Sporazum

Evo što su potpisali Dodik, Nikšić i Čović

Potpisivanju sporazuma prethodio je sastanak SNSD-a, HDZ-a BiH i “osmorke” na kojem je razgovarano o formiranju Vijeća ministara BiH i ostalih struktura vlasti na razini BiH.
Vijesti / Flash | 15. 12. 2022. u 19:04 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Lideri SNSD-a, HDZ-a BiH i SDP-a Milorad Dodik, Dragan Čović i Nermin Nikšić potpisali su danas u Sarajeva smjernice, načela i ciljeve u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti na razini BiH za razdoblje 2022-2026. godina.

Potpisivanju sporazuma prethodio je sastanak SNSD-a, HDZ-a BiH i “osmorke” na kojem je razgovarano o formiranju Vijeća ministara BiH i ostalih struktura vlasti na razini BiH., prenosi N1.

Smjernice obuhvaćaju pet tačaka, a potpisnici su se obavezali da će, između ostalog, raditi na nastavku europskog puta Bosne i Hercegovine.

Također, obavezali su se na brzo usvajanje budžeta, kao i na kreiranje novog programa ekonomskih reformi. Dodik, Čović i Nikšić su izrazili opredijeljenost za brzu prohodnost i odobravanje investicionih projekata na svim nivoima vlasti.

U smjernicama se navodi i da će se raditi na izmjenama izbornog zakonodavstva, reformi pravosuđa i reformi sigurnosno-obavještajnog sustava BiH.

U nastavku možete pročitati kompletan sporazum 

Uvažavajući strukturu i ustavne nadležnosti Bosne i Hercegovine (BiH) predviđene Opštim okvirnim sporazumom za mir (Dejtonskim sporazumom) i Ustavom BiH kao Aneksom IV tog sporazuma, poštujući ustavne nadležnosti Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Republike Srpske, Brčko Distrikta BiH, kantona, gradova i općina,

Iskazujući važnost i izražavajući opredijeljenost za što brže uspostavljanje funkcionalne i efikasne strukture vlasti na nivou BiH, kao zajedničkog interesa tri konstitutivna naroda i građana BiH, kako u Republici Srpskoj tako i u Federaciji BiH i Brčko Distriktu BiH,

Polazeći od principa ustavnosti, zakonitosti, transparentnosti i uzajamnog uvažavanja kao načina zajedničkog djelovanja,

Fokusirajući se na politiku koja nudi primjerene odgovore na probleme i potrebe konstitutivnih naroda i svih ostalih građana,

Spremni da zajednički radimo na relaksaciji međunacionalnih i međuentitetskih odnosa, s ciljem stvaranja političkog i društvenog ambijenta tolerancije i suradnje,

Opredijeljeni za suzbijanje govora mržnje u javnom prostoru,

Iskazujući nužnost stvaranja konstruktivnog ambijenta saradnje u namjeri unapređenja društveno-političkog i socio-ekonomskog ambijenta, uz poticanje i podizanje nivoa domaćih i stranih investicija u BiH,

Podržavajući ustavnu obavezu ostvarivanja pune ravnopravnosti tri konstitutivna naroda i svih ostalih građana BiH,

Opredjeljujući se za jačanje vladavine prava i pravne sigurnosti u skladu s evropskim pravnim standardima,

Izražavajući zajedničko opredjeljenje za što brže pristupanje i punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji kao i nastavak saradnje na regionalnom planu i sa multilateralnim organizacijama u oblasti sigurnosti.

Mi, dole potpisani predsjednici političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, usvajamo sljedeće:

Smjernice, načela i ciljeve u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti na razini BiH za razdoblje 2022. – 2026. godine

Europske integracije

 1. a) Potpisnici ovog sporazuma izražavaju opredjeljenje za punopravno članstvo BiH u Europskoj uniji, te će u tom cilju poduzimati zakonodavne, reformske i druge potrebne aktivnosti u cilju ispunjavanja uvjeta za pridruživanje, poštujući ustavnu strukturu i nadležnosti BiH, entiteta te konstitutivnost naroda i ustavne mehanizme odlučivanja i njihove zaštite.
 2. b) Potpisnici ovog sporazuma će aktivno raditi na kapacitiranju nadležnih institucija Bosne i Hercegovine za značajniji pristup fondovima EU i drugim međunarodnim fondovima.
 3. c) Tijekom realizacije ovih aktivnosti potpisnici će usko surađivati s Europskom unijom kao i međusobno, u dobroj vjeri, tražiti i težiti kompromisima u svladavanju svih spornih političkih pitanja.

