Odluke

Vlada FBiH o izgradnji i priključenju vjetroelektrana

Priključak za nove proizvodne elektroenergetske objekte, za preostalu raspoloživu instaliranu snagu, bit će dodijeljene investitorima projekata koji Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije prvi dostave energetsku dozvolu
Gospodarstvo / Ulaganja | 22. 08. 2019. u 12:47 Fena

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Vlada FBiH se upoznala sa informacijom o realizaciji projekata izgradnje vjetroelektrana u FBiH i statusu njihovog priključenja na prenosnu mrežu. 

Također je utvrdila kriterije kojih se ministarstvo energije, rudarstva i industrije FBiH treba pridržavati pri priključenju novih proizvodnih objekata iz neupravljivih izvora električne energije na prenosnu mrežu Elektroprenosa BiH a.d. Banja Luka, ukupne raspoložive instalirane snage 77 MW, od odobrenih 307 MW za vjetroelektrane i 267 MW za fotonaponske elektrane, uz mogućnost ustupanja jedne tehnologije u korist druge. 

Priključak za nove proizvodne elektroenergetske objekte, za preostalu raspoloživu instaliranu snagu, bit će dodijeljene investitorima projekata koji ministarstvu energije, rudarstva i industrije FBiH prvi dostave energetsku dozvolu, bankovnu garanciju kojom će dokazati da su osigurana sredstva za financiranje cijelog projekta, te potpisan predugovor o isporuci vjetroturbina, odnosno predugovor o isporuci opreme za fotonaponsku elektranu. 

Suglasnost za priključak investitoru za projekte iz neupravljivih izvora električne energije će biti izdavana nakon što investitori dostave dokaze o ispunjavanju sva tri uvjeta. Broj investitora će biti određen prema planiranoj instaliranoj snazi vjetroparkova/fotonaponske elektrane, pri čemu ukupna instalirana snaga neće preći 307 MW za vjetroelektrane i 267 MW za fotonaponske elektrane, uz mogućnost ustupanja jedne tehnologije u korist druge.

Za manja odstupanja/prekoračenja u odnosu na instaliranu snagu, ako se pojave, nephodno će biti dobiti prethodnu suglasnost Elektroprenosa BiH a.d. Banja Luka i Neovisnog operatora sistema (NOSBiH). 

Federalno ministarstvo će o današnjim zaključcima Vlade Federacije BiH upoznati Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka, Neovisnog operatora sistema, Državnog regulatora za električnu energiju BiH i Regulatornu komisiju za energiju u FBiH, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH . 

Kopirati
Drag cursor here to close