Mostar

Aluminij: Vlada imenovala svoje članove Nadzornog odbora

Kadrovska rješenja i ostale odluke i zaključci Vlade FBiH  
Gospodarstvo / Tvrtke | 12. 12. 2018. u 15:01 Fena

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Vlada Federacije BiH danas je dala ovlaštenja punomoćnicima da je zastupaju na skupštinama više privrednih društava.

Za "Energoinvest" d.d. Sarajevo opunomoćen je Marinko Bošnjak, za JP "Ceste Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo Goran Buhač, za JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar Jasmina Pašić i za PS "Vitezit" d.o.o. Vitez Enver Mujezinović.

Danas je dana i prethodna suglasnost za imenovanje Zdenka Klepića, Vedrana Smiljanića i Igora Planinića za vršitelje dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "Aluminij" d.d. Mostar, ispred državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure na vremenski period do najviše tri mjeseca.

U Upravni odbor Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije BiH imenovani su Semir Šejtanić za predsjednika, a Anita Lukenda i Adnan Hadžimuratović za članove. Odbor je imenovan na period od četiri godine.

Foto: Bljesak.info / Jelka Milićević i Fadil Novalić

U Interresornu radnu grupu za nabavku i isporuku Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume licensing) i softverskog osiguranja (software assurance) kroz Enterprise ugovor za period 2016.-2019. godine imenovani su predstavnici iz Ureda premijera Federacije BiH, Federalnog ministarstva finansija, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH i jedan ekspert za javne nabavke.

Zadatak Interresorne radne grupe je da na osnovu iskazanih potreba federalnog organa uprave, upravnih organizacija i institucija za nabavku licenci i usluga održavanja softvera, provede neophodne aktivnosti radi pripreme novog ugovornog odnosa, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

 Provodeći zaključak s jedne od ranijih sjednica, Vlada FBiH odobrila je izdvajanje 40.000 maraka za sufinanciranja manifestacija koje je u novembru organizirao Savez antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata u BiH - Odbor za obilježavanje 75 godina ZAVNOBIH-a.

Donesena je Odluka o odobravanju prijenosa okončanih projekata tokom 2018. godine iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za FBiH na upravljanje i održavanje implementatorima i upraviteljima projekta. Projekti su prenijeti na gradove i općine Mostar, Lukavac, Gradačac, Livno, Živinice, Čitluk, Busovača, Orašje, Fojnica, Kladanj, Posušje, Žepče i Stolac.

Također, Federalna vlada donijela je odluku o usvajanju Akcionog plana za provedbu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za period 2018.-2020. godina.

Donesena je Odluka o davanju suglasnosti za privremeno korištenje poslovnih prostora u Bihaću i općini Prozor-Rama Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja i Javnoj ustanovi Doma zdravlja Rama.

Data je i preporuka za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine za Christophera Anthonyja Gabriela.

Federalna vlada donijela je Odluku o odobravanju korištenja sredstava od povrata PDV-a za nastavak implementacije mjera Energetske efikasnosti u objektima javnog sektora u Federaciji BiH, u okviru projekta "Energetska efikasnost u BiH". Vlada je Federalnom ministarstvu prostornog uređenja odobrila korištenje sredstava od povrata PDV-a u iznosu od 546.079,21 maraka za provođenje daljih aktivnosti u okviru ovog projekta. Donesena je i Odluka o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru projekta "Energetska efikasnost u BiH" krajnjim korisnicima. Federalno ministarstvo prostornog uređenja je zaduženo da sačini ugovor o prijenosu stalnih sredstava. Usvojen je izvještaj o realiziranim aktivnostima Implementacijske jedinice ovog projekta u Federaciju BiH za drugi i treći kvartal 2018. godine.

Vlada FBiH usvojila je planove rada za 2019. godinu Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo, Federalnog zavoda za statistiku, Odbora državne službe za žalbe, Federalnog zavoda za agropedologiju, Federalnog zavoda za geologiju, Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, Arhiva FBiH, Federalne direkcije robnih rezervi i Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar.

Danas je data suglasnost na Sporazum između pregovaračkih timova Vlade FBiH i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH i za njegovo potpisivanje ovlašten federalni ministar pravde Mato Jozić, stoji u priopćenju.

Kopirati
Drag cursor here to close