Proračun

Transferi braniteljskoj kategoriji viši od četiri milijuna KM

Sredstva su namijenjena za pomoć u liječenju branitelja i podršku neprofitnim organizacijama.
Vijesti / Flash | 28. 03. 2024. u 16:48 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Vlada Federacije BiH je danas na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata donijela odluke kojima su usvojena dva programa utroška sredstava namijenjenih braniteljskoj kategoriji u ukupnom iznosu od 4.080.000 KM planiranih u Proračunu FBiH za 2024. godinu. Sredstva su namijenjena za pomoć u liječenju branitelja i podršku neprofitnim organizacijama.

Prvim Programom utroška sredstava Ministarstva sa kriterijima raspodjele sredstava, u okviru tekućeg transfera, za pomoć u liječenju branitelja odobreno je 3.800.000 KM. Odlukom je propisan i način raspodjele ovih sredstava. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja može se ostvariti samo jedanput u dvije kalendarske godine. Izuzetno u teškim slučajevima, imajući u vidu težinu bolesti i troškove liječenja, federalni ministar može rješenjem odobriti jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja neovisno od toga što je podnositelj zahtjeva to pravo ostvario u prethodnoj kalendarskoj godini. Jednokratna novčana pomoć se može odobriti za plaćanje troškova liječenja u BiH (u visini od 300 KM), te u inozemstvu, ako je u pitanju oboljenje koje se ne može liječiti u BiH (u iznosu do 2.000 KM). U teškim slučajevima, federalni ministar može, na prijedlog nadležne općinske/gradske službe ili saveza boračkih populacija, svojim rješenjem odobriti i veći iznos pomoći za troškova liječenja od predviđenih, i to najviše do 3.000 KM. Postupak ostvarivanja prava prema ovoj odluci vrši se podnošenjem prijave Federalnom ministarstvu na propisanom obrascu na javni poziv, a javni poziv za podnošenje prijava bit će otvoren do 31.10.2024. godine.

Drugim Programom utroška sredstava ovog ministarstva u okviru Tekućih transfera neprofitnim organizacijama planiran je iznos od 280 tisuća KM, a raspodjela sredstava će se vršiti u skladu s općim i posebnim kriterijima. Programom su planirani transferi Savezu logoraša BiH u iznosu od 120.000 KM i Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH u iznosu od 70.000 KM. Također, Programom je planiran Transfer IDA - istraživačko dokumentarne aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida u iznosu od 90.000 KM. Sredstva utvrđena u ovom programu raspoređivat će se prema kriterijima za raspodjelu po Tekućim transferima utvrđenim za svaki program posebno, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Kopirati
Drag cursor here to close