Glomazna administracija

Na plaće i naknade u javnom sektoru u 2015. otišlo 1,6 milijardi KM

Gospodarstvo / Flash | 03. 07. 2016. u 07:21 A.M.

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Na ogromni administrativni aparat u Federaciji BiH u 2015. godini otišlo je 1,6 milijardi maraka. Toliko je, naime, samo za plaće i naknade "pojela" preglomazna administracija u većem bh. entitetu!

Riječ je o uposlenima u organima uprave na različitim nivoima vlasti, odnosno FBiH, županije, gradovi i općine, uključujući federalne i županijske izvanproračunske fondove. Tu su 10 županija sa svim predviđenim prinadležnostima, zatim 23 izvanproračunska fonda te 80 jedinica lokalne samouprave.

Smanjenje deficita

Slovom i brojem, 1,6 milijardi KM u 2015. godini isplaćeno je za 69.201 uposlenog u državnoj službi, a ova stavka predstavlja 22,5 posto od ukupnih rashoda u FBiH.

Budući da su ustavne reforme u Federaciji, kao i na nivou države još na dugom štapu, Vlada FBiH je usvojila akt o ograničavanju javne potrošnje na plaće i naknade zaposlenih u javnoj upravi.

Što kažu brojke
- 69. 201 ukupan broj uposlenih na svim nivoima u FBiH
- 7.362 uposlenih na federalnom nivou
- 22,5% od ukupnih rashoda otišlo na primanja
- 5,2 milijuna KM planirana ušteda u ovoj godini
- 8,9% od cjelokupnog BDP-a ide na primanja

Ovaj dokument, koji je u posjedu "Avaza", naslanja se na Reformsku agendu te nalaže smanjenje proračunskog deficita i javnog duga, ograničenje izdvajanja za plaće i naknade troškova uposlenih te tekuće rashode na svim nivoima vlasti, poboljšanje naplate poreznih prihoda, bolju financijsku kontrolu na svim nivoima vlasti i u izvanproračunskim fondovima.

Kako je navedeno u ovom dokumentu, za plaće i naknade državnim službenicima na području FBiH otišlo je čak 8,9 posto od cjelokupnog brutodruštvenog proizvoda (BDP). Međutim, još je alarmantnija informacija da je izdvajanje za plaće u ukupnim rashodima na drugom mjestu, odmah poslije socijalnih davanja!

Vlada, pak, navodi da je ograničenje rasta izdvajanja za plaće i naknade troškova uposlenih u velikoj mjeri provela kroz uvođenje moratorija na zapošljavanje u federalnim organima, a što je samo u prošloj godini rezultiralo višemilijunskim uštedama.

Proračun FBiH za 2016. godinu, kaže se, planirao je izdvajanja za 7.362 osobe, koliko je uposlenih na federalnom nivou, a u 2017., tvrde, taj broj će se umanjiti za 150 osoba i iznosit će 7.212, što će rezultirati uštedom od oko 5,2 milijuna KM.

Uspostaviti registre

''Kada su u pitanju naknade troškova uposlenih, topli obrok, regres, naknada za prijevoz, troškovi službenih putovanja, one su regulirane Uredbom o naknadama koje nemaju karakter plaće i Uredbom o naknadama koje pripadaju članovima Vlade FBiH i njihovim savjetnicima koje nemaju karakter plaće. Na nivou pojedinih župsnijs ove su naknade regulirane i kantonalnim propisom, ali u skladu s federalnom uredbom. Trenutno su u tijeku pregovori o granskim kolektivnim ugovorima, koji će biti usklađeni s Općim kolektivnim ugovorom i Zakonom o radu, a kojim se reguliraju ove naknade'', kaže se u Vladinom aktu.

Iz Vlade dalje navode da u suradnji sa Svjetskom bankom rade na novom zakonu o plaćama, koji će na sveobuhvatan način riješiti ovu problematiku, a bit će u potpunosti usklađen sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorima.

Također, planiraju se uspostaviti i registri zaposlenih u javnom sektoru koji će uključivati zaposlene u kantonima, općinama, zdravstvenim ustanovama i izvanproračunskim fondovima. To će, kažu, biti osnova za smanjenje zaposlenosti u javnom sektoru.

Kopirati
Drag cursor here to close