Obavijesti

Mostar: Kako radi Grad u vrijeme virusa?

Poslovi upisa u matičnu knjigu umrlih osoba kod kojih je smrt nastupila van zdravstvene ustanove (kuća, stan i sl.) upis se vrši po zahtjevu stranke, nakon pribavljenih potvrda....
Gospodarstvo / Posao | 03. 04. 2020. u 13:59 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Gradonačelnik Grada Mostara donio je odluku o organizaciji rada Pisarnice i Šalter sale, područnih i mjesnih ureda Gradske uprave Grada Mostara od 6. 4.2020. godine kojom se utvrđuje rad pisarnice i šalter sale, područnih i mjesnih ureda Gradske uprave Grada Mostara na sljedeći način:


1. Stranke podnose zahtjeve iz nadležnosti odjela i službi Grada Mostara, uz dokaz plaćene administrativne taxe putem pošte, na adresu Grad Mostar, ul. A.Buća 17. Mostar i na službeni mail Grada Mostara: [email protected] i [email protected]. uz skeniranu uplatnicu, kao dokaz plaćene administrativne taxe.

2. Poslovi upisa (osnovni i naknadni) u matične knjige u područnim uredima vrše se srijedom i petkom po rasporedu i pozivu ovlaštenog matičara, osim hitnih upisa koji će se izvršiti odmah.

3. Poslovi izdavanja izvoda iz matičnih knjiga u područnim uredima, pisarnici i šalter sali, vrše se svaki radni dan u terminu od 10-12sati.

4. Poslovi ovjere potpisa prijepisa i rukopisa vrše se u područnim uredima, pisarnici i šalter sali, svaki radni dan u terminu od 10-12 sati.

5. Poslovi upisa (osnovni i naknadni) u matične knjige u mjesnim uredima vrše se po pozivu stranke od strane ovlaštenog matičara, nakon dostavljenih prijava činjenica rođenja i smrti, od zdravstvenih ustanova.

6. Matičar u mjesnom uredu je dužan za potrebe stranaka istaknuti kontakt telefon na vidno mjesto za slučaj hitne potrebe za izvodom iz matičnih knjiga ili ovjere dokumenta.

7. Poslovi upisa u matičnu knjigu umrlih osoba kod kojih je smrt nastupila van zdravstvene ustanove (kuća, stan i sl.) upis se vrši po zahtjevu stranke, nakon pribavljenih potvrda od nadležne zdravstvene ustanove i u dogovoru sa nadležnim matičarom.

8. Ulazak stranaka u pisarnicu i šalter salu, kao i prijemne urede područnih i mjesnih ureda dozvoljen samo uz korištenje rukavica i maski.

Kopirati
Drag cursor here to close