''Dolazak u Drvar je glas za BiH''

Savez antifašista BiH: Svima recimo da u našim venama teče krv ustanika iz 1941.

''Dan ustanka naroda BiH obilježava se na godišnjicu oružane akcije koju su 27. VII 1941. godine izveli gerilski odredi Bosanske krajine'', navode iz Saveza antifašista u pozivu na manifestaciju obilježavanja
Vijesti / Flash | 20. 07. 2021. u 09:13 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Savez antifašista i boraca NOR-a Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa Općinom Drvar u utorak, 27. srpnja 2021. godine sa početkom u 11,00 sati u Drvaru organizira Središnju manifestaciju obilježavanja 80. godišnjice ustanka naroda Bosne i Hercegovine.

''Dan ustanka naroda BiH obilježava se na godišnjicu oružane akcije koju su 27. VII 1941. godine izveli gerilski odredi Bosanske krajine. Oni su tada, uz pomoć seljaka iz okolnih mjesta, napali i zauzeli Drvar i Bosansko Grahovo, uništili žandarmerijske stanice Oštrelj, Manastir Rmanj, Potoke, Grkovce i razbili nekoliko manjih odreda ustaša, žandara i domobrana koji su pokušali da prodru u Drvar. Kasnije je početkom kolovoza narodni ustanak, pod rukovodstvom Pokrajinskog komiteta Komunističke partije Jugoslavije za Bosnu i Hercegovinu, dobio masovne razmjere i proširio se na istočnu Bosnu i Hercegovinu'', navodi se u priopćenju Saveza antifašista.

Napad na ustaške posade

U lipnju su pišu u priopćenju krneula sve masovnija ubijanja, pojašanjavajući da su ovo zločini koji su se dogodili prije ustanka.

''S obzirom na ovo sve masovnije ubijanje civila odlučeno je da se pristupi formiranju ustaničkih odreda. Formiranje gerilskih odreda vršeno je u najvećoj tajnosti. Ustaška vlast je naslućivala da se oko Drvara nešto događa i pokušala je da to osujeti. 23. srpnja uputila je nekoliko stotina pisanih poziva viđenijim ljudima iz Drvara i okolnih sela da se odmah jave. U strahu od uhićenja, u Drvaru su radnici napustili tvornice i u njih se više nisu vraćali. Sljedećeg dana ustaške patrole su na ulicama uhitile 30 ljudi, otjerali u Kulen Vakuf i pobili. 24. VII. 1941. na Kamenici, Crvljivici i Javorju (kod Drvara) Štab gerilskih odreda za srez Bosansko Grahovo i okolinu formirao je gerilske odrede. Iz Drvara i okolnih sela formirano je 9 takvih jedinica sa oko 800 boraca. U široj okolini Drvara formirano je više gerilskih odreda: Kamenički, Javorje, Crljivičko-zaglavički, Boboljusko-cvjetnički, Trubarski, Mokronoški i Tičevski, a na grahovskom području Grahovsko-resanovski odred. Gerilski odredi su bili različitog brojnog stanja što je zavisilo od veličine terena sa koga su popunjavani i oružja sa kojim se raspolagalo. Njihov prvobitni zadatak bio je sprječavanje ustašama ulazak u sela, odvođenje ljudi i pljačkanje imovine'', navodi se u priopćenju Saveza antifašista.

Kako opisuju u priopćenju, svim gerilskim odredima sa područja Drvar-Bosansko Grahovo-Srb izdano je naređenje da 27. srpnja u zoru izvrše napad na ustaške posade u Drvaru, Oštrelju, Prekaji, Trubaru, Martin Brodu, Grahovu i Srbu.

Dolazak u Drvar glas za BiH

Napad ustanika na garnizon u Drvaru dočekan je jakom mitraljeskom i puščanom vatrom i ručnim bombama. Žestoka borba vođena je cjeli dan. Samo u borbama za Drvar i Oštrelj poginulo je 14 drvarskih boraca. Do kraja dana gerilski odredi, pod rukovodstvom Stožera gerilskih odreda za srez Bosansko Grahovo i okolinu, praćeni stotinama seljaka, zauzeli su Bosansko Grahovo i Drvar, koji je branila 3. četa 1. bataljona domobranskog 10. pješadijskog puka, uništili žandarmerijske stanice Oštrelj, Manastir Rmanj, Potoke, Grkovce, zauzeli dvadesetak željezničkih stanica i razbili nekoliko manjih odreda ustaša, žandarma i domobrana koji su pokušali da od Srnetice, duž željezničke pruge, prodru u Drvar.

U oslobođenom Drvaru je ubrzo potom formirana Drvarska brigada, prva brigada Narodno oslobodilačke vojske Jugoslavije, kažu u priopćenju, navodeći da je Drvar do kraja rata ostao važno partizansko uporište te je čak 2/3 trajanja Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji ostao slobodan grad. Iz Drvara i srezova koji su mu gravitirali, formirane su vojne jedinice koje su se borile širom tadašnje Jugoslavije, i formirani prvi organi narodne vlasti u BiH iz kojih se razvio ZAVNOBIH.

''Zbog sjećanja na ove herojske i slavne dane važno je ovoga 27. srpnja doći i biti u Drvaru. Pozivamo građane Bosne i Hercegovine na maovan dolazak u Drvar. Dođimo i jedinstveno dignimo glas u ime slobode, jednakosti i socijalne pravde. Drvar je pravo mjesto sa kojeg se treba čuti naš glas. Tamo gdje je pukla prva ustanička puška protiv fašizma, neka pukne i naš glas protiv svih oblika neofašizma. Dolazak u Drvar, glas je za BiH. Pokažimo da nas ima. Pokažimo da volimo svoju domovinu, ali i svima recimo da u našim venama teče krv ustanika iz 1941.'', poručili su iz Saveza antifašista BiH,

Kopirati
Drag cursor here to close