Rebalans Proračuna

Proračun općine Čapljina podignut na 19.066.250 KM

Nakon rebalansa, Proračun Općine Čapljina iznosi 19.066.250,00 KM.
Vijesti / Politika | 27. 03. 2019. u 12:32 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Foto:  Bljesak.info / Sjednica OV Čapljina

Rebalansirani Proračun Općine Čapljina, nakon što su Izmjene istoga usvojili vijećenici, iznosi 19.066.250,00 KM.

Predlagatelj dokumenta, načelnik općine Čapljina dr. Smiljan Vidić, u prijedlogu je istkanuo da se izmjenama i dopunama proračuna Općine Čapljina za 2019. godinu, predviđa povećanje prihoda i primitaka za 2.130.000,00 KM i izdataka za 1.375.739,00 KM.

''Nakon usklađenja plana sa povećanim prilivom pojedine vrste prihoda, došlo je do povećanja prihoda od poreza za 156.000,00 KM, neporeznih prihoda za 860.000,00 KM, tekućih grantova za 804.000,00 KM i kapitalnih transfera za 320.000,00 KM, te umanjena od 10.000,00 KM zaostalih obaveza'', istaknuto je.

Navodi se da je do povećanja poreznih i neporeznih prihoda došlo zbog povećanja naplate jednih i drugih prihoda u protekla dva mjeseca, dok se povećanje tekućih i kapitalnih transfera temelji na osiguranju potpora za projekte, s kojima je Općina Čapljina aplicirala na javne pozive viših razina vlasti u Županiji i Federaciji, kao i Vlade RH .

Povećanje tekućih transfera planirano je iz potpore iz inozemstva od 27.000,00 KM, potpore ostalih razina vlasti od 777.000,00 KM (92.000,00 KM od Federacije BiH, 630.000,00 KM HNŽ za različite projekte odobrene po prijavama za natječaje) te potpora Zavoda za zapošljavanje FBiH za pripravnike od 55.000,00 KM.

U Odluci koju su usvojili vijećnici, navodi se da se povećanje kapitanih transfera u iznosu od 320.000,00 KM odnosi na potporu JP ''Ceste FBiH'' za sufinanciranje novog kružnog toka kao i za smanjenje zaostalih obaveza za 10.000,00 KM.

''Rebalans rashoda i izdataka će dovesti do povećanja tekućih rashoda za iznos od 1.375.739,02 KM. U to su uračunati povećanje tekućih rashoda u iznosu od 606.180,00 KM, što se odnosi najvećim dijelom na povećanje troškova za plaće pripravnika, materijalnih troškova, troškova održavanja te korekciju tekućih i kapitalnih transfera, potom povećanje kapitalnih izdataka u iznosu od 744.900,00 KM, a koje se odnosi na realizaciju novih kapitalnih projekata i dovršetak započetih (kružni tok, izgradnja semafora u gradu, rekonstrukcija nogometnog igrališta Tasovčići, projekte dokumentacije za neprofitabilno socijalno stanovanje), kao i povećanje proračunske rezerve za 24.659,02 KM.

''Ovim prijedlogom rebalansa proračuna za 2019. godinu rashodi nakon povećanja iznose 10.577.150.00 KM, planiralni kapitalni izdaci 7.663,400,00 KM, tekuća pričuva 71.439,02 KM, te 754.260,98 KM pokrića viška rashoda iz 2018. godine, što ukupno iznosi 19.066.250,00 KM i čini bilančnu ravnotežu sa planiranim prihodima i primicima (19.066.250,00 KM)'', navodi se u Odluci koju su usvojili vijećnici OV Čapljina.

Kopirati
Drag cursor here to close