#Mostar

Vlada FBiH: Utvrđene izmjene i dopune dva zakona o stanovima

Na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova...
Vijesti / Politika | 09. 01. 2024. u 12:37 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Vlada Federacije BiH je u utorak na sjednici u Mostaru, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova i Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, te ih uputila u daljnju parlamentarnu proceduru.

Utvrđenim nacrtom se provode dvije presude Ustavnog suda FBiH, a drugim zakonskim rješenjem se provodi i presuda Ustavnog suda FBiH iz 2017. godine, Ustavnog suda BiH, te Evropskog suda za ljudska prava, te se u oba slučaja otklanja povreda prava na lokalnu samoupravu, izvijestili su iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Nacrt izmjena i dopuna Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova

Kada je riječ o utvrđenom Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, Federalno ministarstvo prostornog uređenja u obrazloženju podsjeća da je ovo predloženo zakonsko rješenje razmatrano na sjednicama oba doma Parlamenta FBiH i da je u rujnu 2019. godine prihvaćeno u Predstavničkom, ali ne i u Domu naroda srpnja 2022. godine.

Navedeno je i to da je Federalno ministarstvo prostornog uređenja u postupku pripreme ovog zakonskog rješenja osiguralo suglasnost Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH koje je svojim aktom od 15.12.2017. godine dostavilo zaključke kojima ističe da postoji zakonski i ustavni osnov za izvršenje odluka domaćih i međunarodnih sudova, te da Predsjedništvo Saveza podržava donošenje ovog zakona.

Pored navedene suglasnosti, Ministarstvu su dostavljena i mišljenja i inicijative, odnosno prijedlozi i sugestije na dostavljeni tekst Zakona i pojedinih općina i gradova u FBiH, općine Breza, Bugojno, Kakanj, Bosanska Krupa, Sanski Most, Jajce, Grad Mostar, Ključ, Novo Sarajevo, Centar Sarajevo, Zavidovići, Stari Grad Sarajevo i drugih, koje izražavaju pozitivno mišljenje za donošenje ovako predloženih zakonskih rješenja, te da je na ovaj način Ministarstvo ispoštovalo i izvršilo presude Ustavnog suda FBiH U-5/08 od 24.6.2008. godine i U-3/15 od 11.4.2017. godine koje su upravo i donesene zbog povrede prava na lokalnu samoupravu što kako to Sud konstatira nije izvršeno konsultiranje lokalne samouprave kod donošenja Zakona na propisan način sukladno odredbama Zakona o načelima lokalne samouprave.

Kako se navodi, Ministarstvo je u cilju poboljšanja odredbi zakona, odnosno otklanjanja određenih manjkavosti i nepreciznosti važećeg Zakona, prihvatilo kao osnovane i određene inicijative i prijedloge navedenih općina i zainteresiranih lica za izmjenama i dopunama Zakona, te iste na odgovarajući način ugradilo u ovaj predloženi tekst zakona.

Između ostalog, predloženim izmjenama i dopunama se regulira pitanje raspolaganja sa stanovima ukoliko davalac stana na korištenje nije podnio zahtjev za vraćanje stana na raspolaganje u propisanom roku na način da se u tom slučaju stan stavlja na raspolaganje općini na čijoj se teritoriji nalazi. Regulirana je i pravna situacija kada davalac stana na korištenje raspolaže viškom stanova koji nisu dodijeljeni svojim radnicima iz razloga starosti stana, nezainteresiranosti za ulaganja u stan i slično, tako da se omogući svim osobama da putem javnog natječaja mogu steći pravo na dodjelu stanova na korištenje. Na poseban način je propisana i situacija dodjele stanova privatiziranih poduzeća kojima raspolaže općina ili grad na način da sve zainteresirane osobe putem javnog poziva mogu sudjelovati u postupku za dodjelu tih stanova na korištenje.

Između ostalog, propisuje se i da pravo na dodjelu stana nemaju osobe koje su prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stana, svoj stan prodali, poklonili ili na drugi način stan ili stambeni objekt u vlasništvu otuđili.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prodaji stanova na kojim postoji stanarsko pravo

Na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja Vlada FBiH je danas utvrđeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prodaji stanova na kojim postoji stanarsko pravo uputila u parlamentarnu proceduru u hitnom postupku. Danas utvrđenene izmjene i dopune Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, kako navodi Federalno ministarstvo prostornog uređenja, u više navrata su dostavljane u parlamentarnu proceduru, ali nikada nisu dobile potrebnu parlamentarnu većinu.

Ovim zakonskim rješenjem se provodi i presuda Ustavnog suda FBiH iz 2017. godine i otklanja povreda prava na lokalnu samoupravu tako što se iznos od 70 posto sredstava za izdvajanje u stambeni fond lokalne samouprave smanjuje na iznos od 30 posto, pri čemu se vodilo računa o zaštiti njihove imovine i pravnih interesa, te da funkcionalnost tih fondova ne bude ugrožena.

Prijedlogom zakona mijenja se i član 39e. koji propisuje da se nosiocu prava iz kupoprodajnog ugovora koji je zaključio pravno obavezujući ugovor, a koji je napustio stan u FBiH i nakon toga iz istog stambenog fonda ili novoosnovanih stambenih fondova oružanih snaga država nastalih iz bivše SFRJ stekao novo stanarsko pravo ili pravo koje odgovara tom pravu, sticanjem novog stana raskida ugovor o otkupu stana u FBiH, da nema pravo na povrat stana, niti pravo na upis prava vlasništva nad tim stanom.

Nosilac prava iz kupoprodajnog ugovora koji je zaključio pravno obavezujući ugovor, a koji je nakon 14. prosinca 1995. godine ostao u službi u oružanim snagama izvan teritorija BiH, a nije stekao novo stanarsko pravo ili pravo koje odgovara tome pravu, umjesto upisa prava vlasništva po zaključenom ugovoru ima pravo na naknadu od FBiH u iznosu od 1.000 KM po kvadratnom metru stana, umanjenu za amortizaciju po stopi od jedan posto godišnje.

Pravo na naknadu ostvaruje nosilac prava iz pravno obavezujućeg ugovora čiji je zahtjev za vraćanje stana odbijen. Nosilac stanarskog prava ili član njegovog porodičnog domaćinstva koji nije zaključio pravno obavezujući ugovor o otkupu stana i koji nije stekao novo stanarsko pravo ili pravo koje odgovara tom pravu, a čiji je zahtjev za povrat stana odbijen u skladu sa članom 3a. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, ima pravo na naknadu od FBiH. Nosilac stanarskog prava ili član njegovog porodičnog domaćinstva koji nije zaključio pravno obavezujući ugovor o otkupu stana, a koji je stekao novo stanarsko pravo ili pravo koje odgovara tom pravu, nema pravo na povrat stana niti pravo na naknadu.

Naknade se isplaćuju u dvije jednake godišnje rate, dok se zahtjev za naknadu iz ovog člana podnosi u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Predlagač u razlozima za donošenje ovih izmjena i dopune napominje da sudovi u Federaciji BiH u posljednje vrijeme, a uslijed nedostatka propisa, donose presude utvrđujući da se tužiteljima isplaćuju naknade po tržišnim vrijednostima stana i da je, s obzirom na sve više ovakvih tužbi, neophodno donijeti zakonsko rješenje u što kraćem vremenskom roku kako bi se izbjegle dalje negativne posljedice po Proračun FBiH, navodi se u izvješću.

Kopirati
Drag cursor here to close