Inicijativa

BiH bliže Covid potvrdama

Komisija je usvojila zaključak kojim se sugerira da se oko jedinstvenih COVID – 19 certifikata postigne dogovor Ministarstva civilnih poslova BiH i nadležnih ministarstava na nižim razinama vlasti…
Vijesti / Flash | 25. 10. 2021. u 13:17 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Na 23. sjednici Ustavnopravne komisije Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojena je inicijativa Damira Arnauta, kojom se nalaže Ministarstvu civilnih poslova BiH da u roku od 14 dana od dana usvajanja ove inicijative uspostavi postupak i otpočne proces izdavanja jedinstvenih COVID-19 certifikata s QR kodom, s ciljem njihovog korištenja van Bosne i Hercegovine.

Kako je priopćeno, ovo bi se trebalo urediti na jedan od dva sljedeća načina: izdavanje takvih certifikata od strane samog Ministarstva, na osnovu potvrda o cijepljenju/prebolovanom COVID-u, koje Ministarstvo pribavi od nadležnih entitetskih, kantonalnih i organa Brčko Distrikta BiH, odnosno potvrda navedenih nadležnih organa koje građani sami dostave Ministarstvu, kreiranje i dostavljanje navedenim nadležnim organima jedinstvenog obrasca za izdavanje takvih certifikata od strane tih organa.

Uz ovu inicijativu, Komisija je usvojila zaključak kojim se sugerira da se oko jedinstvenih COVID – 19 certifikata postigne dogovor Ministarstva civilnih poslova BiH i nadležnih ministarstava na nižim razinama vlasti (entiteti, Brčko Distrikt BiH, kantoni), te da jedinstvene certifikate građanima izdaju nadležne institucije na nižim razinama vlasti.

Usvojena je i inicijativa Saše Magazinovića, kojom se zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u roku od šest mjeseci u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog okvirnog zakona o klimatskim promjenama. U Radnu grupe za izradu 4. periodičnog izvještaja BiH o implementaciji Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima Ustavnopravna komisija Zastupničkog doma PSBiH nominirala je zastupnika Zlatana Begića.

 

Kopirati
Drag cursor here to close