Uborak

ALBA pokazala interes za mostarsku Deponiju

U ALBA-inoj prijavi je iskazana namjera financiranja ovog projekta u iznosu od 5.000.000,00 KM.
Gospodarstvo / Ekologija | 22. 03. 2022. u 15:46 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

ALBA BH d.o.o. Mostar iskazala je interes za javno-privatno partnerstvo s Gradom Mostarom za rad na JP Deponija, navodi se materijalima za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća Grada Mostara.

Naime, problematika adekvatnog zbrinjavanja otpada na području Grada Mostara u skladu sa odobrenim Planom prilagođavanja za regionalnu deponiju Uborak-Buđevci je u svom dinamičkom planu predvidio niz aktivnosti koje se odnose na zatvaranje i saniranje postojećih kaseta za odlaganje, izgradnju novih kaseta, te izgradnja prečistača za otpadne vode, čime bi se produžio životni vijek deponije, te smanjilo zagađenje naselja koje gravitira području deponije.

Poduzeće Deponija d.o.o. Mostar, kao ni Grad Mostar kao njen osnivač, ne raspolažu sa financijskim mogućnostima da sve predviđene aktivnosti financiraju, te je u cilju zadovoljenja navedenih komunalnih javnih potreba predloženo uključenja privatnog partnera u navedene aktivnosti. Prva aktivnost u skladu sa navedenim zakonom je donošenje ove odluke kao preduvjetom za daljnje proceduralne radnje.

U ALBA-inoj prijavi je iskazana namjera financiranja ovog projekta u iznosu od 5.000.000,00 KM.

Pozitivno mišljenje za provedbu projekta iskazali su Odjel za nekretnine i financije i Odjel za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara, a čeka se i očitovanje Gradskog vijeća grada Mostara.

Grad mostar u odluci koju će razmotriti vijećnici na sljedećoj sjednici navodi kako je opredijeljenost za uspostavljanje Javno-privatnog partnerstva utvrđena na temelju Studije opravdanosti projekta i ostale potrebne dokumentacije te urađena od strane J.P. Deponija d.o.o Mostar.

Nakon rješenja Agencije za privatizaciju, JP Deponija d.o.o. trebala bi pokrenuti postupak izbora privatnog partnera te sklopiti ugovor o ortakluku i druge potrebne radnje u cilju provedbe projekta javnog privatnog partnerstva.

Kopirati
Drag cursor here to close