Brzo usvajanje proračuna

 1. a) Odmah po uspostavljanju Savjeta ministara pristupit će se svim potrebnim radnjama kako bi se što prije usvojio Budžet za 2023. godinu.
 2. b) Princip brzog usvajanja Budžeta biće opšti princip funkcioniranja vlasti u periodu obuhvaćenim ovim sporazumom.
 3. c) Potpisnici ovog sporazuma opredijeljeni su za adekvatno financiranje i kapacitiranje institucija BiH.

Mjere i aktivnosti za ekonomski rast i razvoj, te uspostavljanje mehanizma za brzu prohodnost i odobrenje investicijskih projekata

 1. a) Partneri iz ovog sporazuma obavezuju se na kreiranje novog programa ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine, te su opredijeljeni za brzu prohodnost i odobravanje investicionih projekata na svim nivoima vlasti, a za koje je u skladu s ustavnim nadležnostima potrebna ratifikacija, odobrenje ili neka druga vrsta aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine, s ciljem brzog uklanjanja svih administrativnih barijera za realizaciju takvih projekata. U cilju podizanja nivoa investicija u Bosni i Hercegovini, izbjegavat će se politizacija pitanja investicijskih projekata.
 2. b) Potpisnici ovog sporazuma su suglasni za provođenje ekonomskih mjera, s ciljem ublažavanja posljedica ekonomske krize u Bosni i Hercegovini i osiguranja podrške privredi.
 3. d) Stranke iz ovog sporazuma obavezuju se na transparentno informiranje o investicijama.
 4. e) Potpisnici ovog sporazuma ohrabruju i daju snažnu podršku zajedničkim investicionim projektima Republike Srpske, Federacije BiH, Brčko Distrikta BiH i kantona.
 5. g) Potpisnici su opredijeljeni za zaštitu domaćih proizvođača i izvoznika kroz efikasan rad nadležnih institucija, uključujući olakšanje graničnih procedura i infrastrukturno kapacitiranje.
 6. h) Potpisnici podržavaju napore institucija da diplome stečene na akreditivnim univerzitetima u BiH i dalje budu ravnopravne na EU akademskom nivou, te na EU tržištu rada.

Izborno zakonodavstvo i demokratizacija izbornog procesa

Potpisnici ovog sporazuma opredijeljeni su za:

 1. a) hitno provesti, a najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od uspostave vlasti na svim nivoima, ograničene promjene Ustava BiH i usvojiti izmjene i dopune Izbornog zakona BiH suglasno odluci Ustavnog suda BiH i presudama Europskog suda za ljudska prava. Ova mjera uključuje reformu koja će zaštititi kolektivna prava i individualna prava suglasno Ustavu BiH i odluci Ustavnog suda BiH, te u skladu s presudama Europskog suda za ljudska prava (Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i domovi naroda).
 2. b) Uspostavljanje pune ustavnosti i integriteta izbornog procesa.

 Reforma pravosuđa

Potpisnici ovog sporazuma opredijeljeni su izvršiti cjelovitu reformu pravosuđa, vodeći se ustavnim nadležnostima BiH, entiteta i kantona, preporukama Evropske komisije, evropskim standardima, dosadašnjim iskustvima i dobrim evropskim praksama, čvrsto opredijeljeni za efikasnu borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije.

Reforma sigurnosno - obavještajnog sustava

Potpisnici ovog sporazuma opredijeljeni su izvršiti reformu sigurnosno-obavještajnog sistema u cilju njegove potpune depolitizacije i profesionalizacije, kako bi se u cijelosti onemogućila zloupotreba tog sistema u političke ili neke druge svrhe.

Kopirati
Drag cursor here to close