Nabave

Milijunsko održavanje cesta u HBŽ-u preferiranim firmama?

Ponuđač treba raspolagati s asfaltnom bazom udaljenosti do 70 km od mjesta obavljanja radova.
Gospodarstvo / Ulaganja | 06. 07. 2020. u 21:04 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Isključivo četiri kamiona do 2 tone nosivosti, 10 kamiona nosivosti iznad 10 tona, jedan kombinirani stroj utovarivač/rovokopač, pet utovarivača, dva grejdera, jedan rovokopač, sedam posipača za mješavinu soli i frakcije te sedam snježnih ralica, potrebno je da posjeduje tvrtka kojoj Uprava za ceste Hercegbosanske županije (HBŽ) dodjeljuje zimsko održavanje cesta.

Osim potrebne mehanizacije, nabavom je uspostavljen uvjet je da je tvrtka od 1. studenog 2018. godine izvršila poslove zimskog održavanja cesta u vrijednosti od 550.000 maraka, objavljeno je u revizorskom izvještaju Uprave za prošlu godinu.

Bez pravičnosti?

Kod odabira dobavljača za zimsko održavanje županijskih cesta, svih 11 dionica iz nadležnosti Uprave definirano je kao jedinstveni predmet nabave.

''S obzirom na način definiranja tehničkih i profesionalnih sposobnosti ponuđača, ne može se potvrditi da je prilikom sačinjavanja tenderske dokumentacije za izvanredno održavanje i sanaciju županijskih cesta i usluge zimskog održavanja županijskih cesta u sezonama 2018. — 2019. i 2019. — 2020. godine osigurana pravična i aktivna konkurencija, u cilju najučinkovitijeg korištenja javnih sredstva, što nije sukladno člancima 3. i 44. Zakona o javnim nabavama'', stav je revizora.

Inače, Planom nabava za 2019. godinu, koji je ravnatelj Ivica Kuliš donio 11. lipnja 2019. godine, planirana su četiri postupka nabava radova (redovnog održavanja cesta, izvanrednog održavanja cesta, zimskog održavanja cesta, uređenje uredskih prostorija) u vrijednosti od 2.379.000 KM.

Planom se navode i tri postupka nabave usluga (izrada projektne dokumentacije u oblasti cesta, revizija projektne dokumentacije u oblasti cesta, izrada idejnog rješenja i glavnog projekta uređenja uredskih prostorija) u vrijednosti od 34.500 KM i dva postupka nabave roba (računarska oprema, mjerni i kontrolni uređaji) u iznosu od 8.500 KM. U svim odlukama o pokretanju postupaka nabave u kojima je propisan otvoreni postupak, predviđena je primjena e-aukcije.

Samo 'Livnoputevi' d.o.o.

Uprava je, navode revizori, tijekom 2019. godine provela otvorene postupke za odabir dobavljača za izvanredno održavanje i sanaciju županijskih cesta (1.584.420 KM), zimsko održavanje županijskih cesta u sezoni 2019. — 2020. godine (666.175 KM), redovito održavanje županijskih cesta (530.583), postavljanje prometne opreme i signalizacije na dionici ceste R-419a Lipa — Blidinje (119.745 KM) i izravni sporazum za nabavu informatičke opreme (1.749 KM).

Pored ovih postupaka, tvrde, u revidiranoj godini su iskazani rashodi i izdaci po ugovorima iz prethodne godine, nakon provedenih otvorenih postupaka za zimsko održavanje županijskih cesta u sezoni 2018. — 2019. godine (391.482 KM) i izvanredno održavanje i sanaciju županijskih cesta (35.892 KM).

Na javni poziv za dodjelu ugovora za zimsko održavanje županijskih cesta u sezoni 2018. — 2019. i 2019. — 2020. godine, kao i za izvanredno održavanje i sanaciju županijskih cesta za 2019. godinu pristigla je samo po jedna ponuda. lako je bilo predviđeno i provođenje e-aukcije, nakon što su ponude ocijenjene formalno ispravnim, ugovori su dodijeljeni jedinom ponuđaču —'Livnoputovi' d.o.o. Livno.

Asfaltna baza udaljena 70 km

U tenderskoj dokumentaciji za izvanredno održavanje i sanaciju županijskih cesta sve ceste u nadležnosti Uprave (R418 Mokronoge — Rama, R417 Karlov Han — KazagInac, R416 Guber — Donji Rujani, R410 Pasjak — Potoci, R409 Bosansko Grahovo— Rote, R408 Glavi.— Rore) okarakterizirane su jedinstvenim predmetom nabave.

U dijelu tehničke i profesionalne sposobnosti uvjet je bio da je ponuđač u razdoblju od 1. siječnja 2017. godine do trenutka podnošenja ponude izvršio poslove na ovim predmetima nabave u vrijednosti ne manjoj od 1.500.000 KM i da raspolaže asfaltnom bazom udaljenosti do 70 km od mjesta obavljanja radova.

Na javni poziv za radove redovitog održavanja županijskih cesta u 2019. godini, tvrde, pristigle su dvije ponude i obje su ocijenjene formalno ispravnim. Nakon provedene e-aukcije početna cijena od 532.292 KM snižena je na 530.583 KM, na koliko je i zaključen ugovor sa dobavljačem 'Ceste' d.d. Mostar.

Na javni pak poziv za postavljanje prometne opreme i signalizacije na cesti R-419a, navode, pristiglo je pet ponuda i sve su ocijenjene formalno ispravnim. Nakon provedene e-aukcije početna cijena od 144.500 KM snižena je na 119.745 KM, na koliko je i zaključen ugovor sa dobavljačem 'Sacom' d.o.o. Sarajevo.

 

Preporuka revizora stoga je bila da tendersku dokumentaciju sačinjavaju tako do se osigura pravična i aktivna konkurencija, u cilju najučinkovitijeg korištenja javnih sredstava.

Iz županijske Uprave se dali komentar na nacrt revizorskog izvještaja.

''Izraženo je neslaganje sa konstatacijama vezanim za način sačinjavanja tenderske dokumentacije, koje se odnose na postupke odabira dobavljača za zimsko održavanje, izvanredno održavanje i sanaciju županijskih cesta, a što je dano i u Osnovi za mišljenje. Uz to je dano i dodano pojašnjenje razloga zbog kojih tenderska dokumentacija sačinjena na takva način. Navedena obrazloženja nismo uvažili, s obzirom da nije dostavljena dodatna dokumentacija koja bi utjecala na izmjenu nalaza i mišljenja o usklađenosti'', stoji u izvještaju.

Kopirati
Drag cursor here to close