Stigla žalba

Zapelo na početku: Poništen tender za izradu studije nove deponije u Mostaru

Poduzeće je 21. svibnja zaprimio Žalbu drugorangiranog ponuđača, tvrtke IG d.o.o. iz Banja Luke
Gospodarstvo / Ekologija | 21. 08. 2020. u 17:01 Ma. M.| Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Poništena je javna nabava izrade 'Studije utjecaja na okoliš za aktivnosti deponiranja krutog komunalnog otpada' Javnog poduzeća Deponija d.o.o. Mostar, objavljeno je u petak na Portalu javnih nabava.

Razlog poništenja nabave, naveli su u obavijesti, su izvan kontrole ugovornog organa (J.P. Deponija, op.a.) i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka nabave.

Naime, obavijest o nabavi objavljena je na Portalu javnih nabava 5. ožujka, a javno otvaranje ponuda izvršeno je 23. ožujka. Deponija je na prijedlog Povjerenstva za tu nabavu, 8. svibnja donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Poduzeće je 21. svibnja zaprimio Žalbu drugorangiranog ponuđača, tvrtke IG d.o.o. iz Banja Luke, uloženu na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ispitujući Žalbu, Deponija je utvrdila da je ista,  blagovremena, dopuštena i podnesena od ovlaštenog lica.

Smatrajući Žalbu neosnovanom, ugovorni organ je kompletnu dokumentaciju sa svojim izjašnjenjem dostavio Uredu za razmatranje žalbi (URŽ), 26. svibnja. URŽ je donio Rješenje (broj JN2-03-17-1-1210-8/20) od 16. srpnja, zaprimljeno 20. srpnja, kojim djelomično usvaja žalbu, poništava odluku i vraća predmet J.P. Deponiji na ponovni postupak.

Pročitajte još

Nakon provedene ponovne evaluacije svih ponuda, Povjerenstvo je 28. srpnja, u Zapisniku o pregledu i ocjeni (broj: 773/20-DP) dala prijedlog direktoru da se ugovor dodijeli ponuđaču Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka.

U međuvremenu je, navode iz mostarskog poduzeća, istekao rok važenja ponuda i ugovorni organ je odlučio ne tražiti produženje istog iz razloga što je, uslijed posljedica izazvanih pandemijom korona virusa, koje su izvan moći ugovornog organa i koje ugovorni organ u trenutku pokretanja postupka ''nikako nije mogao predvidjeti, došlo do značajnog pada prihoda poduzeća i nemogućnosti iznalaženja novčanih sredstava za sve planirane javne nabave''.

Otkazivanje navedenog postupka, tvrde, rezultat je i promjene okolnosti koje su proistekle iz odluka organa koji su nadležni za rad i funkcioniranje Regionalne deponije Uborak-Buđevci u Mostaru (Uprava Grada Mostara, osnivač J.P. Deponija Mostar sa 100% udjelom i Federalnog ministarstva okoliša i turizma, nadležnog za rješavanje pitanja upravljanja otpadom na regionalnoj razini i sudionik u izgradnji ove regionalne deponije).

''Zbog stalnih prosvjeda građana lokalne zajednice tijekom prošle i ove godine, čime je bilo u više navrata spriječeno odlaganje otpada na ovu lokaciju, a time i odvoz otpada sa ulica Grada Mostara i okolnih naselja i ispostavljenog zahtjeva građana nadležnim tijelima za dislokacijom deponije, došlo je do potpune izmjene pristupa u rješavanju ovog pitanja i J.P. Deponija Mostar je izradila novi prijedlog Koncepta zbrinjavanja otpada koji predviđa postupno zatvaranje ove deponije i  paralelno iznalaženje lokacije za novi centar za upravljanje otpadom te ga 7. travnja uputila Gradu Mostaru da ga proslijedi Federalnom ministarstvu okoliša i turizma'', tvrde u obrazoloženju iz J.P. Deponija.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, je na temelju primljenog Koncepta naložilo izradu Plana prilagođavanja koji predstavlja početni dokument u procesu saniranja postojećeg stanja na ovoj deponiji, otklanjanju nedostataka koji opterećuju okoliš i postupnog zatvaranja ove deponije, a istovremeno iznalaženju lokacije za novi regionalni centar za upravljanje otpadom.

U tome pravcu, navode, postupila je i Uprava Grada Mostara pa je uputila zahtjev za dostavu ponuda za izradu Projektnog zadatka za izradu Studije o utjecaju na okoliš nove lokacije regionalne deponije u Mostaru od 6. srpnja, početnog dokumenta u ovom procesu.

Dakle, potpunom promjenom koncepta u rješavanju pitanja regionalne deponije Uborak-Buđevci u Mostaru koji je, tvrde, proistekao iz odluka nadležnih tijela, došlo je i do izmjene u procedurama javnih nabavki, odnosno objave natječaja za  izradu Plana prilagođavanja za ovu deponiju, a za čiju izradu je već i zaključen ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i čija je  izrada u toku, što nameće otkazivanje potpisivanja ugovora za izradu Studije utjecaja na okoliš za deponiranja krutog  komunalnog otpada Uborak-Buđevci, dokumenta koji je u potpunoj koliziji sa novonastalom situacijom.

Kopirati
Drag cursor here to close