Prijavite se

Super prilika: Sveučilište zapošljava!

Javni natječaj za Voditelja ureda za društvena istraživanja
Gospodarstvo / Posao | 01. 02. 2023. u 08:18 Bljesak.info | R.I.

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Na stranicama Sveučulišta u Mostaru, objavljen je Javni natječaj za prijem u radni odnos na Sveučilištu u Mostaru. Natječaj je objavljen i na stranicama Zavoda za zapošljavanje.

''Objavljuje se javni natječaj za prijem jednog izvršitelja u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Voditelj ureda za društvena istraživanja. Mjesto rada u Mostaru, Sveučilište u Mostaru; trg Hrvatskih velikana 1 Mostar'', navodi se u natječaju.
 
Kao opis poslova Voditelja ureda za društvena istraživanja, navodi se da će voditelj organizirati i koordinirati radom ureda, kontinuirano raditi na znanstvenim i stručnim skupovima, časopisima i knjigama, sudjelovati u javnim raspravama, okruglim stolovima i drugim skupovina, te sudjeluje u organizaiciji istih.
 
Detaljan opis poslova određen je Pravilnikom u unutarnjoj organizaciji sistematizaciji radnih mjesta Sveučilišta u Mostaru, navodi se u opsiu.


Uvjeti 

Opći uvjeti koje kandidat mora ispunjavati su - da je osoba državljanin BiH, da ima navršenih 18 godina, da ima opću zdravstvenu sposobnost (samo kandidati koju budu izabrani dužni su dostaviti liječničko uvjerenje o općij zdravstvenoj sposobnosti).
 
Dok su kao posebni ucvjeti navedeni završen drugi ciklus obrazovanja ili ekvivalent iz područja društvenih znanosti, poznavanje jednog stranog jezika, poznavanje rada na računalu.

Uz potpisanu prijavu na Natječaj s obveznom naznakom naziva radnog mjesta kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente (original ili ovjerena preslika):
- životopis s adresom, kontakt telefonom
- e-mail adresom;
- izvod iz matične knjige rodenih;
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
- diplomu o završenom obrazovanju;
- dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika;
- dokaz o poznavanju rada naračunalu.

Navedeni dokumenti prilažu se u originalu ili ovjerenoj preslici.

Preslika prijave s traženom dokumentacijom treba se dostaviti i na elektronskom mediju USB-u (u slučaju razlika između originala i preslike prijave, vjerodostojan je original prijave).

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti prije zaključivanja ugovora o radu.


Još nije kasno za prijavu

Izbornom procesu mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli pravovremenu prijavu i koji su priložili sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta za radno mjesto. Kandidati koji ispunjavaju navedeno bit će pisanim putem (putem maila) obaviješteni o datumu održavanja prethodne provjere znanja, sposobnosti i vještina koja će se obaviti putem intervjua.
Ako kandidat koji se prijavio za radno mjesto ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

Natječaj je obljavljen 20. siječnja a traje do 4. veljače. Ako niste znali za ovaj natječaj za novo radno mjesto na Sveučilištu, još nije kasno. Imate četiri dana za slanje prijave!
Kopirati
Drag cursor here to close