Pomoć obiteljima

Rodiljama u Tomislavgradu lani isplaćeno 52.800 KM

Za novorođeno dijete, odnosno opremu novorođenčeta, isplaćuje se jednokratna naknada u visini od 300 KM.
Gospodarstvo / Novac | 10. 05. 2023. u 09:15 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Među brojnim i važnim aktivnostima i poslovima, koje tijekom godine obavlja Centar za socijalnu skrb Tomislavgrad, je materijalna briga i skrb o majkama, koja se ostvaruje u suradnji i uz pomoć Hercegbosanske županije, koja iz svog proračuna financira te, kao i neke druge socijalne naknade i potrebe ljudi, piše Večernji list.

Naknada 300 KM

Za novorođeno dijete, odnosno opremu novorođenčeta, isplaćuje se jednokratna naknada u visini od 300 KM. U prošloj, 2022. godini Centar je donio odluku o priznavanju prava za 28 novorođenčadi, za sedam zahtjeva postupak nije bio proveden jer se čekala nova odluka županijske Vlade o visini naknade. Osim te jednokratne naknade, majkama pripada i mjesečna rodiljska naknada od 100 KM za razdoblje od godinu dana.

Ukupno je u 2022. godini iz županijskog proračuna preko županijskog Ministarstva rada, zdravstva i socijalne skrbi, na ime novčanih naknada majkama u općini Tomislavgrad, isplaćeno 52.800 KM - 44.400 KM za rodiljske naknade i 8400 KM za opremu novorođenčadi.

Prema zakonskim odredbama, osobe s invaliditetom i osobe ometene u tjelesnom ili duševnom razvoju imaju pravo na osobnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć druge osobe i ortopedski dodatak. Na području općine Tomislavgrad u prošloj godini na evidenciji Centra bile su ukupno 454 osobe koje su koristile ta prava. Centar je zaprimio 32 zahtjeva za ocjenu invalidnosti i doneseno je 40 odluka o prestanku prava.

Do prestanka prava dolazi zbog smrti korisnika, po sili zakona, na temelju kontrolnog pregleda, na osobni zahtjev i iz drugih razloga. Medicinsko vještačenje za utvrđivanje invaliditeta plaćaju podnositelji zahtjeva: 102,96 KM ako se vrši u Mostaru ili Livnu, a 154,44 KM u kućnom posjetu. U prošloj godini Centar je izdao 1157 potvrda za korisnike osobne invalidnine i 32 potvrde za korisnike dodatka za tuđu njegu i pomoć. Financijska sredstva za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom ostvaruju se u proračunu FBiH preko federalnog Ministarstva rada i socijalne politike.

Pomoć centrima

Centar vodi brigu i o smještaju socijalno ili zdravstveno ugroženih odraslih osoba i djece u odgovarajuće ustanove. Trenutačno su smještene 23 takve osobe: u Starački dom u Tomislavgradu 10 osoba, u Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići sedam, u Zavod za zaštitu djece i mladih Pazarić tri, u Centar za podršku osobama s invaliditetom u Zajednici “Sumero” Sarajevo jedna, u prihvatnom centru “Duje” Klokotnica, Doboj - Istok, jedno dijete i u Dom za djecu bez roditeljske skrbi Vionica, Čitluk, jedno dijete. Većina njih sudjeluje jednim dijelom u plaćanju troškova smještaja iz osobne invalidnine, darovane imovine ili nekih drugih primanja, a preostale troškove smještaja osigurava Općina Tomislavgrad, dok vrlo mali broj plaća 100% troškove ili ne sudjeluje nikako u plaćanju troškova

. Na području općine Tomislavgrad 14 je osoba koje imaju status civilne žrtve rata. Od toga je 10 osoba kojima je priznato pravo na osobnu invalidninu i četiri koje imaju pravo na obiteljsku invalidninu.

Nasilje u obitelji

Kad je riječ o nasilju u obitelji, ono se, nažalost, znatno povećalo. Dok su u 2021. evidentirana četiri slučaja nasilja u obitelji i izrečene tri zaštitne mjere, u 2022. godini djelatnici Centra zabilježili su i radili u 13 slučajeva nasilja te su pritom izrečene četiri mjere.

Povećao se i broj maloljetnih osoba s poremećajima u ponašanju, sklonih činjenju kaznenih djela.

U 2021. godini evidentirana su četiri maloljetna počinitelja kaznenih djela, a u 2022. godini 11 počinitelja. Od toga se u tri slučaja radilo o djeci koja nisu navršila 14 godina života te prema zakonu nemaju kaznenu odgovornost pa se kazneni postupak ne pokreće.

Kopirati
Drag cursor here to close