Reka' sam ne može

Direktor bh. državne agencije mora u mirovinu, ali mu nisu uplaćeni doprinosi

Halilović je kao uvjet za umirovljenje ispunio 40 godina radnog staža.
Vijesti / Flash | 15. 08. 2019. u 16:13 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Foto: Radio Slobodna Europa / Enver Halilović

Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH trebao je već otići u zasluženu mirovinu, no neće jer, kako navodi, nisu mu uplaćeni doprinosi.

Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine je na svojoj 47. sjednici održanoj 10.03.2016. godine, nakon provedenog javnog natječaja, donijelo Odluku o izboru i imenovanju direktor Agencije, kada je za tu poziciju imenovan Enver Halilović.

Halilović je kao uvjet za umirovljenje ispunio 40 godina radnog staža.

''Uvidom u popis zaposlenih Agencije, uočili smo da je direktor Agencije prije 10 mjeseci ispunio jedan od uvjeta za ostvarivanje prava na penziju, odnosno ispunio je 40 godina mirovinskog staža, shodno Zakonu o radu u institucijama BiH'', stoji u revizorskom izvještaju za 2018. godinu, koji je objavljen u srpnju ove godine.

Iz razgovora sa direktorom Agencije, navode revizori, informirani su da isti nije ispunio 40 godina mirovinskog staža, jer u evidenciji mirovinskog osiguranja nema uplaćene doprinose za sve godine provedene na radu.

Revizori podsjećaju da ostvarivanje prava na mirovinu za zaposlene u institucijama BiH regulirano je entitetskim propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju. Naime, članom federalnim zakonom propisano je da se pod stažom osiguranja podrazumijeva staž osiguranja sa učinkovitim trajanjem i staž osiguranja sa uvećanim trajanjem, te da se u staž osiguranja sa učinkovitim trajanjem računa vrijeme koje je osiguranik, poslije 15. godine života, proveo u obaveznom ili dobrovoljnom osiguranju, za koje je uplaćen doprinos.

Prema Zakonu o radu u institucijama BiH, radni odnos prestaje kada zaposlenik navrši 65 godina života ili 40 godina staža osiguranja, neovisno od godina života – danom donošenja rješenja. S obzirom na to da je navedena norma imperativna smatramo da je Agencija trebala poduzeti aktivnosti vezane za pribavljanje relevantnih podataka po pitanju ispunjavanja uvjeta za prestanak radnog odnosa direktora Agencije.

Procedure prestanka ugovora o radu rukovodilaca institucija BiH, kad u toku trajanja mandata ispune uvjete za umirovljenje u pogledu navršenih godina života ili staža osiguranja, nisu precizno definirane.

''Relevantnim propisima nisu definirane procedure u smislu tko i na koji način provjerava da li su ispunjeni uvjeti za prestanak radnog odnosa rukovoditelja institucije u pogledu umirovljenja tijekom trajanja mandata niti tko je dužan o istom obavijestiti organ nadležan za donošenje odgovarajućeg pravnog akta'', navode revizori.

Prema njihovom mišljenju, neophodno je da Agencija osigura relevantne podatke po pitanju ispunjavanja uvjeta za prestanak radnog odnosa direktora Agencije.

Kopirati
Drag cursor here to close