Ogromno smanjenje

Pozitivan trend u BiH: ''Samo'' 382.348 nezaposlenih

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stupnjem obrazovanja KV radnici 31,58%, zatim radnici sa SSS 29,00%, te NKV radnici 26,94%.
Gospodarstvo / Posao | 30. 11. 2021. u 17:35 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini 31.10.2021. godine na evidencijama je prijavljeno 382.348 nezaposlenih osoba, što u odnosu na 30.09.2021. godine predstavlja smanjenje za 1.861 osoba ili 0,48%.

Od ukupnog broja osoba koja traže zaposlenje, njih 220.031 ili 57,55% su žene. Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stupnjem obrazovanja KV radnici 31,58%, zatim radnici sa SSS 29,00%, te NKV radnici 26,94%.

Najveći broj evidentiranih nezaposlenih žena je sa SSS 32,21%, NKV radnica je 27,51%,a zatim slijede KV radnice sa udjelom od 25,95% u ukupnom broju nezaposlenih žena.

Promatrano prema kvalificiranoj strukturi, udio nezaposlenih žena manji je kod visokokvalificiranih (VKV) - 19% i kvalificiranih (KV) - 47% radnica, u odnosu na udio nezaposlenih muškaraca u ukupnom broju nezaposlenih osoba. Kod ostalih kvalifikacija više je nezaposlenih žena nego muškaraca.

Ulasci i izlasci iz registrirane nezaposlenosti

Od ukupnog broja registriranih nezaposlenih osoba u listopadu 2021. godine, novoprijavljenih osoba koja traže posao bilo je 17.899 od čega 8.549 žena. Broj osoba brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 19.805. Broj brisanih žena sa evidencije je 9.467.

Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 8.909 ili 44,98% od čega 4.641 žena ili 52,09%.

U listopadu 2021. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 4.349 potreba za zapošljavanjem novih radnika, od toga 755 žena, dok je registrirani broj lica kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 9.167.

Registrirani broj žena kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio je 4.450 ili 48,54%.

Materijalno-pravna zaštita nezaposlenih

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u oktobru 2021. godine novčanu naknadu koristilo je 14.003 lica ili 3,66% od ukupnog broja registriranih nezaposlenih lica. Broj žena koje su koristile novčanu naknadu iznosio je 6.956, što je 49,67% od ukupnog broja korisnika novčane naknade.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 215.115 osoba ili 56,26% od ukupno registrirane nezaposlenosti u BiH, od čega 121.786 žena ili 56,61%.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u rujnu 2021. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 826.526, a od toga je 361.077 žena. U odnosu na kolovoz 2021. godine broj zaposlenih osoba se povećao za 1,0%, a broj zaposlenih žena se također povećao i to za 1,9%.

Stopa registrirane nezaposlenosti za rujan 2021. godine iznosila je 31,7% i u odnosu na kolovoz 2021. godine smanjila se za 0,7%.

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi za II kvartal 2021. godine 3, u BiH radnu snagu (ekonomski aktivno stanovništvo) je činilo 1.387.000 osoba, dok je broj neaktivnih iznosio 1.517.000 osoba.

U okviru radne snage zaposlenih je bilo 1.137.000 i 250.000 nezaposlenih osoba. Anketna stopa nezaposlenosti je značajno manja od registrirane i na razini BiH za II kvartal 2021. godine iznosila je 18,1%.

Broj zaposlenih u II kvartalu 2021. godine veći je za 2,0% u odnosu na I kvartal 2021. godinu, dok se broj nezaposlenih smanjio za 4,6%.

Stopa nezaposlenosti u BiH u II kvartalu 2021. godine iznosila je 18,1% i manja je u odnosu na I kvartal 2021. godine (19,1%) za 1%. Anketna stopa zaposlenosti u II kvartalu iznosila je 39,1% i veća je u odnosu na I kvartal 2021. godine (38,4%) za 0,7%.

Stopa nezaposlenosti mladih (15-24 godine) u BiH II kvartalu 2021. godine iznosila je 39,8% i manja je u odnosu na I kvartal 2021. godine (40,4%) za 0,6%.

Kopirati
Drag cursor here to close