Raspisan natječaj

Grad Mostar traži šefa Službe za geodeziju i GIS

Traži se osoba za poziciju šefa Službe za geodeziju i GIS Grada Mostara.
Gospodarstvo / Posao | 06. 05. 2022. u 16:29 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Foto: Bljesak.info / Ilustracija

Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavila je javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Zavodu za prostorno uređenje Grada Mostar na poziciji šefa službe za geodeziju i GIS – 1 (jedan) izvršitelj.

U natječaju se navodi kako su dužnosti osobe koja bude primljena da rukovodi službom, organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti službe; raspoređuje poslove na službenike i namještenike; daje bliže upute o načinu vršenja poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti službe; redovno usmeno ili pismeno upoznaje direktora Zavoda o stanju vršenja poslova, problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; koordinira informacijske strukture, digitalizaciju arhivske kartografske građe i prostornoplanske dokumentacije, izradu geodetskih podloga i elaborata; formiranje, održavanje, distribuciju i arhiviranje baze podataka i odabir i unos podataka u iste; organizira blagovremenu, brzu i efikasnu distribuciju podataka; održavanje i upravljanje informacijsko-komunikacijskim sustavom i obavlja i druge najsloženije poslove iz nadležnosti službe; postupa po nalozima direktora, a za vršenje poslova odgovara direktoru.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 25. Zakona o državnoj službu u Federaciji Bosne i Hercegovine:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. da nije obuhvaćeno odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to:

- VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje pravog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja – diploma visokog obrazovanja geodetske struke

- najmanje 4 (četiri) godine radnog staža ostvarenog na poslovima stuke, nakon završene visoke stručne spreme - poznavanje rada na računaru (Napomena: upisati podatke u rubriku prijavnog obrasca „rad na računaru”)

Ostale detalje natječaja možete pogledati na ovome linku.

 

Kopirati
Drag cursor here to close