Presuda

Sud kaže: Grad Mostar diskriminira i potplaćuje svoje inspektore

Dodatak na plaće temelji se na posebnim uvjetima rada u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Federacije BiH u rasponu od 20 posto do 30 posto.
Vijesti / Flash | 18. 11. 2021. u 08:21 R.I. | Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Grad Mostar diskriminirao je i potplaćivao svoje inspektore, presuđeno je prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Mostaru po tužbi mostarskih inspektora protiv Grada.

Kako doznajemo, presudom je utvrđeno da je Grad Mostar povrijedio pravo šefu Službe za inspekcijske poslove i inspektorima spomenute službe na jednako postupanje tako što ih je Odlukom o plaćama i naknadama i propisivanjem odredbe o dodatku na plaću u visini od 10 posto zbog posebnih uvjeta rada stavio u nepovoljniji položaj u odnosu na druge zaposlenike Grada Mostara raspoređenih na radnom mjestu inspektori, u nepovoljniji položaj u odnosu na druge zaposlenike Grada Mostara koji imaju dodatak na placu po osnovi posebnih poslova rada kao i u odnosu na druge inspektore u drugim općinama i gradovima u Hercegovačko-neretvanskoj županiji.

Nepovoljniji položaj u odnosu na druge

Zbog toga je presudom naloženo gradu da oštećenim inspektorima isplati ukupno oko 18.500 KM te mu je, kako se navodi, zabranjeno da ih dalje diskriminira, jer ih je, kako tvrdi sud, bezrazložno i nezakonito potplaćivao od lipnja prošle do srpnja ove godine.

Naime, ovaj dodatak na plaće temelji se na posebnim uvjetima rada u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Federacije BiH u rasponu od 20 posto do 30 posto.

Prema članu 23. spomenutog Zakona propisano je da inspektor, glavni inspektor i direktor inspekcijskih tijela u FBiH imaju pravo na dodatak po osnovu posebnih uvjeta rada od 20 do 30 posto od osnovne plaće.

Sud je naveo kako su mostarski inspektori stavljeni u nepovoljniji položaj u odnosu na druge skupine, a bez da za to postoji ikakav legitiman cilj i razumno opravdanje.

Neslužbeno doznajemo kako se protiv Grada pripremaju i druge tužbe te da bi neke od njih opet mogle biti u korist tužitelja a na štetu Grada.

Gdje je revizija?

Naime, člankom 62. Zakon o plaćama i naknadama u organima Vlasti F BiH propisano je da prava na naknade i dodatke na plaću zaposlenih u organima vlasti Federacije odnose se i na zaposlene u županiji, općini i gradu u skladu s članom 43. ovog zakona. Određeno je i da će visinu i način ostvarivanja prava na naknade i dodatke na plaću za županije utvrditi županijska vlada, a za općinu i grad općinsko, odnosno gradsko vijeće.

Kako je iz zakonskih odredbi vidljivo da prava na naknade i dodatke za plaću za općinu odnosno grad donosi općinsko odnosno gradsko vijeće postavlja se pitanje kako Grad Mostar još uvijek isplaćuje plaće rukovoditelju službe i državnom službeniku u Jedinici za internu reviziju na osnovu Odluke o utvrđivanju privremenih platnih razreda i koeficijenata za rukovoditelja i državne službenike u Jedinici interne revizije od 30. prosinca 2020., a  koju potpisuje Gradonačelnik Grada Mostara.

Gradsko vijeće Grada Mostara u devet mjeseci od svog formiranja nije u skladu s važećim odredbama dalo suglasnost na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara kojim je uspostavljena Jedinica interne revizije niti je je donijelo kao jedini nadležni organ za utvrđivanje visine i načina ostvarivanja prava na naknade i dodatke na plaću Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama u organima vlasti Grada Mostara.

Tako danas netko plaću prima mimo zakonskih odredbi, a netko svoja zakonom utvrđena prava mora tražiti putem nadležnih sudova. 

Grad se sprema na presude?

Inače, Grad Mostar je u rebalansu zatražio povećanje novca za sudske sporove.

U prijedlogu rebalansa proračuna navodi se kako je Odjelu za financije i nekretnine povećana stavka ''Troškovi sudskih sporova/presuda'' sa 1.700.000 KM po planu na 4.000.000 KM po Rebalansu.

''Tu smo uzeli u obzir sve sudske izvršne presude, koje treba platiti ili je njihova realizacija već bila. Također je znatno povećana i stavka Troškovi zateznih kamata i troškovi spora, s planiranih 350.000 KM na 1.800.000 KM po Rebalansu. Ako plaćamo po presudama onda imamo i troškove spora i zatezne kamate po istim, koje se vode odvojeno u Službi za financije'', navodi se u odluci o rebalansu.

S druge strane, podsjetimo, Grad čeka isplatu po presudi protiv Hercegovačko-neretvanske županije koja je Gradu dužna 12 milijuna KM za najam Đačkog doma.

Kopirati
Drag cursor here to close