Vlada Federacije

Usvojen novac za branitelje, naftu i socijalno zbrinjavanje

Vlada je dala suglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu…
Gospodarstvo / Novac | 23. 11. 2018. u 12:10 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Vlada Federacije BiH danas je, na sjednici u Sarajevu, usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata, s pozicije transfera za rješavanje statusnih pitanja branitelja i članova njihovih obitelji, utvrđenih proračunom FBiH za 2018. godinu, kojim je za te namjene planirano 9.000.000 KM.

Ta sredstva bit će dodjeljivana korisnicima na osnovu javnog poziva koji će raspisati federalni ministar za pitanja boraca i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata za 2018. godinu, a koji će biti objavljen na web stranici Federalnog ministarstva i najmanje jednom dnevnom listu.

Donesena je Odluka o uspostavi, načinu financiranja i održavanja Jamstvenog fonda, koji podrazumijeva sredstva Vlade FBiH za plaćanje obveza po aktiviranim jamstvima FBiH na ime zaduženja na koje se jamstvo odnosi. Iz sredstava Fonda isplaćuju se isključivo obveze po aktiviranim jamstvima i ne mogu biti korištena u druge svrhe. Minimalni iznos sredstava u Fondu je deset posto iznosa garantiranog, a neotplaćenog duga.

Vlada je dala suglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu, kojim je, između ostalog, planirano da za 20 posto bude povećan iznos sredstava namijenjenih za provođenje mjera za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba koje su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije poduzeća ostale ili ostaju bez posla.

Federalna vlada je donijela Odluku o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, a s ciljem financiranja izrade Studije ''Strateška procjene utjecaja na okoliš programa regionalnih geoloških istraživanja nafte, kondenzata i prirodnog plina na prostoru FBiH'' i rada stručne komisije za recenziju ove studije, u ukupnom iznosu od 300.000 KM.

Federalno ministarstvo financija upoznalo je članove Vlade s konsolidiranim izvještajem o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona, općina i financijskih planova vanbudžetskih fondova za razdoblje siječanj - prosinac 2018. godine, u kojem su sve razine vlasti Federacije BiH ostvarile pozitivan financijski rezultat od 480,1 milijuna KM, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Vlada je priopćila i kako je kompanija GIKIL u većinskom privatnom vlasništvu, te da je Vlada Tuzlanskog kantona manjinski vlasnik.

''Prema tome, Vlada FBiH nema nikakve ingerencije nad ovom kompanijom. Federalni organi uprave, kao što su Federalna uprava za inspekcijske poslove, Agencija za vodno područje rijeke Save i Federalno ministarstvo okoliša i turizma dužni su da postupaju u skladu sa zakonima i propisima Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada FBiH ni na koji način ne može i neće naložiti nadležnim organima da postupaju suprotno zakonu. Stoga, Vlada FBiH poziva vlasnike i upravu GIKIL-a da usklade svoje poslovanje sa zakonima Bosne i Hercegovine'', priopćeno je.

Kopirati
Drag cursor here to close