Prijetnja u viber grupi

Prijavljene prijeteće poruke u mostarskoj školi

Slučaj nije prijavljen policiji, ali je škola poduzela sve mjere.
Vijesti / Crna Kronika | 10. 05. 2023. u 11:40 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Prijeteća poruka djeteta u učeničkoj grupi na Viberu ''presretnuta'' je u jednoj mostarskoj školi.

Naime, kako je potvrđeno iz škole, kojoj nećemo navoditi ime radi sigurnosti učenika, slučaj nisu prijavljivali policji jer su odmah otkrili o kojem učeniku se radi, te su obavili razgovor s roditeljima i učenicima.

Naime, kako je rečeno iz škole poruku je na Viberu vidio jedan roditelj, te ju je proslijedio ravnateljstvu škole, koje je preko razrednika otkrilo o kojem učeniku se radi, te su obavili razgovor s djetetom i roditeljima.

''Nismo slučaj prijavili policiji, postupili smo po protokolu o postupanju nasilja bilo kojeg oblika. Sve smo poduzeli, obavili smo razgovor s roditeljima djecom i kolegama, dali smo neke upute o strožjem kontroliranju protoka učenika i drugih osoba u školi i mislim da to držimo pod kontrolom'', kazali su iz ravnateljstva škole.

''Znamo da ćemo nastaviti paziti, svjesni smo potrebe praćenja situacije i discipliniranja učenika'', rekli su nam.

Od ministarstva obrazovanja, nakon nemilih događaja u regiji kažu nisu dobivali posebne upute o djelovanju i razgovaranju s učenicima, no kažeu da to nije ni potrebno jer zna se da se mora razgovarati s djecom prema procjeni.

''Razgovarali smo s roditeljima, bitno je da i mi u školi i roditelji držimo pod kontrolom tu njihovu uporabu mobitela'', kazali su iz škole.

Inače, škole su dužne ispuniti protokol o postupanju u slučaju nasilja u školi.

Protokolom se utvrđuju postupci za uspostavljanje reakcije cijele škole kako bi se djelovalo na sprečavanje, identifikaciju, prijavljivanje i istraživanje u svim slučajevima međuvršnjačkog nasilja. U protokolu se navodi općeprihvaćena definicija nasilja gdje stoji:

''Nasiljem među djecom i mladima smatra se svako namjerno fizičko i psihičko nasilno ponašanje usmjereno prema djeci i mladima od strane njihovih vršnjaka učinjeno s ciljem povrjeđivanja, a koje se ovisno o mjestu izvršenja, može razlikovati po obliku, težini, intenzitetu i vremenskom trajanju i koje uključuje ponavljanje istog obrasca i odražava neravnopravan odnos snaga (jači protiv slabijih ili grupa protiv pojedinca) i koje za posljedicu ima ugrožavanje zdravlja, razvoja i dostojanstva ličnosti žrtve.

Nasiljem se smatra neprimjereno, neetičko i nemoralno ponašanje prema djeci i mladima, kao i svi oblici zapuštanja i zlostavljanja kojima se (ne)svjesno i nasilno sprečava njihov zdrav razvoj i optimalno funkcioniranje.

Zapuštenim djetetom se smatra svako dijete koje ima manje od osamnaest godina i o kojemu se roditelji ili bilo koja druga odgovorna osoba ne brinu, uključujući brigu o odgoju i obrazovanju, njezi, prehrani, poticanju i ohrabrivanju, socijalnoj adaptaciji i emocionalnim potrebama, toleranciji ili bilo kojoj drugoj odgovornosti o dobrobiti djeteta''.

Zlostavljanjem djece i mladih, kako se navodi u protokolu, smatraju se svi agresivni i najčešće namjerni grubi postupci prema njima. Nasiljem među djecom i mladima smatra se naročito:

• namjerno uzrokovani fizički napad u bilo kojem obliku, primjerice udaranje, guranje, gađanje, šamaranje, čupanje, zaključavanje, napad različitim predmetima, pljuvanje i slično, bez obzira da li je kod napadnutog djeteta nastupila tjelesna povreda

• psihičko i emocionalno nasilje prouzrokovano (ponavljanim) ili trajnim negativnim postupcima od strane jednog djeteta ili više djece. Negativni postupci su: ogovaranje, nazivanje pogrdnim imenima, ismijavanje, zastrašivanje, izrugivanje, namjerno zanemarivanje i isključivanje iz grupe kojoj pripada ili isključivanje i zabranjivanje sudjelovanja u različitim aktivnostima s ciljem nanošenja patnje ili boli, širenje glasina s ciljem izolacije djeteta od ostalih učenika, oduzimanje stvari ili novaca, uništavanje ili oštećivanje djetetovih stvari, ponižavanje, naređivanje ili zahtijevanje poslušnosti ili na drugi način dovođenje djeteta u podređeni položaj, kao i sva druga ponašanja počinjena od djeteta ili mlađe osobe kojima se drugom djetetu namjerno nanosi fizička i duševna bol ili sramota.

• seksualno nasilje podrazumijeva svaki vid verbalnog, gestovnog ili fizičkog kontakta sa seksualnim sadržajem, s ciljem uznemiravanja i namjernog nanošenja fizičke ili duševne boli i sramote djetetu ili mladima. Ono predstavlja najgoru vrstu demonstracije moći.

• nasilje putem zloupotrebe informacijskih tehnologija se odnosi na vrijeđanje, uznemiravanje, slanje prijetećih i uvredljivih poruka, lažno predstavljanje, poticanje na mržnju i nasilje, navođenje žrtve da iznosi lične podatke, otkrivanje porodičnih prilika, snimanje i nedopušteno objavljivanje sadržaja na društvenim mrežama.

Ono što ga razlikuje od drugih vrsta nasilja je činjenica da djeca mogu biti izložena i tamo gdje su do sada bili potpuno sigurni i da ono može trajati 24 sata svakog dana u sedmici i da nepoznati počinitelj kod djeteta stvara dodatni strah i nesigurnost.

U protokolu se navodi i kako škola mora postupiti u slučaju nasilja u školi.

U slučaju nasilja među djecom SVI zaposlenici škole su dužni odmah prekinuti nasilno ponašanje učenika i odvojiti učenike; pružiti pomoć i podršku učeniku koji je doživio nasilje; obavijestiti o događaju razrednika, pedagoga i direktora škole. Navedene su također uloge i odgovornosti zaposlenika i učenika u situacijama nasilja.

Kopirati
Drag cursor here to close