Zastupnički dom

Odobren Zakon o radu: Napeto oko inspekcija

Gospodarstvo / Flash | 26. 04. 2017. u 13:35 R.I.

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Današnje zasjedanje Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine završeno je prihvaćanjem većinom glasova Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, čiji je predlagač Federalna vlada.

Danas je obavljeno samo glasovanje o tom aktu jer je zastupnička rasprava održana ranije, na sjednici iz prošlog mjeseca.

Nijedan pa i ovaj akt ne može stupiti na snagu ako ga ne podrži i Dom naroda u čijem je najavljenom dnevnom redu za sutrašnju sjednicu.

U prilog radnika

Predsjedatelj zastupničkog kluba SDA Ismet Osmanović, obrazlažući zašto je došlo do izmjena dosadašnjeg akta, novinarima je rekao kako su za godinu dana njegove primjene već uočene određene stvari koje je trebalo popravljati, pa su novim bolje riješena pitanja zaštite radničkih prava, kao i samih poslodavaca, prijava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, prava na plaću.

''Radi se o odredbama koje idu u prilog radnika i na bolji način reguliraju ove i druge stvari'', rekao je Osmanović.

Nakon što je većinom glasova Zastupnički dom odobrio zakonske izmjene, šef zastupničkog kluba SDP-a BiH Elvir Karajbić je kazao kako navedeni zakon predstavlja "ustupak Stranke demokratske akcije Hrvatskoj demokratskoj zajednici''.

''Neprihvatljivo je da Federalna inspekcija rada, po ovom zakonu (amandmanu HDZ-a koji je prihvatila Vlada), neće moći vršiti kontrolu rada nacrno za županijska poduzeća, već samo kontrolu u javnim poduzećima koja su na razini Federacije'', rekao je Karajbić.

Predsjedavajući Kluba SDA Ismet Osmanović, kojeg su novinari zamolili da prokomentira ove tvrdnje šefa Kluba SDP-a, rekao je da, "što se tiče Federalne inspekcije i nadležnosti, nikakav dogovor SDA ne postoji s Hrvatskom demokratskom zajednicom''.

Što s inspekcijama?

''Vlada je jednostavno prihvatila amandman HDZ-a, to jest izmijenila prvobitni prijedlog zakona u kojem je bilo rečeno da federalna i županijska inspekcija imaju nadležnost na teritoriji cijele Federacije. Taj član je izmijenjen prihvaćanjem navedenog amandmana'', riječi su Ismeta Osmanovića.

Dodao je da kao parlamentarna većina, Klub SDA podržava odluku Vlade, ali i da će zahtijevati da se dodatnim izmjenama bolje i preciznije definira nadležnost federalnih inspekcija u svim oblastima, ne samo u oblasti rada.

Osmanović smatra da je bolje da federalna inspekcija ima nadležnost na cijeloj teritoriji Federacije, a još bolje da to može raditi u suradnji sa županijskim inspekcijama.

U tekstu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH između ostalog je propisana dužnost poslodavcu da radniku, uz pisani dokaz, dostavi fotokopije prijava na obvezno osiguranje u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora o radu, odnosno početka rada, kao i svake promjene osiguranja koja se tiče radnika.

Precizno o plaćama

Kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, mogu se utvrditi povoljnija prava od prava utvrđenih ovim zakonom.

''Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ovim zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo'', navedeno je u tekstu izmijenjenog zakona.

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača ranije je izjavio da novi zakon propisuje i da se zapošljavanje u javnim poduzećima mora obavljati putem natječaja, a ne na osnovu preporuka i drugih načina.

''Precizirane su odredbe koje se odnose na plaću, radni učinak te pojašnjene odredbe koje se tiču nadležnosti Federalne inspekcije. Kod kaznenih odredbi, uređene su pojedine odredbe u smislu da su primjenjivije za inspekcije rada'', ustvrdio je ministar.

Dosadašnji zakon o radu je trebalo mijenjati i dopunjavati da bi se što bolje implementirao u poslovni ambijent Federacije BiH i omogućio što pravičniju i efikasniju zaštitu prava radnika te olakšao i ubrzao proces kolektivnog pregovaranja i onemogućio eventualne zloupotrebe, obrazložio je predlagač, Federalna vlada.

Kopirati
Drag cursor here to close