Vlada

HBŽ: Ravnatelji zdravstvenih ustanova ne moraju biti liječničke struke

Predviđena je i mogućnost da za ravnatelja zdravstvene ustanove može biti izabrana i osoba koja nema znanje o zdravstvenom menadžmentu ali je obvezna isto znanje steći u roku od 24 mjeseca, računajući od dana imenovanja na poziciju ravnatelja.
Vijesti / Flash | 06. 07. 2022. u 16:34 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije (HBŽ) Vlada te županije utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji svoju konačnu potvrdu treba dobiti u Skupštini HBŽ-a.

U obrazloženju izmjena ovoga zakona navodi se da je Zakon o zdravstvenoj zaštiti HBŽ-a donesen prije 16 godina te je bilo nužno promijeniti pojedine odredbe zakona koje se prvenstveno odnose na rukovođenje i upravljačka tijela u zdravstvenim ustanovama.

24 mjeseca za znanje

Tako je detaljno propisano da se ravnatelj imenuje na temelju javnog oglasa koji se objavljuje najkasnije 60 dana prije isteka mandata, da ga imenuje upravno vijeće, te da mandat traje 4 godine, priopćeno je iz Vlade HBŽ-a.

Nadalje, propisani su uvjeti u pogledu stupnja stručne spreme koju kandidat za ravnatelja treba imati. Ovim Prijedlogom zakona ravnatelj zdravstvene ustanove mora imati VSS/VII stupanj stručne spreme, zdravstvenog, pravnog ili ekonomskog usmjerenja, znanje o zdravstvenom menadžmentu koje dokazuje certifikatom o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, te ispunjavati i druge uvjete propisane aktom o osnivanju, odnosno statutom.

Predviđena je i mogućnost da za ravnatelja zdravstvene ustanove može biti izabrana i osoba koja nema znanje o zdravstvenom menadžmentu ali je obvezna isto znanje steći u roku od 24 mjeseca, računajući od dana imenovanja na poziciju ravnatelja.

Razlozi za donošenje ovih izmjena koje se odnose na uvjete za ravnatelja leže u činjenici da dugo vremena postoji problem kod imenovanja ravnatelja zdravstvenih ustanova u HBŽ-u zbog nedostatka kadra i zbog činjenice da imenovani ravnatelji obavljaju dva posla: posao ravnatelja i posao liječnika, što se pokazalo kao neučinkovito upravljanje zdravstvenom ustanovom jer su sve u dugogodišnjim gubitcima.

Okvirni proračun

Nadalje, sve zemlje u okruženju (R Hrvatska, R Srbija, entitet Republika Srpska, Županija Zapadnohercegovačka) također na isti način propisuju da za ravnatelja mogu biti izabrane osobe druge struke koja nije liječnička, navode iz Vlade.

Na prijedlog Ministarstva financija Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Dokument okvirnog proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje 2023.-2025. godine.

S obzirom na to da se temelji na prioritetima i politikama Vlade, Dokument okvirnog proračuna predstavlja preliminarni nacrt proračuna za 2023. godinu, kao i preliminarne projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu.

Ključni cilj Dokumenta je, kako se navodi, postaviti makroekonomske, fiskalne i razvojne politike u središte procesa planiranja i izrade proračuna, imajući u vidu da je godišnji proračun jedan od osnovnih instrumenata kojima će se realizirati ekonomski i socijalni prioriteti Vlade Hercegbosanske županije.

Dokument okvirnog proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje 2023. – 2025. godine sadrži šest poglavlja koja uključuju srednjoročne makroekonomske prognoze, prognoze izravnih i neizravnih prihoda, ukupan fiskalni okvir i financiranje, projekcije tekućih rashoda, kapitalne investicije i projekte, ukupni dug županije te prioritete koji će biti financirani iz proračunskih sredstava u narednom razdoblju.

Procjenjuje se da će Hercegbosanska županija u 2022. godini imati na raspolaganju ukupno 89,72 milijuna KM, što je blago povećanje od 6,5 posto u odnosu na 2021. godinu. Očekuje se da će prihodi Županije porasti na 96,1 milijuna KM u 2023.godini, 101,04 milijuna KM u 2024. godini i 107,67 milijuna KM u 2025. godini.

Ukupni rashodi i izdatci u 2022. godini iznose 89,72 milijuna KM, u 2023. godini iznose 96,10 milijuna KM, u 2024. godini 101,04 milijuna KM. Ukupna očekivana potrošnja na plaće i naknade u javnom sektoru Hercegbosanske županije predviđena je u iznosu 64,08 milijuna KM, što je za 4,03 milijuna KM povećanje u odnosu na 2022. godinu.

Ovi rashodi i izdatci čine najveću stavku u strukturi ukupnih rashoda i izdataka i iznose skoro 70 posto ukupnih rashoda i izdataka.

Kada su u pitanju tekući transferi 2021. do 2025. godine, naglasak je na projekciji rasta u odnosu na prethodna razdoblja, budući da se iz ove vrste rashoda financiraju potpore nižim razinama vlasti, potpore za sport, kulturu, dječji doplatak, porodiljne naknade, pripravnici i ostalo.

Sanacija rudnika Tušnica

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada je donijela Odluku o odobrenju transfera sredstava u svrhu sanacije troškova JP Rudnik Tušnica u iznosu 18.400 KM. Budući da je Javno poduzeće Rudnik Tušnica vlasništvo Vlade Hercegbosanske županije, kojemu je već duži niz godina blokiran žiro račun, Vlada je poduzela čitav niz mjera u prvom redu s ciljem rješavanja statusa bivših uposlenika, uplatama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja kako bi se istima uvezao radni staž, te kako bi dio njih ostvario uvjete za odlazak u mirovinu.

Nadalje, također je trebalo osigurati i naknadu za v.d. direktora, budući da isti funkciju obavlja bez ikakve financijske naknade.

Naposljetku, kako je navedeno, potrebno je osigurati i sredstva za plaćanje određenih administrativnih pristojbi, koje se javljaju vezano za uknjižbu preostale imovine poduzeća, iz razloga što ista nije evidentirana kao knjižno vlasništvo.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa, Vlada je donijela Odluku o odobravanju kapitalnih potpora osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 30.000 KM.

Vlada je donijela i Odluku o dodjeli sredstava s tekućeg transfera "Transfer udrugama Crveni križ HBŽ i invalidne osobe", koja su utvrđena proračunom HBŽ-a za 2022. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 30.000 KM, stoji u priopćenju.

Kopirati
Drag cursor here to close