Ministarstvo obrazovanja

Revizija utvrdila nepravilnosti s 'besplatnim' softverom za online nastavu u HNŽ-u

''S obzirom na to da je Platforma isporučena bez izvornog koda, Ministarstvo je u sljedećem razdoblju vezano za donatora u dijelu održavanja i razvoja softverske aplikacije''
Sci-Tech / Obrazovanje | 12. 07. 2021. u 13:33 Ma. M.| Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Iako je riječ o donaciji, za platformu za online nastavu na području Hercegovačko-neretvanske županije ipak je izdvojen novac. Naime, softver će se i dalje plaćati istoj tvrtki sve dok je tvrtka vlasnik koda. Potvrđeno je to Financijskom revizijom Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ-a za 2020. godinu.

Naime, Ministarstvo je 15. ožujka 2020. godine s tvrtkom 'BreakPoint' d.o.o. Mostar zaključilo Ugovor o donaciji online platforme za učenje u osnovnim i srednjim školama na području županije. Ugovorom je, navode u reviziji, definirano da se Platforma daje na korištenje bez naknade, te da će za poslove nadogradnje, održavanja platforme, pripremanja korisničkih uputstava i vršenja obuke korisnika za korištenje platforme biti zaključen poseban ugovor.

Naknadna izmjena ugovora

Aneksom ugovora od 5. listopada 2020. godine, tvrde revizori, dopunjen je osnovni ugovor koji se odnosi na definiranje procijenjene vrijednost licence za korištenje Platforme u iznosu od 100.000 KM, kao i da je predmet donacije licenca za korištenje svih funkcionalnosti Platforme, bez isporuke izvornog koda.

Foto: franchising.hr / Ilustracija

Definirano je, dodaju, da se primatelj donacije obvezuje koristiti Platformu shodno njenoj namjeni, kao i da će osigurati sve pretpostavke za učinkovito funkcioniranje softvera, a dobiva vremenski neograničeno, neekskluzivno i neprenosivo pravo korištenja.

Prema prezentiranoj dokumentaciji, navodi se u Izvještaju, Platforma se počela koristiti u ožujku 2020. godine. Ministarstvo je s vanjskim suradnikom zaključilo ugovor u djelu u vrijednosti od 6.000 KM za obavljanje poslova instalacije operativnog sustava, instalacije baze podataka, instalacije drugih softverskih komponenti za potrebe rada softverske aplikacije te obuke za korištenje sustava.

Softver može mijenjati samo vlasnik koda

''Nije nam prezentirana dokumentacija da je Ministarstvo prije zaključivanja ugovora o donaciji izvršilo analizu potreba za softverskim rješenjem, budućih troškova i ispitivanje tržišta. Također, nije sačinjen zapisnik o primopredaji predmeta donacije, niti da je vrijednost predmeta donacije utvrđena na osnovu procjene komisije koju odredi ovlašteni predstavnik proračunskog korisnika, kako je definirano Pravilnikom o knjigovodstvu proračuna u FBiH i Računovodstvenim politikama za federalne korisnike i Trezor. S obzirom na to da je Platforma isporučena bez izvornog koda, Ministarstvo je u sljedećem razdoblju vezano za donatora u dijelu održavanja i razvoja softverske aplikacije, jer samo onaj tko raspolaže izvornim kodom ima pravo izmjena i može izvršiti izmjenu softverske aplikacije'', stoji u reviziji.

Federalni revizori utvrdili su i kako poslovna promjena ugovora o donaciji Platforme nije knjigovodstveno evidentirana te ''ovim nisu ispoštovana ni načela po kojima proračunski korisnici vode knjigovodstvo: točnosti, istinitosti, sveobuhvatnosti i blagovremenosti''.

Foto: Ilustracija / Bljesak.info / Ministar prosvjete, znanosti, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanske županije Rašid Hadžović

U studenom 2020. godine zaključen je ugovor za usluge održavanja i nadogradnje Platforme u iznosu od 46.654 KM. Ukupan iznos izdataka po ovom ugovoru evidentiran je na poziciji tekućeg održavanja, iako se dio predmeta nabave u iznosu od 28.665 KM odnosi na nadogradnju Platforme. Shodno tome, izdaci za nadogradnju Platforme, navodi se, nisu evidentirani na propisanim pozicijama.

