Javni poziv

Traži se novi direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja

Direktor Zavoda se imenuje na razdoblje od četiri godine i po isteku razdoblja može biti ponovo imenovan.
Gospodarstvo / Posao | 11. 01. 2023. u 13:18 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije raspisala je natječaj za novog ravnazelja Zavoda zdravstvenog osiguranja, nakon što je razriješila dosadašnjeg direktora na njegov osobni zahtjev.

Opis radnog mjesta

Kao opis radnog mjesta u natječaju se navodi da ravnatelj treba organizirati rad i poslovanje Zavoda, osiguravati provođenje dogovora, sporazuma i ugovora koje je Zavod zaključio ili im pristupio, skrbi o pravodobnom osiguranju financijskih sredstava potrebnih za provođenje obveznog zdravstvenog osiguranja, o njihovoj namjenskoj uporabi i o zakonitom i pravodobnom ostvarivanju prava osiguranih osoba, daje naloge za izvršavanje financijskog plana zavoda i drugih akta Upravnog vijeća, skrbi o pripremi svih akata i materijala za čiju je izradu nadležan Zavod, a koje razmatraju i o njima odlučuju tijela vlasti i Upravno vijeće, rješava o pravima iz obveznog zdravstvenog osiguranja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.

Direktor donosi Pravilnik o unutarnjoj organizaciji stručne službe uz suglasnost Vlade županije, rukovodi radom stručne službe i donosi naputke, instrukcije i naredbe u cilju zakonitog, pravilnog i pravodobnog obnašanja poslova, obrazuje radne skupine za izradu složenijih akata i materijala, skrbi o pripremi i organiziranju sjednica Upravnog vijeća, te odbora i komisija Upravnog vijeća, provodi i organizira izvršavanje odluka, zaključaka i drugih akata Upravnog vijeća i njihovih odbora i komisija, u skladu s financijskim planom odobrava nabavku roba, obavljanje usluga i ustupanje radova potrebnih za rad stručne službe čija ukupna vrijednost pojedinačno nije veća od 15.000,00 KM, skrbi o ostvarivanju javnosti rada Zavoda, njegovih tijela i stručne službe, donosi odluke o izboru rukovodećih djelatnika, donosi odluke o prijemu i raspoređivanju uposlenika na poslove i zadatke, vrši druge poslove koj su mu zakonom, podzakonskim propisima, statutom i drugim općim aktima stavljeni u nadležnost.

Direktor Zavoda se imenuje na razdoblje od četiri godin i po isteku razdoblja može biti ponovo imenovan.

U uvjetima je navedeno kako kandidat za nominiranje treba biti stariji od 18 godina, biti  je državljanin Bosne i Hercegovine, ne smije biti otpušten iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od 3 godine prije kandidiranja, na njega se ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, važno je da nije osuđivan za kazneno djelo i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak.

Uvjeti - bez privatnog financijskog interesa

Također u uvjetima se navodi da nema privatni financijski interes u Zavodu, da nije izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine i Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti u Federaciji BiH.

Također navodi se da kandidat ne smije biti na funkciji u političkoj stranci.

Pored općih uvjeta kandidat za direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja treba ispunjavati i slijedeće POSEBNE uvjete ''-da ima visoku školsku spremu pravnog, ekonomskog ili medicinskog smjera i najmanje tri (3) godine radnog iskustva ili višu školsku spremu istog smjera i najmanje pet (5) godina radnog iskustva'', navodi se u javnom pozivu.

Prilikom procjene svih kandidata, vodit će se računa o sljedećim kriterijima: sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje posla,  sposobnost nepristranog donošenja odluka, komunikacijske i organizacijske sposobnosti, sposobnost upravljanja financijskim i ljudskim resursima i sklonost timskom radu, rezultati rada ostvareni tijekom karijere.

Podsjetimo,  Tužiteljstvu Federacije BiH podnesena kaznena prijava protiv ministra zdravstva HNŽ Gorana Opsenice iz HDZ-a BiH, članova županije vlade u mandatu 2016-2021. godine, te Rade Bošnjaka direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ i članova Upravnog odbora.

Prijava je podnesena zbog osnovane sumnje na zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, nesavjestan rad u službi, povredu ravnopravnosti u vršenju privredne djelatnosti, stvaranje monopolističkog položaja na tržištu, poreznu utaju, nepravilno izdvajanje sredstava pravnih osoba te zloupotrebu ovlaštenja u privrednom poslovanju.

Kopirati
Drag cursor here to close