MUP ŽZH zapošljava 30 policajaca i osam mlađih inspektora

Prema oglasu kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete propisane Zakonom o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova ŽZH.
Gospodarstvo / Posao | 23. 02. 2022. u 09:24 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Ministarstvo unutarnjih poslova Zapadnohercegovačke županije raspisao je javni oglas za prijem 30 policajaca i osam mlađih inspektora.

Prema oglasu kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete propisane Zakonom o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 8/07, 16/07, 13/08, 17/08, 12/15, 4/18, 21/21 i 29/21) i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova ŽZH broj: 02-1-824/21 od 23.12.2021.godine i broj:02-1-92/22 od 07.02.2022.godine i Odluke o posebnim uvjetima za prijem policijskih službenika broj: 02-1-763/21 od 12.11.2021.godine.

Opći uvjeti su:

 • državljanstvo Bosne i Hercegovine;
 • životna dob između 18 i 27 godina za početni čin policajac i do 35 godina za čin mlađi inspektor;
 • najmanje IV stupanj stručne spreme za čin policajca i najmanje VI stupanj školske spreme odnosno najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja za čin mlađeg inspektora;
 • liječničko uvjerenje ne starije od tri mjeseca kao dokaz o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za rad;
 • da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat stegovne mjere;
 • da nije pokrenut kazneni postupak i da nije izrečena pravomoćna kazna zatvora za kazneno djelo, osim za kaznena djela protiv sigurnosti prometa sukladno kaznenom zakonodavstvu;
 • da nije optužen od Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom.

Posebni uvjeti su:

 • položen vozački ispit “B” kategorije;
 • morfološki status; ( Tjelesna visina muškarca 172 cm i više, a žene 162 cm i više. Morfološki status se izračunava prema indeksu tjelesne mase (ITM). Indeks tjelesne mase izračunava se tako da se težina u kilogramima podijeli s kvadratom visine. Manji ITM od 20 i veći od 30 znači eliminaciju kandidata iz daljnjeg postupka)
 • u činu mlađi inspektor kandidati moraju imati najmanje VI. stupanj stručne spreme, odnosno najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja kriminalističke, pravne, ekonomske struke.
 • da zadovoljava sigurnosnu provjeru potrebnu za obavljanje poslova policijskog službenika;

Uz prijavu kandidata na Javni oglas i Suglasnost za korištenje osobnih podataka u procesu odabira kandidati po Javnom oglasu kandidati mogu preuzeti u Pisarnici MUP-a ŽZH i na internet stranici MUP ŽZH.

Uz Prijavu kandidata i Suglasnost za korištenje osobnih podataka kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze u originalu ili ovjerenoj preslici:

-  uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci ili preslika osobne iskaznice;

-  izvadak iz matične knjige rođenih;

-  dokaz o završenom IV. stupanj školske spreme za čin policajca i najmanje VI. stupanj stručne spreme odnosno najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja kriminalističke, pravne, ekonomske struke (nostrificirana svjedodžba-diploma, ukoliko škola – fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini);

- liječničko uvjerenje ne starije od tri mjeseca kao dokaz o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za rad;

- izjava da nije otpušten iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat stegovne mjere, ovjerena od strane nadležnog tijela;

-  uvjerenje suda o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca);

-  izjavu da nije optužen od Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom.

-  preslika vozačke dozvole 

Kopirati
Drag cursor here to close