Revizija

Što je mutno radio mostarski Dom zdravlja

Dodaje se kako obračun i isplata naknada za rad imenovanim zaposlenicima u komisijama nisu imale tretman oporezivog prihoda od nesamostalne djelatnosti, što nije u skladu sa zakonskim odredbama.
Gospodarstvo / Posao | 22. 07. 2022. u 12:38 R.I. | Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

''Financijski plan, plan rada i razvoja i godišnji program rada za 2021. godinu nisu sačinjeni, a samim tim Upravni odbor nije ih odobrio, što nije u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i odredbama Statuta Ustanove'', stoji to u revizorskom izvješću po poslovanju Doma zdravlja Mostar.

Sustav internih kontrola

Ured za reviziju institucija u FBiH u Izvještaj o financijskoj reviziji Doma zdravlja Mostar za 2021. godinu naveo je kako sustav internih kontrola nije uspostavljen u svim procesima poslovanja i da je nezadovoljavajući. Ovo se odnosi na sačinjavanje i usvajanje planskih akata, izvještavanje direktora i Upravnog odbora, priznavanje prihoda, upotrebe službenih vozila i kontrole utroška goriva, provođenja postupaka javnih nabavki, zaključivanja ugovora o djelu, kao i isplata naknada članovima komisija.

''Obavljenom revizijom konstatirali smo da nije donesen, a ni dostavljen Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Godišnji plan i program obavljanja unutrašnjeg nadzora za 2021. godinu, niti je vršen unutrašnji nadzor nad radom organizacijskih jedinica i zdravstvenih zaposlenika. Navedeno nije u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnikom o unutrašnjem stručnom nadzoru nad radom organizacijskih jedinica radnika Ustanove'', navode revizori.

Između ostalog, navodi se kako priznavanje i evidentiranje poslovnih prihoda od nefakturiranih usluga po osnovu zaključenog Ugovora s JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar za obavljanje sistematskih pregleda u iznosu od 72.658 KM nije izvršeno na način propisan odredbama MSFI-ja 15 – Prihodi od ugovora sa kupcima.

28 službenih vozila

''Obavljenom revizijom nismo mogli potvrditi da su usluge izvršene, zbog čega nije postojao osnov za priznavanje i evidentiranje prihoda. To je imalo za posljedicu da su aktivna vremenska razgraničenja, prihodi i financijski rezultat precijenjeni za navedeni iznos'', navode revizori.

Navedeno je i kako ustanova raspolaže s 28 službenih vozila, te nema donesen interni akt kojim bi se regulirala upotreba službenih vozila i normativi utroška goriva za službena vozila.

''Također, nije prezentirana nikakva druga dokumentacija koja bi potvrdila način na koji je regulirana upotreba vozila, niti da se provodi kontrola potrošnje goriva. Shodno navedenom, zaključujemo da nisu stvoreni uvjeti za obavljanje kontrole korištenja službenih vozila i utroška goriva'', naveli su revizori.

Dodaje se kako obračun i isplata naknada za rad imenovanim zaposlenicima u komisijama nisu imale tretman oporezivog prihoda od nesamostalne djelatnosti, što nije u skladu sa zakonskim odredbama.

Ugovor o djelu

''Ne možemo potvrditi osnovanost zaključivanja ugovora o djelu sa vanjskim suradnicima za obavljanje poslova vezanih za pružanje zdravstvenih usluga, koji se obavljaju u kontinuitetu tijekom cijele godine, sistematizirani su i spadaju u redovnu djelatnost, u iznosu od 66.752 KM'', stoji u revizorskom izvješću uz opasku kako navedeno nije u skladu sa odredbama Zakona o radu.

Revozori su naveli i kako je financijski rezultat precijenjen s obzirom na to da je Ustanova neosnovano priznala prihode od prodaje učinaka u iznosu od 72.658 KM i prihode po osnovu Odluke Grada Mostara (donacija namjenskih novčanih sredstava povezanih s imovinom) u iznosu od 200.000 KM.

''Skrećemo pažnju da je navedeno imalo za posljedicu iskazivanje pozitivnog financijskog rezultata za 2021. godinu'', kažu revizori.

Ustanova, navodi se, ne posjeduje vjerodostojnu dokumentaciju o vlasništvu ili pravu korištenja građevinskih objekata za najveći dio poslovnih prostora koje koristi i u kojima se pružaju usluge primarne zdravstvene zaštite (Sjedište Ustanove, kao i dio ambulanti obiteljske medicine), a koji su iskazani u poslovnim knjigama na 31. 12. 2021. godine u iznosu od 4.222.310 KM sadašnje vrijednosti.

Javne nabavke

Kad su u pitanju javne nabavke, utvrđeno je kako za postupke javnih nabavki putem konkurentskog zahtjeva u vrijednosti od 665.946 KM utvrdili nisu upućivani zahtjevi za dostavu ponuda na najmanje tri adrese, a na osnovu kojih ponuđači mogu pripremiti svoje ponude na stvarno konkurentnoj osnovi, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

''Nabavka „seta za uzimanje i transport uzoraka iz grla i nazofarinksa“ provedena je putem dva odvojena konkurentska zahtjeva ukupne vrijednosti 88.335 KM od dobavljača „Dia-prom“ d.o.o. Posušje. Nabavka nije izvršena u okviru vrijednosnog razreda za robe iste ili slične vrste kako je propisano članovima 15. i 87. Zakona o javnim nabavkama. S obzirom na navedeno, konstatiramo da za nabavke roba iste ili slične vrste putem konkurentskog zahtjeva Ustanova nije pravilno odabrala postupak nabavke u okviru vrijednosnog razreda, što nije u skladu sa članovima 15. i 87. Zakona o javnim nabavkama'', navedeno je.

Utvrđeno je i da nabavka „SARS-CoV-2 antigenskih testova iz brisa nazofarinksa“ u ukupnom iznosu od 80.455 KM provedena je putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja (40.927 KM) i putem šest direktnih postupaka (39.528 KM).

''Imajući u vidu da je osim pregovaračkog postupka provedena nabavka „SARS-CoV-2 antigenskih testova“ još putem šest direktnih postupaka konstatirali smo da Ustanova nije primijenila odgovarajući postupak nabavke, što nije u skladu s članovima 15. i 87. Zakona o javnim nabavkama. Nabavka roba iste vrste „set za uzimanje i transport uzoraka iz grla i nazofarinksa“ u iznosu od 88.335 KM, koja je provedena putem dva konkurentska zahtjeva i „SARS-CoV-2 antigenski testovi iz nazofarinksa“ u iznosu od 80.455 KM koja je provedena putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja i šest direktnih sporazuma nije vršena primjenom odgovarajućeg postupka, zbog čega nije osigurana pravična i aktivna konkurencija. To nije u skladu sa članovima 3, 15. i 87. Zakona o javnim nabavkama. Osim toga, kod provođenja konkurentskih zahtjeva Ustanova nije primjenjivala odredbe utvrđene članom 88. Zakona o javnim nabavkama'', naveli su, između ostalog, revizori.

Kopirati
Drag cursor here to close