Mizerne kazne za velike novce: Stranke nas varaju i za jednu marku!
Neke su stranke kažnjene zabranom kandidiranja na sljedećim izborima. No, one koji neće biti na izbornim listama ove godine, nikome neće ni nedostajati, budući da je riječ o strankama koje su malo kome poznate...

Mizerne kazne za velike novce: Stranke nas varaju i za jednu marku!

Vijesti / Politika | 22. 01. 2018. u 12:59 Bljesak.info / Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Središnje izborno povjerenstvo BiH kaznilo je 21 političku stranku u Bosni i Hercegovini s ukupno 34.450 KM iako su stranke dijelom na sporan način u džep strpale više od dva milijuna KM.

Naime, Središnje izborno povjerenstvo je u reviziji poslovanja za 2015. godinu utvrdilo kako je 21 stranka prekršila Zakon o financiranju političkih stranaka prilikom financijskog poslovanja. Služba za reviziju financiranja političkih stranaka otkrila je samo određene financijske malverzacije, ali zbog ograničenja pri kontroli iznos nelegalno primljenih ili utrošenih sredstava može biti puno veći.

Izbora nema, novca ima

Neke su stranke kažnjene zabranom kandidiranja na sljedećim izborima. No, one koji neće biti na izbornim listama ove godine, nikome neće ni nedostajati, budući da je riječ o strankama koje su malo kome poznate i prije bi se našle na popisu stranaka neobičnih imena.

Zanimljivo je da je revizija poslovanja stranaka za 2015. godinu, koja je objavljena tek u drugoj polovici 2017. godine pokazala kako su kažnjene stranke uprihodile ukupno 21.014.410,26 KM te da su kreditno zadužene za 2.224,98 KM što ukupne prihode financiranja uvećava na 21.016.635,24 KM.  Tako će oko 35.000 KM kazne, koje bi trebale biti uplaćene u državnu blagajnu, ustvari biti nagrada umjesto kazne. U izvještajima su uočeni neki sporni iznosi, a stranke su navodile i dugove iz ranijih godina te su revizori, doduše s tri godine kašnjenja, uočili brojne nepravilnosti. Stranke, koje su iz raznih proračuna dobile 17.598.730,98KM, lagale su o poslovnim prostorima, režijama, raznim troškovima, uplatama donatora, razlikama u ulazima i izlazima na računima…

Nakon objave kazni, Središnje izborno povjerenstvo objavilo je kako je u skladu sa Zakonom o financiranju političkih stranaka svaka stranka dužna javno prikazati porijeklo i način utroška sredstava prikupljenih tijekom godine.

Filmske prevare

No stranke su radile takve mutne poslove da je bilo nemoguće prikazati izvor novcu.  Većina kažnjenih stanaka ''muljala'' je s blagajničkim izvještajima i računima, a revizija je pokazala i kako postoje ''filmske'' prevare i prilične nelogičnosti.

Tako je, primjerice, Hrvatska stranka prava prikazala troškove organizacijskog dijela u Brčko distriktu BiH u iznosu od samo 80 KM. Središnje izborno povjerenstvo utvrdilo je kako stranka nije pravilno iskazala dio prihoda iz proračuna, u iznosu od 20.000,00 KM, koje je ostvarila po osnovu koalicijskog sporazuma u okviru koalicije Domovina te da je prikazala obveze prema dobavljačima bez ikakvog podatka o datumu nastanka obveza. Stranka je kažnjena s 2.000 KM, a sporan je iznos od 139.668 KM.

Stranka dijaspore je kažnjena s 1.500 KM, a sporan je iznos od 147.265 KM. Naime, uvidom u dodatnu financijsku dokumentaciju utvrđeno je da su, između ostalog, gotovinom, putem blagajne, isplaćena sredstva u iznosu od 95.190 KM, te da su transakcije provedene i evidentirane na osnovu nevjerodostojne i nepotpune dokumentacije. Kod ove, kao i kod drugih kažnjenih stranaka, uočene su još mnoge nepravilnosti.

Poslovanje kešom

Hrvatska seljačka stranka kažnjena je s 1.000 KM, a u prihodima je prikazala 15.158 KM. Jedna od nepravilnosti je ta da je tijekom obavljanja revizije predsjednik političke stranke, te istovremeno i osoba ovlaštena za financijske izvještaje, dao pisanu izjavu da stranka u 2015. godini nije poslovala gotovim novcem.

