebati osigurati više od 27 milijuna KM.

Kopirati
Drag cursor here to close