Prijedlog Elektroprivredi

Vlada o Aluminiju: Razmisliti o odgodi plaćanja struje

Vlada je dala suglasnost Elektroprivredi HZ HB d.d. Mostar i Aluminij d.d. Mostar da, svako u okviru svojih nadležnosti, poduzmu aktivnosti na rješavanju opskrbe električnom energijom Aluminija.
Gospodarstvo / Tvrtke | 04. 12. 2018. u 16:10 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima za rješavanje opskrbe električnom energijom Aluminija d.d. Mostar od strane opskrbljivača JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.

Vlada je dala suglasnost Elektroprivredi HZ HB d.d. Mostar i Aluminij d.d. Mostar da, svako u okviru svojih nadležnosti, poduzmu aktivnosti na rješavanju opskrbe električnom energijom Aluminija, uključujući donošenje odluka na nadležnim organima društva, sagledavajući mogućnost odgode plaćanja do 60 plus 60 dana.

Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar je zadužena da redovno, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, informira Vladu FBiH o realizaciji ovih aktivnosti. U skladu s tim, Vlada će zauzimati stajališta, vodeći računa i o eventualnom reprogramiranju dugovanja za posljednja četiri mjeseca iz 2019. godine.

Skupštini Cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Federalna vlada danas je dala prethodne suglasnosti za razrješenje Harisa Jašarevića dužnosti člana Nadzornog odbora, zbog podnošenja neopozive ostavke, te da za vršioca ove dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu odluke Skupštine ovog privrednog društva, bude imenovan Sulejman Bečirević, priopćeno je iz Vlade FBIH. 

Današnjom Odlukom, Federalna vlada je Nadzornom odboru Željeznica Federacije BiH d.o.o Sarajevo dala prethodnu suglasnost za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave ovog javnog poduzeća, na period do dvanaest mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure, i to: v.d. izvršni direktor za poslove željezničke infrastrukture - Zulfo Robović, v.d. izvršni direktor za ekonomske poslove - Ivan Brkić, v.d. izvršni direktor za poslove razvoja i investicija - Rešad Mandžo, v.d. izvršni direktor za pravne i kadrovske poslove - Nasir Beganović i v.d. izvršni direktor za poslove željezničkog operatera - Sead Cucak. Danom stupanja na snagu ove, prestaje da važi Odluka o davanju prethodne suglasnost Nadzornom odboru Željeznica FBiH d.o.o Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave ovog javnog poduzeća, objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 70/17.

Vlada je dala prethodnu suglasnost Nadzornom odboru BH Telecoma Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti članova Uprave ovog dioničkog društva. Istovremeno, Nadzornom odboru BH Telecoma je prethodna suglasnost data za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave do okončanja konkursne procedure, a najduže od 12 mjeseci.

Suglasnost se odnosi na Sedina Kahrimana - v.d. generalnog direktora, Elvedina Kanafiju - v.d. izvršnog direktora Izvršne direkcije za razvoj poslovanja, Samira Jusufovića - v.d. izvršnog direktora Izvršne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima, Adnana Huremovića - v.d. izvršnog direktora Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa, Orhideju Junuzović - v.d. izvršne direktorice Izvršne direkcije za ekonomsko-financijske poslove, Muamera Hadžovića - v.d. izvršnog direktora Izvršne direkcije za investicije i Samiru Ćerim - v.d. izvršne direktorice Izvršne direkcije za informacijske tehnologije.

Kopirati
Drag cursor here to close