No, Središnje izborno povjerenstvo je uvidom u izvode s dva transakcijska računa utvrdilo gotovinski promet u iznosu od 14.030,00 KM. Naime, s transakcijskog računa Središnjice HSS u Mostaru podignuta je gotovina u iznosu od 5.000,00 KM i transakcijskog računa organizacionog dijela HSS u Brčko distriktu BiH u iznosu od 9.030,00 KM. Stranka nije iskazala promet transakcijskog računa organizacionog dijela stranke u Brčko distriktu BiH, koji je prijavila u financijskom izvještaju. Uvidom u izvode banke utvrđena je uplata sredstva u iznosu od 14.486,80 KM i isplate sredstava u iznosu od 13.968,78 KM.

Stranka je čak među troškovima prijavila i proizvodne usluge što nije svojstveno djelatnosti političke stranke te režijske troškove Središnjice stranke u Mostaru u iznosu od 1.200,00 KM, iako prema izjavi predsjednika nije korišten poslovni prostor. Sporno je, dakle, baratanje sa skoro 45.000 KM.

Narodna stranka Radom za boljitak kažnjena je istim iznosom kao HSS, a kao ukupne prihode prijavila je 309.586 KM. Kao jedna od nepravilnosti ističe se da je predsjednik stranke Mladen Ivanković Lijanović uplatio donaciju stranci 15.000,00 KM što prelazi zakonom propisani limit za 5.000,00 KM.

Besplatni prostori i pozajmica predsjedniku

Srpska radikalna stranka, koja je kažnjena s 1.500 KM pogrešno je obračunavala rashode, nije prikazala donaciju te nije platila porez na  isplaćena sredstva fizičkom licu.

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine kažnjena je s 3.500 KM, a kao ukupne prihode prijavila je  2.910.361 KM. U reviziji se barata s oko 37.000 KM novca na osnovu kojeg su vršene nepravilnosti. Između ostalog, SDP nije u poslovnim knjigama evidentirala nenovčane donacije po osnovu besplatnog korištenja poslovnih prostora, a stranka je izdavala poslovne prostore nad kojima nije dokazala vlasništvo.

Stranka udruženih nezavisnih demokrata kažnjena s 900 KM, a sporan je iznos od 4.831 KM, a stranka nije evidentirala ''vraćanje pozajmice svojem predsjedniku''.

Liberalno demokratska stranka BiH kažnjena je s 1.000 KM, a sporan je iznos od 9.738 KM. Stranka je neosnovano uvećala svoje prihode te je umanjila iznos za koji je unajmljivala prostorije.

SDA je kažnjena s 3.000 KM, a sporan je iznos od 492.045 KM. Stranka demokratske akcije je korištenjem poslovnih prostora u vlasništvu općina, bez plaćanja zakupnine, primila nenovčanе donacijе, kojе je u skladu s Pravilnikom o godišnjim financijskim izvještajima političkih stranaka i Zakonom o financiranju političkih stranaka imala obvezu evidentirati u poslovnim knjigama i prijaviti u godišnjem financijskom izvještaju za 2015. godinu. Stranka je više od 450.000 KM donacija fizičkih lica dobila na račune mimo zakona, a SDA je čak umanjivala iznose koje je dobivala iz županijskih proračuna.

Sporni prilozi

Pregledom godišnjeg financijskog izvještaja je utvrđeno da SDA nije u godišnjem financijskom izvještaju pravilno iskazala troškove kampanje. Uvidom u godišnji financijski izvještaj utvrđeno je da stranka nije iskazala obveze središnjice SDA po osnovu bruto plaća, ugovora o djelu i ostale obveze u ukupnom iznosu od 603.981,86 KM.

HDZ 1990 je kažnjen s 2.500 KM, a sporan je iznos od 226.122 KM. Stranka je financijska sredstva koja su znatnim dijelom osigurana iz proračuna utrošila van utvrđenog plana, a sporni su i prilozi fizičkih lica.

Služba za reviziju je utvrdila da stranka nije u poslovnim knjigama za 2015. godinu evidentirala sve troškove zakupa poslovnih prostora, tako da su u poslovnim knjigama ukupni rashodi i obveze stranke iskazani u manjem iznosu u odnosu na ostvarene. Kontrolom troškova zakupa utvrđeno je da su troškovi zakupa poslovnih prostora iskazani u manjem iznosu u odnosu na ugovorenu cijenu. Kontrolom troškova zakupa poslovnih prostora utvrđeno je da Središnji odbor plaća zakup stana koji koristi fizička osoba na osnovu Ugovora o zakupu, te da je tijekom 2015. godine po ovom osnovu isplatio sredstva u ukupnom iznosu od 2.400 KM. Stranka je navela dugovanja pojedinim firmama ali nije navela točne podatke o obvezama prema navedenim pravnim licima.

