Europska opredijeljenost

Vijeće ministara BiH i nevladine organizacije surađuju na europskom putu BiH

Pored toga strane potpisnice će još jednom potvrditi svoju opredijeljenost za saradnju na ispunjavanju uvjeta za punopravno članstvo BiH u Europskoj uniji.
Gospodarstvo / Flash | 29. 11. 2017. u 12:55 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

U Sarajevu će 30. studenog biti potpisan Sporazum o suradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija. Značaj ovog Sporazuma se ogleda u činjenici da će strane potpisnice Sporazuma, odnosno Vijeće ministara BiH i nevladine organizacije posvetiti sve svoje kapacitete, materijalne, tehničke i ljudske, ka izgradnji prosperitetnog, pravičnog, otvorenog, pluralnog i demokratskog društva u BiH.

Pored toga strane potpisnice će još jednom potvrditi svoju opredijeljenost za saradnju na ispunjavanju uvjeta za punopravno članstvo BiH u Europskoj uniji.

"Usvajanjem Sporazuma nastavljaju se aktivnosti na stvaranju poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u BiH i unapređenje institucionalnih mehanizama suradnje. Ovim Sporazumom se nastoji kreirati nužni politički okvir za jačanje učesničke demokracije u BiH, koji korespondira sa zahtjevima Europske unije i potrebama BiH za transparentno kreiranje i provođenje javnih politika u nadležnosti Vijeća ministara BiH. Sporazum je dakle i politički dokument kojim strane potpisnice izražavaju svoju spremnost da surađuju u interesu građana", izjavio je Nermin Podžić, CBGI ekspert za komunikacije

Vijeće ministara BiH, odnosno Ministarstvo pravde BiH je u prethodnim godinama uložilo znatne napore kako bi unaprijedilo sustav transparentnosti, saradnje i otvorenosti prema zainteresiranoj javnosti, nevladinim organizacijama i uopće civilnom društvu i građanima. Kruna tih napora je web platforma "eKonzultacije", kao i web platforma "eKonzultacije u procesu programiranja i implementiranja IPA II", koja je razvijena uz ekspertnu podršku projekta "Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za sudjelovanjje u dijalogu sa civilnim društvom" (CBGI) koji financira Europska Unija.

Platforma omogućava potpuno i pravovremeno informiranje zainteresirane javnosti i nevladinih organizacija učešće putem interneta o procesu donošenja određenih pravnih akata, odnosno procesima planiranja, programiranja i provedbe IPA II akcija, te osigurava pouzdan komunikacijski kanal za njihovo učešće u kreiranju javnih politika.

"Što se tiče samog Sporazuma o saradnji Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH, on u konačnici treba da dovede do uspostave tzv. institucionalnih mehanizama koji će omogućiti zainteresiranoj javnosti, ali i civilnom društvu da sudjeluju u procesu kreiranja javnih politika, donošenja političkih odluka i realizaciji onih projekata koji su u interesu građana.

Suradnja institucija vlasti sa nevladinim organizacijama, organizacijama civilnog društva, te posredno sa zainteresiranom javnošću jedna je od temeljnih vrijednosti demokratskih društava. Vijeće ministara BiH, odnosno Ministarstvo pravde BiH je uvijek naglašavalo kako je funkcionalni dijalog sa nevladinim organizacijama, kao i učešće građana u procesu kreiranja i provedbi javnih politika važan element procesa europskih integracija. Danas, kada je BiH, odnosno njene institucije finaliziraju odgovore na Upitnik Europske komisije, ovi principi imaju još veću važnost", istaknuo je Podžić.

Kažu kako je Ministarstvo pravde BiH građanima u ruke dalo alat kojim mogu utjecati na sadržaj i kvalitetu propisa, a od njihove zainteresiranosti zavisi rast i razvoj ovog vida javnih konzultacija. Od službenog pokretanja aplikacije, točnije od travnja 2016. godine, za učešće u e-konzultacijama registriralo se više od 1.150 korisnika, za 36 državnih institucija. Iz dana u dan raste broj registriranih korisnika, a osim pojedinaca u proces konsultacija uključuju se predstavnici akademske zajednice, privatnog sektora, organizacija civilnog društva i tako dalje.

"Nevladine organizacije će u interesu javnosti, korisnika njihovih programa i projekata i donatora, transparentno upravljati javnim i drugim donatorskim sredstvima, i razvijati mehanizme samoregulacije koje doprinose ovoj praksi. Kako je precizirano Sporazumom, Vijeće ministara BiH će nastaviti sa aktivnostima koje su usmjere ka daljnjem razvitku transparentnih procedura finansiranja programa i projekata nevladinih organizacija iz proračuna ministarstava i tijela Vijeća ministara BiH, a koji doprinose učinkovitijem artikuliranju i primjeni javnih politika iz nadležnosti Vijeća ministara BiH", kazali su.

Sporazumom je, između ostalog, predviđeno jačanje kapaciteta Sektora za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva Ministarstva pravde BiH te uspostavljanje savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za suradnju s nevladinim organizacijama.

Jedna od obaveza Vijeća ministara BiH, koja proizilazi iz ovog Sporazuma se odnosi i na jačanje kapaciteta Sektora za pravnu pomoć i razvitak civilnog društva Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine kao koordinatora suradnje između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija.

Dakle, planirano je osnivanje savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za suradnju s nevladinim organizacijama, koje bi imalo savjetodavnu i koordinacijsku ulogu kada je u pitanju izrada Strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvitak civilnog društva Vijeća ministara BiH i uključivanje nevladinih organizacija ili mreža nevladinih organizacija kao i zainteresirane javnosti u proces usvajanja Strategije.

"Ovim Sporazumom je jasno precizirano kako će Vijeće ministara BiH nastaviti sa aktivnostima na uključivanju nevladinih organizacija u proces europskih integracija. To se naročito odnosi na obavezu suradnje sa nevladinim organizacijama u promoviranju značaja i uloge europskih integracija za razvitak BiH, kako bi se ovaj proces približio građanima i poboljšala učinkovitost provedbe obaveza BiH u ovoj oblasti.

Ono što je još važnije, kada je u pitanju ubrzanje europskog puta BiH, jeste i uključivanje predstavnika vlasti u FBiH i Republike Srpske u ovaj proces. Nadamo se da će i oni prepoznati vrijednosti ovog Sporazuma, te se uključiti u procese transparentnog i funkcionalnog dijaloga sa građanima i nevladinim organizacijama u BiH", poručio je Podžić.

Kopirati
Drag cursor here to close