''Budući da je izvršena donacija Platforme bez isporuke izvornog koda, ugovorni organ vezan je za pravno lice koje je izvršilo donaciju, čime su preuzete obveze održavanja i eventualne nadogradnje sustava u sljedećem razdoblju, a da prethodno nije izvršena procjena i analiza budućih troškova i analiza tržišta s ciljem ispitivanja konkurentnosti'', ponovili su revizori.

Donacija nije 'provedena' kroz knjige

U knjigovodstvenim evidencijama Ministarstva nije evidentirana donacija online platforme za učenje u osnovnim i srednjim školama na području županije, procijenjene vrijednosti u iznosu od 100.000 KM. Tijekom godine je za održavanje i nadogradnju Platforme utrošeno 46.654 KM, od čega se 28.665 KM odnosi na nadogradnju ovog softvera, što nije evidentirano na propisanim pozicijama i ima utjecaja na praćenje ulaganja u Platformu.

Ilustracija / Online nastava

''U tenderskoj dokumentaciji definiran je predmet nabave (permanentno održavanje postojećeg softvera kao podrška online sustavu obrazovanja i učenja na području HNŽ-a, jednodnevna obuka osoblja o postojećem i nadograđenim funkcionalnostima softvera i nadogradnja postojećeg softvera prema specifikaciji koja je data u prilogu), ali nije detaljno specificirana, odnosno opisana tražena usluga održavanja postojećeg softvera, na način kako je uobičajena praksa kod zaključivanja ove vrste poslovnog aranžmana. Kao primjer, navodimo da za podršku sustavu nema opisa usluge, tko su korisnici usluge (administratori, svi učenici), vrijeme odziva, vrijeme u kojem se usluga izvršava, kao i ostalih elemenata, tako da se ne može sagledati obim posla koji treba da izvrši vršitelj usluga, te nije jasno na osnovu čega su rađene procjene vrijednosti usluga, kao i na koji način se može pratiti realizacija ugovora. Shodno navedenom, tenderska dokumentacija u dijelu specifikacije i opisa usluge održavanja softvera nije sačinjena u skladu s Zakonom o javnim nabavama'', navedno je.

Bez valjanog zapisnika?

Uvidom u dokumentaciju u vezi s realizacijom ugovora za uslugu održavanja i nadogradnje Platforme, revizori su utvrdili da je dobavljač ispostavio fakturu na kojoj nije navedena specifikacija pružene usluge, a u prilogu je priložen Izvještaj o izvršenom poslu koji je sačinio predstavnik dobavljača (taksativno navedene usluge iz tehničke specifikacije i da su izvršene ugovorene usluge), bez ovjere ili primopredaje predstavnika Ministarstva.

Foto: Bljesak.info / Prvi dan škole u IV. Osnovnoj školi u Mostaru

Ovim nije postupljeno u skladu s članom 8. Ugovora, kojim je definirano da će, u ime Ugovornog organa, kontrolu obavljenog posla obaviti odgovorno lice Ugovornog organa, o čemu će se sačiniti poseban Zapisnik.

 ''Zbog navedenog, ne možemo potvrditi da je prilikom realizacije ugovora osigurana kontrola nad realizacijom, kao i da je postupljeno u skladu s članom 62. Pravilnika o knjigovodstvu proračunu u FBiH, kojim je definirano da sadržaj knjigovodstvene isprave na osnovu koje se evidentiraju poslovne promjene mora nedvojbeno i vjerodostojno prikazivati vrstu, obim i karakter poslovne promjene'', stoji u reviziji.

Obećali uknjižiti

Ministarstvo je pritom 28. lipnja 2021. godine dostavilo komentar na Nacrt izvještaja o reviziji gdje je navelo da će pristupiti rješavanju uknjižbe donacije platforme. Revizori su potvrdili dio jednog od komentara.

Foto: Ilustracija / Nastava u HNŽ-u

''Ministarstvo je navelo i da će poduzeti aktivnosti kako bi se osiguralo da se transferi iz njegove nadležnosti odobravaju u okviru njegovog proračuna i knjigovodstveno evidentiraju u Glavnoj knjizi Ministarstva'', naveli su federalni revizori.

O online platformi za učenje u HNŽ-u naš portal je u više navrata pisao. Iz Ministarstva su u više navrata odbili komentirati proces i poteškoće online nastave. Prilikom tadašnje objave članka o zaključenju ugovora o nabavi, reagirali su iz tvrtke 'Breakpoint' koji su istaknuli kako je Ministarstvo pogriješilo u nazivu nabave.  

Kopirati
Drag cursor here to close