Demokratska stranka Dragan Čavić, koja se sada zove Narodni demokratski pokret,  je kažnjena s 500 KM, a kao sporan iznos uočava se 16.786 KM. Između ostalog, stranka u poslovnim knjigama nije evidentirala nenovčane donacije fizičkih lica po osnovu besplatnog korištenja poslovnih prostora.

Čudna putovanja

Partija Demokratskog progresa kažnjena s 1.050KM a sporan iznos je 29.348 KM jer u poslovnim knjigama nije evidentirala nenovčane donacije fizičkih i pravnih lica u ukupnom iznosu od 27.835 KM. Kontrolom poslovnih knjiga utvrđeno je da je PDP izvršila otpis obveza prema Općini Doboj i Radio Doboj, čime je prekršila Zakon o financiranju političkih stranaka i ostvarila prihod u iznosu od 282,91 KM.

Demokratski narodni savez je kažnjen s 1.500 KM, a sporan je iznos od 13.838 KM. Iz prekršaja stranke izdvaja se onaj kada je Gradski odbor DNS Bijeljina izvršio nabavku goriva u iznosu od 1.952,84 KM, iako ovaj odbor ne posjeduje vozila, niti u dokumentaciji ima putne naloge iz kojih bi se utvrdilo u koju svrhu su utrošena sredstva stranke. Stranka je također primila donaciju od tvrtke koja je imаla sklоplјеne ugоvоrе o javnim nabavkama čiје su vriјеdnоsti vеćе оd 10.000,00 KМ.

Savez za bolju budućnost BIH je kažnjen s 3 tisuće KM, a sporan je iznos od 131.612 KM. Naime, sporno je 37.078 KM za, kako je stranka navela u poslovnim knjigama, ''nefakturiranu zakupninu''. Sporan je i iznos od 31.088 KM koje je stranka u poslovnim knjigama prikazala kao dnevnice i putne troškove u zemlji. Međutim, na putnim nalozima su većinom navedena putovanja u Crnu Goru, Hrvatsku i Austriju, odnosno u gradove Tivat, Zagreb i Beč. Sporni putni nalozi nisu potpisani od strane osoba koje su primile sredstva za službeni put i obavile putovanja. Između ostalog, blagajničke evidencije kao i stanje blagajne iskazane su u iznosima za koje ne postoje novčani apoeni, a središnjica je iznos od 59.895,40 KM isplatila čelnicima stranke na privatne račune. Zanimljivo je da je navedeno kako je stranka dužna novac Dnevnom avazu iako je poznata povezanost predsjednika te stranke sa spomenutom novinom.

Prevara od jedne marke

Stranka za Bosnu i Hercegovinu kažnjena je s 1.000 KM, sporan iznos je od 56.059 KM jer nije prijavila nenovčane donacije koje su podrazumijevale korištenje poslovnih prostora bez naknade. Stranka nije prikazala novac koje je dobila iz proračuna nekoliko općina iz BiH te nije dostavila potvrde o privatnim donacijama. Zanimljivo kako je u deset slučajeva stranka prikazala da je dobila veći iznos iz Proračuna općina nego što zapravo jeste.

Komunistička partija, koja je iz proračuna dobila 12.511 KM kažnjena je s 1.000 KM jer ne vodi ni ne posjeduje poslovne knjige.

Demokratska fronta, čiji su ukupni prihodi 986.376 KM je kažnjena sa 600 KM, a sporan je iznos od 40.410. Naime, pregledom godišnjeg financijskog izvještaja za 2015. godinu, utvrđeno je da stranka nije vodila poslovne knjige u skladu sa računovodstvenim propisima , nije evidentirala sve prihode, rashode i obveze u svojim poslovnim knjigama, nije vršila usklađivanje obveza s dobavljačima i godišnji financijski izvještaj nije popunila u skladu s Pravilnikom o godišnjim financijskim izvještajima. Donacije fizičkih osoba stranka je prikazivala pogrešno i umanjeno.

