Već godinu dana

Vlada osnovala Antikorupcijski tim koji se bavi administracijom

Antikorupcijski tim se godinu i po bavi administracijom
Vijesti / Flash | 18. 10. 2017. u 12:03 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Iz Antikorupcijskog tima Vlade Federacije BiH tvrde da se od svog osnivanja bave ''jačanjem mreže i integriteta institucija'', ali stručnjaci upozoravaju da se radi o volonterima s nejasnim nadležnostima koji nemaju podršku vlasti da rade u punom kapacitetu.

Od proljeća 2016. godine, kada je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) formirala Antikorupcijski tim te imenovala članove i predsjednika, pa do danas, ovo tijelo se bavi uglavnom administrativnim poslovima. Strategija za borbu protiv korupcije i Akcijski plan 2016–2019, kao osnovni dokumenti o smjernicama rada ovog tima, usvojeni su u jesen prošle godine, piše Detektor.ba.

Na upit Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) o rezultatima koje je ostvario Tim u godinu i pol dana postojanja, iz Vlade FBiH navode da je do donošenja Strategije “bio pomoć i podrška radnoj grupi pri izradi finalnih dokumenata”.

''Fokus rada Antikorupcijuskog tima bile su aktivnosti na jačanju integriteta u institucijama, uspostava antikoruptivne mreže kroz određivanje fokusnih tačaka, i izrada planova'', stoji, između ostalog, u njihovom odgovoru.

Iz Vlade navode kako Tim nema operativnih nadležnosti, već radi na koordinaciji i praćenju realizacije antikorupcijske strategije. Stoga su od Vlade tražili da donese odluku prema kojoj “se zahtijeva od javnih federalnih organa i institucija” da ispoštuju preporuke Antikorupcijskog tima FBiH.

Slobodan Golubović iz mreže ACCOUNT kaže da je Antikorupcijski tim Vlade FBiH prilično
nezainteresiran za suradnju kako s vladinim, tako i s nevladinim sektorom.

''Stječe se utisak da je Tim formiran samo da bi se zadovoljila forma, dok su konkretne aktivnosti na borbi protiv korupcije zanemarene…  Osim izrade dokumenata, potrebno je raditi i na realizaciji aktivnosti koje su u njima sadržane, a sudeći prema dostavljenom izvještaju, Antikorupcijski tim Vlade FBiH se bavi samo administrativnim poslovima'', kaže Golubović.

Moglo se bolje raditi

Antikorupcijski tim Vlade FBiH čine predsjednik Sead Lisak te članovi Ana Papac, Mirsad Bajraktarević, Magdalena Baotić, Mustafa Bisić, Faruk Zubčević, Saida Kastrat i Dijana Smajilagić.
Predsjednik Lisak je na toj poziciji od proljeća ove godine. Zamijenio je Suvada Osmanagića, koji je podnio ostavku.

Lisak za BIRN BiH kaže da se u prethodnoj godini moglo više i bolje raditi, ali, kako kaže, treba uvažiti činjenicu da je Vlada FBiH prvi put donijela antikorupcijski strateški dokument koji se temelji na ozbiljnom istraživanju, što zaslužuje pohvale.

''Osnovni problem na koji sam naišao jeste sadržaj Rješenja o formiranju antikorupcijskog tima. Imamo Rješenjem nejasno definirane nadležnosti, neodređen status Tima i status članova Antikorupcijskog tima, te vremenski okvir na koji se formira Tim, a to je do kraja isteka Strategije, što praktično Tim određuje kao ad hoc tijelo'', smatra Lisak.

Na upit o uspjesima Tima u posljednjih 18 mjeseci, iz Vlade FBiH navode da se radilo na nizu ''aktivnosti i inicijativa''.

''Akcijskim planom za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije predviđene su ukupno 153 aktivnosti. U prvoj godini predviđena je realizacija 63 aktivnosti i 43 aktivnosti koje se provode kontinuirano. Antikorupcijski tim je poslao inicijativu za izradu planova integriteta na adrese 88 federalnih organa uprave. Do sada je planove integriteta usvojilo 68 obveznika'', navode iz Vlade FBiH.

Kako navode, tiskali su se materijali sa Strategijom i Akcijskim planom, te je i kreirana aplikacija za proaktivan monitoring provedbe strateških antikorupcijskih dokumenata.

Rad bez plate

Uglješa Vuković iz ''Transparency Internationala BiH'' kaže da su aktivnosti Antikorupcijskog tima Vlade FBiH uvjetovanje njihovim statusom i ovlaštenjima, a usmjerene su na koordinacijske aktivnosti u vezi s izradom planova integriteta.

''Federalna strategija za borbu protiv korupcije kao jednu od aktivnosti navodi i da će Antikorupcijski tim izraditi jedinstvenu metodologiju i smjernice za izradu planova integriteta u poslovnom sektoru, a prema preliminarnim nalazima monitoringa Strategije i Akcijskog plana za borbu protiv korupcije koji je sačinila naša organizacija, ova aktivnost je tek djelomično sprovedena'', kaže Vuković.

Mirsad Bajraktarević, član Antikorupcijskog tima, za BIRN BiH kaže da je ovo tijelo ''skup volontera''.

''To je rad nakon radnog vremena, do kasno u noć, da bi na neki način držali dignitet tog tima. S te pozicije Antikorupcijski tim je, u odnosu za zahtjeve Vlade koji su upućeni prema njemu, ispunio svoje obaveze. Je li to dovoljno da se cijeli mehanizam pokrene? Očito nije'', smatra Bajraktarević.

On ističe da je napravljena antikorupcijska mreža, u svakoj instituciji određen je čovjek koji surađuje s Timom. Preko te mreže se sada pokušava implementirati Akcijski plan.

Aktivnosti su usmjerene prema Ministarstvu pravde, a u vezi su sa zakonima o ''zviždačima'', izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa i izmjenama Zakona o javnim nabavkama.

Kako navode u svom odgovoru, Antikorupcijski tim Vlade FBiH, za razliku od drugih antikorupcijskih tijela formiranih u BiH, nema naknade za rad niti mu je osigurana administrativno-tehnička podrška.

Kada su u pitanju naknade za rad, iza ACCOUNT-a naglašavaju da je članovima svih antikorupcijskih timova potrebno osigurati adekvatnu naknadu za rad, ali i sredstva za funkcioniranje timova u punom kapacitetu.

''Međutim, evidentno je da Vladi Federacije BiH nije u interesu da njen Antikorupcijski tim funkcionira u punom kapacitetu'', kaže Golubović.

Kopirati
Drag cursor here to close