Unaprjeđenje mabavki

E-nabavke u službi efikasnijeg sustava javnih nabavki u BiH

Sci-Tech / Flash | 28. 04. 2016. u 17:50 A.M.

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Elektronske javne nabavke u brojnim zemljama koriste se kao alat za unapređenje efikasnosti procesa nabavke roba, usluga i radova te ostvarivanja ušteda u javnom sektoru. U Bosni i Hercegovini, sustav elektronskih javnih nabavki uspostavljen je krajem 2014. godine, no još se nalazi u ranoj fazi razvoja.

Na portalu javnih nabavki BiH dostupna su e-obavještenja o javnim nabavkama, no nisu stvoreni uvjeti za razvoj ostalih faza e-nabavke.

To su neki od nalaza stručne rasprave "E-Nabavke u službi efikasnijeg sustava javnih nabavki u BiH" održane danas u Tuzli u organizaciji Centra za društvena istraživanja Analitika.

''E-nabavke nisu samo važan segment reforme e-uprave unutar Europske unije, nego je njihov razvoj i nivo usklađenosti predmet monitoringa i evaluacije izvještaja o napretku na tranzicijskom putu Bosne i Hercegovine prema članstvu. Uspostavljanje jedinstvenog portala za e-nabave www.ejn.gov.ba kreiralo je temelj za uspostavljanje efikasnog sustava e-nabava u BiH. Zbog toga, trenutne opcije i mogućnosti koje portal pruža i treba shvatiti samo kao temelj, odnosno početnu fazu u razvoju e-nabava'', kazao je Ivan Kutleša, ekspert u oblasti javnih nabavki.

Prednosti e-nabavki su u osnaživanju načela transparentnosti, efikasnosti, ekonomičnosti, zdrave konkurencije i najbolje vrijednosti za novac. Stoga, cilj ove stručne rasprave bio je ukazati na glavne prepreke u razvoju sustava e-nabavke u Bosni i Hercegovini, kao i moguća napredna rješenja u ovoj oblasti. U tom kontekstu, predstavljene su preporuke za unapređenje sustava elektronskih javnih nabavki u BiH, koje su nastale kao rezultat studije u izdanju Centra za društvena istraživanja Analitika.

''Budući koraci u nadogradnji portala e-Nabavke su dostavljanje ponuda od ponuđača, otvaranje pristiglih ponuda, evaluacija pristiglih ponuda te izrada mobilne aplikacije za Android i iOS operativne sustave'', kazao je Dario Kihli iz Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine.

Ovaj događaj dio je projekta 'Otvorene javne nabavke u Bosni i Hercegovini', koji financira Europska unija, a sufinancira Vlada Velike Britanije. Projekt zajednički provode Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), Centar za društvena istraživanja Analitika i Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI).

Kopirati
Drag cursor here to close