DF je zabilježio i prevaru od 1 KM jer je prikazala da je iz županijskog proračuna dobila 116.574 KM, a dobila je ustvari 116.573 KM.

Savez nezavisnih socijaldemokrata, koji je kažnjen s 3.900 KM je primio prilog pravnog lica koje je sklopilo ugovore o javnim nabavkama radova s organima izvršne vlasti na svim razinama u BiH čija je vrijednost veća od 10.000 KM, čime je prekršio Zakon o financiranju političkih stranaka. Stranka je premašila i dozvoljeni iznos za kampanju na Prvim izborima za načelnika Općine Stanari i za vijećnike Skupštine Općine Stanari pa je potrošila više nego joj zakon dozvoljava.

Stranka bez prihoda i rashoda

Stranka pravde i povjerenja, stranka bivšeg predsjednika Federacije BiH Živka Budimira, a koja više ne postoji, nije ostvarila ni prihode ni rashode, a kažnjena s 500 KM. Nepoznato je podrijetlo 6.151 KM, a stranka, koja nije vodila poslovne knjige, je navela kako je dužna 71.367,06 KM.

Srpska demokratska stranka je kažnjena sa 2.000 KM, a nije prijavila 475,20 KM kojeg su dobili od Općine Nevesinje. Stranka je prijavila i prihod u iznosu od 231,48 KM. Prema podacima Općine Ljubinje, pored uplate u iznosu od 231,48 KM, za Srpsku demokratsku stranku Općina je platila električnu energiju u iznosu od 475,20 KM, pa je stranka iz proračuna ove Općine ostvarila prihod u iznosu od 706,68 KM.

Na izbore su potrošili 4.722 više KM od dozvoljenog, a naveli da duguju 6.704,32 KM, a ti dugovi uopće ne postoje.

Stranka demokratske aktivnosti, čija skraćenica podsjeća na najveću stranku u BiH, kažnjena je s 2.500 KM, a sporan je iznos od 49.123. Stranka je isplatila i u financijskom izvještaju iskazala troškove zakupnine za 2015. godinu u iznosu većem za 23.674,71 KM, u odnosu na ugovorenu cijenu zakupa. Istovremeno, kod četiri organizacijska dijela je iskazala zakupninu u manjem iznosu za 2.094,80 KM.

Svjesni da su kazne male

Zakon nalaže da se završni račun i financijski izvještaj u kojem se podrobno navode izvori prihoda, podaci o fizičkim i pravnim osobama  koje su dale dobrovoljne priloge te podaci o namjeni, odnosno aktivnostima za koje su sredstva utrošena, kao javni dokumenti objavljuju se na internetskim stranicama političke stranke. Većina to, naravno nije poštivala.

Iz Središnjeg izbornog povjerenstva su više puta izjavili kako su svjesni da su izrečene kazne male, ali da oni ne mogu ništa učiniti po tom pitanju. Kao i u većini stvari u BiH, i ovu tematiku pratile su nesuglasice i nedovoljno ozbiljan pristup problemu pa se tako u izvještaju monitoringa provođenja anitkoruptivnih reformi u BiH ističe da je malo pažnje posvećeno preporukama Vijeća Europe još iz 2011. pa da je samo ''dat privid ispunjena preporuka kroz kozmetike izmjene Zakona''.

Tako su zanemareni stvarni propusti kroz koje je strankama omogućeno da za loša financijska poslovanja bivaju nagrađene, a i donesene izmjene se ne poštuju u cijelosti.

Transparency International u BiH predstavio je svoje prijedloge za izmjenu Zakona o financiranju političkih stranaka te je naveo kako su potrebne jasnije nadležnosti Središnjeg izbornog povjerenstva u pogledu revizije troškova stranaka. Istaknuto je kako bi trebalo naložiti strankama obvezu korištenja jedinstvenih bankovnih računa, uvođenje odredbi o zabrani korištenja javnih resursa u svrhu promocije stranaka, predviđanje obveze objavljivanja kompletnih financijskih izvještaja, uključivši i rashode, raščlanjivanje prekršaja u segmentu propisanih sankcija i pooštrenje njihovog raspona te obustavu isplate proračunskih sredstava kao jedne od sankcija za kršenje odredbi o zabranjenim aktivnostima.

 

Istraživanje je nastalo u saradnji sa Transparency Internatonal u Bosni i Hercegovini, u okviru inicijative za unapređenje transparentnosti i odgovornosti financiranja političkih stranaka u BiH
Kopirati
Drag cursor here to close