Nema odustajanja

Bitka za zaštitu pritoka Neretve se nastavlja

Iako projekt završava, aktivnosti na zaštiti ovih rijeka na kojima su planirani brojni štetni projekti će se nastaviti.
Gospodarstvo / Ekologija | 29. 07. 2022. u 15:28 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Centar za životnu sredinu je tijekom prethodne tri godine kroz projekt "Koraci ka zaštiti pritoka Neretve: Buna, Bunica, Bregava i Trebižat, BiH" proveo niz aktivnosti s ciljem doprinosa zaštiti ovih rijeka te ukazao na njihov jedinstven biodiverzitet i potencijale za razvoj lokalnih zajednica.

Iako projekt završava, aktivnosti na zaštiti ovih rijeka na kojima su planirani brojni štetni projekti će se nastaviti.

Niz projekata 

"U okviru ovog projekta pokrenuli smo i inicijativu za zaštitu Bunskih kanala koji su krški fenomen i vrijedan geološko-hidrološki dio ekosistema šireg područja. Poseban značaj ovom području daju brojne endemske i rijetke vrste, koje su na Crvenoj listi faune te Crvenoj listi flore FBiH, kao i vrste od međunarodnog značaja obuhvaćene Crvenom listom IUCN-a te dodacima Direktiva o staništima i pticama", istaknula je Dragana Kovačić Jošić, koordinatorica projekta u Centru za životnu sredinu.

"Zagovaranje zaštite ovog područja će se nastaviti, jer su zaštićena područja važna, kako za očuvanje biljnih i životinjskih vrsta te njihovih staništa, tako i za razvoj lokalnih zajednica unutar i oko kojih se nalaze jer doprinose prosperitetu i mogu ekonomski obogatiti kraj u kojem se nalaze".

Tijekom trajanja projekta provedena su terenska istraživanja biodiverziteta s ciljem prikupljanja podataka o prisustvu i rasprostranjenosti endemskih, ugroženih i zaštićenih vrsta, kao i vrsta od međunarodnog značaja, ali i podataka o ugroženosti biodiverziteta. Snimljen je i kraći video pod nazivom "4 žile kucavice Neretve", u kojem su na informativno-edukativni način prikazani rezultati ovih istraživanja. Istraživači i istraživačice su iskazali svoje mišljenje i istakli važnost očuvanja i zaštite istraživanih lokaliteta, ali i skrenuli pažnju na pritiske na biodiverzitet koje su identificirani na ovom području.

Podrška lokalnih zajednica 

Rezultati istraživanja sumirani su i u publikaciji "Biodiverzitet Bune, Bunice, Bregave i Trebižata - Istraživanje biodiverziteta i identifikacija problema" koja je promovirana u Banja Luci, Sarajevu i Mostaru.

U lokalnim zajednicama uz navedene pritoke Neretve održane su konzultativne radionice, u kojima su sudjelovale sve zainteresirane strane (prvenstveno lokalno stanovništvo koje živi u blizini ovih lokaliteta i koristi rijeke kao centralnu točku svojih aktivnosti).

Razgovarano je o problemima koji dovode do narušavanja normalnog stanja ovih rijeka, o načinima na koji oni koriste ovu rijeku, što oni smatraju da je najvažnije da se zaštiti, ali i o tome što smatraju da će se promijeniti zaštitom ovog područja i kakve bi to posljedice imalo za njih. Pored toga, kontinuirano su tijekom trajanja projekta održavani sastanci s donositeljima odluka i lokalnim organizacijama.

Projekt "Koraci ka zaštiti pritoka Neretve: Buna, Bunica, Bregava i Trebižat, BiH" realiziran je uz podršku fondacije Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF).

Kopirati
Drag cursor here to close