Izmjena

Vlada utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima  

Izmjena se odnosi na produžavanje roka za primjenu člana 20a. za dodatnih 36 mjeseci.
Gospodarstvo / Flash | 01. 02. 2018. u 16:30 Fena

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima i uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku jer, kako je priopćeno iz Službe za odnose s javnošću Vlade FBiH, nije riječ o složenom i obimnom zakonu.

Izmjena se odnosi na produžavanje roka za primjenu člana 20a. za dodatnih 36 mjeseci. Naime, ovim članom propisano je plaćanje doprinosa na povlaštenu osnovicu, koju čini umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,29, ukoliko se zaposleniku isplaćuje mjesečna plaća u visini do 60 posto prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji BiH.

Cilj izmjena je nastavak stimuliranja zapošljavanja potrebne stručne radne snage u radno-intenzivnim i niskoakumulativnim djelatnostima koje su pretežno orijentirane na izvoz (više od 90 posto), odnosno jačanje konkurentnosti na inozemnom tržištu, prvenstveno u tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće, kao i stvaranje uvjeta a za veću zainteresiranost za investicijska ulaganja u taj sektor.

Usvojeno Izvješće o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje

Vlada Federacije BiH danas je usvojila Izvješće o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje za razdoblje siječanj - prosinac 2017. godine.

 Zadatak Komisije je rješavanje po žalbama potražitelja računa izjavljenim na odluke Agencija za verifikaciju računa stare devizne štednje.

 U izvješću je navedeno da je Komisija u 2017. godini primila 313 žalbi, a od 2005. godine ukupno 19.626. Ukupan broj riješenih žalbi, od početka rada Komisije i rješavanja žalbi od 2007. godine do kraja 2017. godine, iznosi 21.880. U prošloj godini riješeno je 249 žalbi.

Od 249, uvažena je 171, a 78 odbijeno kao neosnovane. Odobreni zahtjevi u prošloj godini iznosili su ukupno 3.679.426,27 maraka. U pet predmeta, u kojima je izjavljena žalba na prvostupanjsko rješenje, Komisija je utvrdila da prilikom donošenja nije postupljeno u skladu s odredbama Zakona o upravnom postupku i ti su predmeti vraćeni prvostupanjskom organu na ponovni postupak.

U ovom razdoblju, primljene su 74 sudske presude po pokrenutim tužbama u sporovima vođenim za verifikaciju računa stare devizne štednje.

Nakon uvažavanja primjedbi u pojedinačnim presudama, stav Komisije je da prvostupanjski organ treba ojačati stručnim kadrom radi potpunijeg obavljanja neophodnih radnji u kontaktu sa strankama i utvrđivanju relevantnih činjenica za provođenje prvostupanjskog upravnog postupka.

Tako bi bio smanjeni broj žalbi i provođenje drugostupanjskog postupka.

 U 2017. godini, kad je bio otvoren rok za podnošenje zahtjeva za verifikaciju stare devizne štednje, primljeno je 313 novih predmeta, koji će, uz predmete po uputama suda i po izvanrednim pravnim lijekovima, uglavnom biti rješavani u 2018. godini, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

 Za povećanje energetske efikasnosti javnih objekata 1.003.635,41 KM

Vlada FBiH je Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, putem Implementacijske jedinice projekta "Energetska efikasnost u BiH" za Federaciju BiH, odobrila korištenje sredstava od povrata PDV-a u visini od 1.003.635,41 maraka, s ciljem provođenja daljih aktivnosti u okviru ovog projekta.

Kako je priopćeno iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH, spomenuta sredstva će biti korištena u skladu s procedurama nabavke Svjetske banke s ciljem implementacije dodatnih aktivnosti (konzultantske usluge, robe, radovi na objektima od značaja za Federaciju BiH), kao i sredstva iz komponente za županije koja će biti korištena za radove na objektima od značaja za županije i bit će raspoređena na županije razmjerno sudjelovanju u iskorištenim kreditnim sredstvima.

Sredstva od povrata PDV-a ostvarena prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost i doznačena na račun kod Union banke d.d. Sarajevo kojim zajedno upravljaju Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Federalno ministarstvo financija u okviru Projekta "Energetska efikasnost u BiH".

Inače, projektom "Energetska efikasnost u BiH", koji se financira iz kredita Svjetske banke, ulaže se u energijsku efikasnost u školama, bolnicama, i drugim javnim objektima, kao i povezane konsultantske usluge.

Ostale odluke i zaključci sa sjednice Vlade FBiH

Federalna vlada je na današnjoj sjednici u Mostaru utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila tehnički dorađen tekst Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode.

Vlada FBiH je dopunila Odluku o vrsti i performansama automata na sustavu automata na igre na sreću. Dopunom su obuhvaćene nove vrste automata za igre na sreću.

Dopunjena je i Odluka o privremenoj mjeri zabrane prometa trupaca, čime je omogućen slobodan promet trupcima između pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem u Federaciji BiH i Brčko Distriktu BiH.

Dana je suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Financijskog plana za studentske zajmove FBiH za 2017. godinu, koji je usvojio Upravni odbor Fonda.

Danas su prihvaćena izvješća o prošlogodišnjem radu Odbora državne službe za žalbe FBiH i Federalnog zavoda za programiranje razvoja te izvješće o radu u prošloj i Plan rada za 2018. godinu Ureda Vlade FBiH za europske integracije.

Usvojeno je Izvješće o radu Komisije za administrativna pitanja Vlade FBiH.

Federalna vlada prihvatila je i sedamnaesto tromjesečno izvješće o provedbi Projekta registracije nekretnina u FBiH.

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH Vlada FBiH je zadužila da pokrene aktivnosti s ciljem formiranja Informacijskog sustav za prirodu, njegovog uspostavljanja i razvoja do uspostave Federalnog zavoda za zaštitu prirode, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Kopirati
Drag cursor here to close